پایگاه اطلاع رسانی دعبل خزاعی - پربيننده ترين عناوين ادب :: نسخه کامل http://deabel.org/vsnfim,da673w.giw.html Sun, 18 Mar 2018 14:36:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://deabel.org/skins/default/fa/ch01_newsfeed_logo.gif پایگاه اطلاع رسانی دعبل خزاعی http://deabel.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه اطلاع رسانی دعبل خزاعی آزاد است. Sun, 18 Mar 2018 14:36:07 GMT ادب 60 «خیمه» در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها http://deabel.org/vglj.oetfuqeavwvzfuusb..html ]]> ادب Wed, 19 Nov 2008 11:33:31 GMT http://deabel.org/vglj.oetfuqeavwvzfuusb..html نمایشگاه عکس «نسل چهارم، نسل آفتاب» http://deabel.org/vglhtmnqd23nx.yz22.ftu.html به گزارش خیمه، این نمایشگاه که شامل 28 قطعه از عکس‌های محمد رضاپور است با موضوع کودکان عاشورایی برپا شده است.رضاپور در گفت‌وگو با خبرنگار خیمه، انگیزه خود از پرداختن به موضوع کودکان را نمایش معنویت‌های نسل چهارم دانست که از دید بسیاری از دوربین‌های عکاسان و فیلمبرداران پنهان می‌ماند و فقط به عزاداریهای بزرگسالان توجه می شود. رضاپور نمایشگاه خود را تلاشی برای برپایی خیمه‌های عزاداری امام حسین(ع) دانست و همچنین شهادت مردم بیگناه غزه توسط اسرائیلی‌ها را محکوم کرد.این نمایشگاه، سی و چهارمین نمایشگاه فردی رضاپور است که پنج نمایشگاه آن در زمینه عاشورایی و برای سنین و مخاطبان متفاوت برگزار گردیده است.نمایشگاه از 8 تا 16 دی‌ماه و از ساعت 9 تا 19 در فرهنگسرای بانو واقع در خیابان ولیعصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی برپاست.                                       ]]> ادب Tue, 30 Dec 2008 12:59:59 GMT http://deabel.org/vglhtmnqd23nx.yz22.ftu.html نشست هفتم شعر هیئت : زیباشناسی شعر هیئت http://deabel.org/vdccepqs.2bqm08laa2.html زیبایی‌شناسی شعر هیئتسید مهدی حسینیاشارت یکمادبیات، آئینه آرزوها، حسرت ها، باورها و اندیشه آدمی است؛ و آئینه شعر در ذهن بسیاری از هنرمندان این عرصه، زلال تر از دیگر قالب هاست. همواره شعر بویژه غزل، عرصه ای وسیع برای طرح مهم ترین، ژرف ترین و وسیع ترین دغدغه ها و اندیشه های انسانی بوده است. شعر، آئینه روشن و شفاف احساس و جلوه گاه الهامات شاعرانه و معنوی شاعران باورمند شیعی بوده که هنر خود را در خدمت تبیین مکتب خویش نهاده اند. حال پرسش مهم این است که چه عناصر و عواملی باعث زلالی این آئینه می شود؟ به عبارت دیگر چگونه می توان میان اشعار آئینی – که همه از سر اخلاص و تعهد سروده شده- تمایز هنری ایجاد نمود؟ مسلماً پاسخ مشترک به این سوالات، توجه به عناصر زیبایی آفرین در شعر است. مرسوم است در زیباشناسی سخن پارسی، دو حوزه بیان و بدیع در شعر واکاوی شده، انواع آرایه های ادبی معرفی و تجزیه و تحلیل می شود. این روش گرچه مبنای علمی دارد اما گاه خشک و بی روح است و عناصر و نشانه های زیبایی را بدرستی برای مخاطب مشتاق روشن نمی سازد ؛ بخشی از پاسخ به این چرایی زیبایی به ذوق سلیم شاعر باز می گردد و از همه مهم تر، وابسته است به جسارتهای زبانی، کشفهای هنری و نوآوری هایی که والایی هنر شعر را رقم می زند. اما بدیع و بیان سنتی، این عطش را فرو نمی نشاند زیرا بحث خلاقیت در آن تقریباً مغفول مانده است. پرواضح است که هریک از آرایه ها -اگر به اقتضای حال، هدفمند و خلاقانه به کار آیند- در حکم شگردی برای زیباسازی کلامند وگرنه نفس کاربرد آنها چندان ارزشمند نیست؛ از این رو، رویکرد کتب بلاغی در مبحث زیباشناسی را نمی توان کامل دانست.به همین جهت رویکرد این نوشته، واکاوی «شگردهای بیانی» با هدف زیباشناسی شعر هیئت است.اشارت دومموضوع این مقاله زیباشناسی شعر هیئت است امادر طرح این بحث، چند ابهام ساده وجود دارد! ساده است؛ از این جهت که در نگاه اول، شاید برخی مخاطبان به جهت معروفیت بحث و آشنایی عموم با آن، موضوع را ساده انگارند و بر سادگی نگاه نویسنده لبخندی بزنند یعنی: «این که مهم نیست!» و ابهام دیگر، از آن جهت که در تبیین بحث دو مسیر متفاوت وجود دارد یکی در تعریف شعر هیئت و دو دیگر مصادیق آن.در تعریف شعر هیئت و معرفی ابعاد علمی و زیبایی آن، تعریف متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. ظاهراً شعر هیئت، شعری است که در هیئت خوانده می شود و شاعر برای اجرای مداح یا دکلمه خوانی خود در هیئت می سراید؛ اما با همین تعریف ساده هم نمی توان کنار آمد چون جامع و مانع نیست و ابهاماتی در آن مطرح است؛ از جمله:- فرق آن با شعری که در هیئت نمی توان خواند در چیست؟ (جامع و مانع نیست)- هر شعری در هر سطحی ممکن است بسته به توان مداح یا بلوغ فکری مخاطب، در هیئت خوانده شود ( مانع نیست)- در کدام یک از حوزه های شعری می گنجد؟ مذهبی؟آیینی؟ ولایی؟ حماسی؟ تعلیمی؟ عاشقانه؟ و شاید همه آن؟ هرچند به نظر می رسد به جای بحث در این باره، بیش تر باید به اتفاقاتی که در اشعار امروز می افتد، اندیشید...- در این تعریف، برخی اعمال سلیقه ها راه می یابد؛ عده ای شعر خود و اشعار هم سطح خود را مناسب هیئت می شمارند و شعر عده ای دیگر را نه! و به همین ترتیب، آن عده دیگر شعر گروه قبل را مناسب هیئت نمی دانند! و الی آخر ...اشارت سومبرای تهیه و ارائه این نوشته، نوع انتخاب منابع نیز محل تأمل بود. برای رعایت شمول و گستردگی تحقیق، لازم بود آثار بسیاری بررسی گردد بنابراین به جای مجموعه اشعار شاعران، جنگ ها و منتخبات شعر آئینی به شکل خاص – که در به صورت گاه نامه تهیه و به مداحان عرضه می شود- هم چنین مجموعه اشعار شاعری خاص -که شعرش زبانزد است- به عنوان منابع اصلی انتخاب گردید. بنابراین منابع مورد استناد در این مقاله به قرار زیر است:الف) جنگ ها و منتخب اشعار- غزل مرثیه که در آستانه محرم و فاطمیه هر سال ارائه شده است؛ از سال ۸۲ الی ۹۰- جرس فریاد می دارد ( منتخب ۷۲۰ غزل عاشورائی)ب) مجلدات نخل میثم( اثر غلام رضا سازگار)از میان حدود ۸۰۰ غزل بررسی شده، در کنار مباحث زیباشناسی، نباید از این نکات مهم که در ذیل می آید، غفلت ورزید. مسلماً توجه به این مسائل ما را در شناخت دقیق تر و وسیع تر ابعاد شعر هیئت یاری خواهد کرد.۱. وجه غالب آثار مورد بحث، مضمون گرائی ست تا شاعرانگی کلام. بنابراین انگیزه های زیبائی آفرینی در بسیاری از آن ها وجود ندارد یا این که هدف اصلی شاعر به شمار نمی¬رود. زبان شعر در نمونه های بسیاری، هویتی معمولی دارد و بیشتر ابزار گزارش دهی و خبررسانی ست تا آفرینش. ۲. محور احساس در شعر، در مواردی خود شاعر است نه عواطف عموم مخاطبان؛ به عبارت دیگر برخی استنباطات و تحلیلهای قابل تأمل در قالب احساسات مشترک میان شاعر و مداح، بر عموم مردم تحمیل می شود.۳. دیده شدن و خوانده شدن شعر توسط مداح، نوعی هدف و غایت شعری ترسیم شده است!۴. نوگرایی و هنجارشکنی منطقی متناسب با تعریف شعر، در شعر هیئت چندان نمود ندارد و معمولاً این نوع رفتار خلاقانه مربوط به شاعرانی است که از سوی برخی مداحان، به عنوان شاعر هیئت به شمار نمی روند! و این نوع اشعار حداکثر در قالب دکلمه خوانی شاعر، فرصت ظهور و بروز می یابند.با توجه به نکته بالا می توان حدس زد که پدیده دو زبانگی – اگر تعبیر کامل و درستی باشد- در شعر ولایی در حال ظهور است و شاعر دو نوع شعر با دو زبان متفاوت می سراید: یکی زبان خلاقانه ویژه همایش ها و محافل خاص شعر ولائی، و دیگری شعری با زبان ساده و معمولی ویژه مراسم هیئت؛ شعری که آن را در برخی مواقع حتی جدی و ماندگار نمی انگارد! ۵. برخی مسائل شعر هیئت که باید بر آن تأمل جدی داشت، عبارت است از:- گرایش به منطق گفتار- سهل گیری در زبان شعر که البته هیچ سنخیتی با زبان «سهل ممتنع» ندارد- ناهنجاری و زیر پا گذاشتن قواعد ادبی در برخی نمونه ها به جای هنجارآفرینی- ضعف تألیف به معنی وسیع آن با بسامد فراوان در برخی آثار - عدم انسجام هنری و تناسب میان اجزای شعر در بسیاری از آثار، به گونه ای که بسختی می توان شعری منسجم و نظام مند در میان آثار یافت! ۶. با توجه به گرایش شاعران هیئت به زبان ساده و روان، به نظر می رسد باید زبانی پایه و شاخص برای شعر هیئت معرفی کرد تا شاعران بتوانند شعر خود را با آن عیار بسنجند. بی¬تردید این زبان معیار همان «سهل ممتنع» است که زمینه طرح آن را باید در عرصه شعر هیئت فراهم ساخت و نباید آن را بعیدالعهد و صرفاً در دسترس سعدی و ایرج میرزا دانست! اشارت چهارم علمای بلاغت در عصر کنونی، عناصر زیبائی آفرین شعری را به چند دسته تقسیم کرده اند می توان در مجموع این عناصر را برشمرد:۱. تناسب و توازن میان اجزای شعر۲. بزرگ نمائی۳. تداعی معانی۴. استدلالات شاعرانه۵. کشف های هنری۶. هنجارگریزی و غافل گیری۷. تکرار هدفمند( بیان موسیقایی)از آنجا که زبان شعر هیئت ویژگی های خاص خود را دارد از جمله این که بشدت به زبان ساده مردم وابسته است و از سوی دیگر شعر باید در هیئت، به شکل خطابی اجرا شود، دو عنصر زبان و موسیقی در کنار دیگر عناصر برجستگی خاص دارد و نباید مغفول بماند؛ بنابراین با اتکا به تقسیم بندی ۷گانه بالا می توان ۵ نوع « شاخص بیانی» را در زیبا شناسی شعر هیئت در نظر گرفت و آن را تحلیل نمود:۱. بیان موسیقایی۲. بیان هنری و نظام مند(تداعی گر، کنایی، تجسمی، و...)۳. بیان استدلال گرا و تحلیلی ( مضمون محور)۴. بیان نوگرا و خلاق۵. بیان ساده و مردمی( سهل ممتنع) این نوشته با تکیه بر همین مبانی و با ذکر شاهد مثال هایی، برخی عناصر زیبائی آفرین در شعر هیئت را بر می شمارد؛ امید است که مقبول طبع و نظر صاحب نظران افتد. ۱. بیان موسیقاییشامل دو وجه است: - توجه به ظرایف خاص زبانی و موسیقایی به گونه ای که رعایت تناسب میان آن، قابلیت شعر را برای اجرا دوچندان کند. نکته¬ای که به « خوش¬خوانی و خوش¬لهجگی» تعبیر شده و از ویژگی های خاص شعر حافظ است . بسیاری از اشعار ولایی با همین قید خوش¬آوائی و خوش¬خوانی از یکدیگر متمایز می شوند.- استفاده از عناصر موسیقی آفرین که بر مبنای اصل «تکرار» شکل¬ها و فرم¬های متفاوتی به اثر می بخشد؛ از جمله:- واج¬آرائی( تکرار واج)- رعایت اشتراک حروف (جناس، تضمین مزدوج، و...)- تناظر موسیقائی( موازنه، ترصیع)هم آه تو گشته بود بی پاسخهم درد تو گشته بود بی درمان ( غلام¬رضا سازگار/ نخل میثم۲/ ص ۳۳۰ )و:یا خیز و پیش من به نماز دگر بایستیا لب گشای بهر اذان در مقابلم (علی انسانی / جرس فریاد می دارد ص؟/ دل سنگ آب شد ص ۲۶۱)- تکرار واژهدستت شکسته باد که دندان او شکستای سنگ¬دل تو سنگ به درج گهر مزنمن دست بر سر و تو به سر چوب می¬زنیبر نخل آرزوی جهانی تبر مزن (علی انسانی /جرس فریاد می دارد ص۸۹۱/ دل سنگ آب شد ص ۳۷۵)آن مشک تیر خورده به دندان چنان گرفتانگار نیست زخمی و انگار هست دستاز رود و چشمه ناله روان شد که آب آب!از سنگ و صخره ناله برآمد که دست، دست! (محمدسعید میرزائی/جرس فریاد می دارد، ص۴۳۳ )- تکرار مصراع- تکرار بیتباران بی شکیب غم از دیده تَرَش تصویر مرده ای است جهان در برابرش گاهی دلش مدینه و گاهی ست کربلایک چشم اشک و کاسه خون چشم دیگرش وقت غروب جمعه رسیده ست و داغ دار فانوس اشکِ روشنش و یاد مادرش با خود مرور می کند از کوفه تا فدکاز خانه ای که شعله گرفتند بر درش پشتِ درِ شکسته و میخ و... تنی کبودداغی فراهم از گل زیبای پرپرش با خود مرور می کند و بغض پشت بغض وا می شود به شِکوه لبان معطرش خورشید بی غروب جهان را که دیده ست خاشاک و سنگ و چوب بریزند بر سرشخورشید بی غروب جهان را که دیده ستبا تازیانه سرخ شود روی دخترش خورشید بی غروب جهان را که دیده ست غارت برند خیمه و انگشت و خنجرش پامال اسب ها بشود تشنه و غریب یا قطعه قطعه پرچم نی ها شود سرش ... خورشید در غروب فرو رفت و خیمه ای می سوخت همچنان که «نی» و سوزِ دلبرش (مریم سقلاطونی / غزل مرثیه/۱۳۸۵/ ص۷۳ ) در این شعر تکرار یک عبارت (با خود مرور می کند و...) و نیز یک مصراع( خورشید بی غروب جهان را که دیده ست ) کاملاً هدف¬مند و همراه با دلالت هنری است.با دریغ باید گفت، در شعر شاعران جوان و هیئتی¬سرا به این عنصر مهم و تأثیرگذار چندان توجه نمی¬شود و نمونه های درخشان و قابل توجه از این شگرد بیانی وجود ندارد.۲. بیان هنری و نظام مند ( تداعی گر، کنایی، تجسمی، و...) در این نوع بیان، چند هدف دنبال می¬شود:- بیان غیر مستقیم و فاصله گرفتن از منطق نظم و نثر- بازسازی هنری وقایع با چاشنی احساس شعری- لایه دار کردن شعر به گونه ای که طبایع و سلایق گوناگون شعری را اقناع کند.- ماندگار کردن مضمون و موضوع - رعایت تناسب میان اجزای شعر ( نوع زبان، نوع موسیقی عروضی و تناسب میان شگردهای بیانی که با منطق دلالت هنری به کار رفته-اند.) - ایجاد التذاذ هنری با رعایت انسجام میان اجزای شعردر این بخش به نمونه هایی از شگردهای بیانی -که به بیان هنری منجر شده - اشاره می¬شود:الف) پیوند عینیت و ذهنیتدر این نوع شیوه بیان، شاعر با هنرمندی تمام دو حقیقت را در برابر چشم مخاطب ترسیم می کند یکی عینیت و واقعیت که همه آن را می بینند و دیگری تصویری ذهنی که کشف شاعرانه اوست پیوند میان این دو (عینیت و ذهنیت) با بهره گیری از اصل تداعی( مشابهت و مجاورت) باعث زیبائی شعر می شود:تو ماه علقمه نزدیک آبها که شدیتمام علقمه پا شد به احترام شما ( لطیفیان / جرس فریاد می دارد / ص ۴۲۱ ) در این بیت دو اشاره وجود دارد: یکی اشاره به تأثیر ماه بر دریا و مد آب (عینیت) و دیگری اشاره به حضور حضرت ابوالفضل العباس(ع) کنار علقمه( بازسازی تاریخی با تکیه بر تلمیح و حسن تعلیل)ب) بیان تجسمی( بازسازی هنری وقایع)در این نوع هنری، با عناصر وصف و تصویر( تشبیه و استعاره های محسوس، قیدها، حواس پنج¬گانه، افعال حرکتی، و...) شعر پردازشی هنری می یابد به گونه ای که اجزای شعر در ذهن مخاطب برجسته می شوند، جان می گیرند و حرکت دارند. در شعر زیر، شاعر برای فرات، صورتی درهم کشیده تصور می کند و تجسم می کند که سنگی صورت آئینه را می شکند: روی فرات ، صورت در هم کشیده شدتا موج های اشک به چشم تو حلقه بستآیینه ای برای تماشا گذاشتمسنگی رسید و صورت آیینه را شکستدستی نمانده بود که مشکی زنم به آبحالا به جای مشک بنوش از لب دو دست (جعفری / غزل مرثیه ۸۶ / ص ۶۴)یا:این لاله ای که بر سر مویش گره زدندسوغات کوفه است به جای گل سر است ( لطیفیان / جرس فریاد می دارد / ص ۹۰۶ )و:در دست چارچوب خرابه اسیر بودبا بوسه پرید و به هم ریخت قاب را ج) بیان وصفی (گزارشی با درون مایه شاعرانه) در این نوع بیان، عناصر وصف (قیدها، حواس پنج¬گانه، افعال حرکتی) پشتوانه روایت در شعرند. در این شعر، فضای کربلا و حالات امام حسین(ع) هنگام ورود به کربلا وصف می شود: دست بر سر و بر یال ذوالجناح می کشد، آهسته زیر لب باخودش سخن می گوید، باران تیر می آید، بر دوش باد پیراهنی رهاست، و...پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ این سرزمین غم زده در چشمم آشناست این سرزمین که بوی نی و نیزه می دهد این سرزمین تشنه که آبستن بلاست گفتند: عقر بابل و طف ... شاطی الفرات گفتند: قاضریه و گفتند: نی نواست دستی کشید بر سر و بر یال ذوالجناح آهسته زیر لب به خودش گفت: کربلاست! طوفان وزید از وسط دشت ناگهان افتاد پرده، دید سرش روی نیزه هاست زخمی تر از مسیح در آن روشنای خون روی صلیب دید سر از پیکرش جداست طوفان وزید ... قافله را برد با خودش شمشیر بود و حنجره و ... دید در مناست باران تیر بود که می آمد از کمان بر دوش باد دید که پیراهنش رهاست افتاد پرده ... دید به تاراج آمده ست مردی که فکر غارت انگشتر و عباست برگشت اسب ... از لب گودال قتلگاه افتاد پرده ... دید که در آسمان عزاست ( سقلاطونی/ غزل مرثیه ۸۵ / ص ۳۱)د) بیان کناییاصل مهم در شعر بیان غیر مستقیم است و کاربرد عناصر علم «بیان» یعنی: تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه راه های مناسب برای رسیدن به این هدف است.پیش تر اشاره شد که از مهم ترین عناصر شعر هیئت، تأثیر فراوان زبان مردمی بر آن است؛ این نکته همچون شمشیری دو لب است که می تواند باعث حیات یا ممات این نوع ادبی گردد!شاعرانی که تربیت یافته مکاتب و انجمن های ادبی اند در بهره گیری از عناصر زبانی عامیانه، اصول شعریت، ذوق هنری و سلامت زبان را مبنای کار خود قرار می دهند تا زبان شعرشان به ورطه سخافت و عوامانگی فرو نیفتد بی توجهی به این مبانی ، حاصلی جز سطحی نگری و لاجرم روزمرگی نخواهد داشت.متأسفانه آنچه شعر هیئت را تهدید می کند همین نکته است؛ کم تجربگی بسیاری از شاعران، انجمن گریزی، عدم توجه به ظرایف زبانی شعر عامیانه، تشویق های یکسویه و بی هدف و عواملی از این دست، این نوع شعر مردمی را در معرض آسیب های جدی و لغزش گاه های زبانی بی شماری قرار داده است. هرچند موضوع این نوشته، آسیب شناسی زبان شعر هیئت نیست، اما به اقتضای بحث به موارد و مصادیقی اشاره خواهد شد.۱. کاربرد کنایات مردمیبهره گیری از کنایاتی که در زبان مردم ساری و جاری است، در ادب پارسی پیشینه فراوانی دارد در شعر هیئت نیز به فرهنگ توده های مردم توجه می شود.کنایاتی چون: آتش زدن، لگد زدن به بخت، پشت سر کسی حرف زدن، آب رفتن، لک زدن دل، و... از نمونه هایی است که در اشعار زیر نمود یافته است:این اشک ها به پای شما آتشم زدندشکرخدا برای شما آتشم زدند من جبرییل سوخته بالم، نگاه کن!معراج چشم های شما آتشم زدندسر تا به پا خلیل گلستان نشین شدمهر جا که در عزای شما آتشم زدنداز آن طرف مدینه و هیزم، ازاین طرفبا داغ کربلای شما آتشم زدند ( برقعی / غزل مرثیه ۸۶/ ص ۲۲)و:به بخت نازک پیغمبرش لگد میزد کسی که پشت سرم حرفهای بد میزددلش نسوخت برایم کسی نکرد کمک اگر که خسته نمی شد الی الابد میزد (جعفری / غزل مرثیه فاطمی ۸۶ / ص ۱۷)و:لباس های کوچکش دگر به او نمی خوردکه ثانیه به ثانیه چو شمع آب می رود ( عرب خالقی / غزل مرثیه ۸۵ / ص ۳۶)و:لک زد دلم برای عمو گفتنت بگو لک زد دلم چرا چه شده بی صدا شدی (لطفی / غزل مرثیه ۸۵ /ص ۵۱ )و:راستی هست به یادت دم چادر گفتیدختر من به تو چادر چقدر می آید( سهرابی / غزل مرثیه ۸۶/ ص ۳۶)این نوع بیان آن گاه که از صافی ذوق شاعرانه عبور نکند و صرفاً برگرفته از زبان مردم باشد، به ورطه عوامانگی و سطحی فرو می افتد:از خاک چشمانش گیاه هرز روئیدای خاک عالم بر سرت(!) ای شهر ولگرد( عیوضی/ غزل مرثیه ۸۶/ ص ۳۱)۲. مرثیه کناییاز آنجا که بخش مهمی از برنامه هیئت به مراثی اهل بیت(ع) اختصاص می یابد، لاجرم شعر هیئت نیز وارد این حوزه می شود و در رثای ایشان شور می آفریند و شعور و اندیشه مخاطب را برمی انگیزد.حال، نکته مهم و قابل طرح این که، حد مرثیه پردازی در شعر تا کجاست؟ واضح است که شاعر باید اصول شعر ولائی( ذوق سلیم، هدف مندی و ارائه پیام، سلامت و دلنشینی زبان و...) را هم چنان اصل بداند و هنر شعر را فدای اقتضائات هیئت یا سلیقه افراد خاص نکند و مرثیه را از صافی های یادشده عبور داده، در هیئتی از شاعرانگی و فخامت، مرثیه را ارائه کند.با دریغ و اسف فراوان باید گفت در برخی از مراثی این اصول رعایت نمی شود و ارزش و عیار شعر برحسب میزان صراحت در وروایت و وصف مراثی و نیز جان سوز بودن آن سنجیده می شود!با اطمینان خاطر باید گفت بهترین و والاترین مراثی، نوع کنایی آن است؛ در این حالت است که:- اصل بیان غیر مستقیم و زیبائی بیان رعایت می شود- تداعی مراثی نسبت به روایت صرف، اثرگذاری بیش تری دارد.- به شعور و اندیشه مخاطب توجه شده، درک حقایق مراثی به عهده او گذاشته می شود- پیام و روح جاری در مراثی، در لایه های درونی شعر به مخاطب انتقال می یابد.- ماندگاری شعر و مصون سازی از عیوبی چون روزمرگی و تکرار را برای شعر تضمین می کند. و...در سرخی غروب نشسته سپیده اتجان بر لبم زعمر به پایان رسیده اتآخر دل عموی تو را پاره پاره کردآوای ناله های بریده بریده اتدر بین این غبار به سوی تو آمدماز روی رد خون به صحرا چکیده اتپا می کشی به خاک ... تنت درد می کندآتش گرفته جان من داغدیده اتخون گریه می کنند چرا نعل اسبهاسخت است روضه ی تن در خون تپیده اتبر بیت بیت پیکر تو خیره مانده امآه ای غزل چگونه ببینم قصیده اتباید که می شکفت گل زخم بر تنتاز بس خدا شبیه حسن آفریده ات ( شرافت / غزل مرثیه ۸۶ / ص ۴۸)و:تیری رسید حنجرت آتش گرفت و بعداز آتش گلوی تو قلبم کباب شد(جوادی / غزل مرثیه ۸۹ / ص ۵۲)و:بیا که سر بگذارم بروی شانه توببین که موی رقیه چگونه شانه شده( جوادی اگر کشتند چرا.../ ص ۱۵۸)و:قاری من چرا نمی خوانیچه به روز لب تو آوردند؟ ( لطیفیان/ اگر کشتند چرا.../ ص ۱۸۷)ذ) بیان طنز و تعریضشاید طرح بحث « طنز» در حوزه شعر هیئت را برخی برنتابند؛ شاید حق هم با ایشان باشد چراکه در نگاه اول آنچه در باره طنزدر اذهان عموم مردم بروز می نماید، «خنده » است که با شعر هیئت تناسبی ندارد. اما طنز در حقیقت، بیانی تعریضی است که با هدف اصلاح و رفع لغزش ها ارائه می شود و قرار نیست همواره خنده و حتی لبخند به همراه داشته باشد! با مرور اشعار شاعران ولائی سرا براحتی درمی یابیم که گرایش به بیان تعریضی -که منجر به نوعی طنز سیاه می شود- در اشعار بویژه در مراثی چندان بروز یافته که غیر قابل انکار است.در هریک از نمونه های زیر حداقل یک نمونه خروج از هنجار شعر هیئت و ارائه بیان غیرمعمول وجود دارد و مرکزثقل این نوع بیان گرایش به تعریض است که طنز را رقم زده است:دیرِ ترسا و سَرِ سبط رسول مدنیآه اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور ( نیر تبریزی/ جرس فریاد می دارد/ ص۸۶۸)و:چه میزبان رئوفی که سیلی آورده ست!مرا هراس ز سوغات این سفر کافی ست (اکبرزاده/ غزل مرثیه۸۷/ ص۳۵)و:خوابید اگر امشب گرسنه دخترت غم نیستفردا به طعم تازیانه، سیر خواهد شد (عرب خالقی/ غزل مرثیه۸۷/ ص۶۳)و:گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت راچه پاداش گرانقدری چه بازو بند نیکوئی ( سازگار/ نخل میثم ۲/ ص ۲۰۵)و: کرم حاکم کوفه است که فرزند علی‏تیر باید ببرد سهم، ز بیت المالش! (زمانی/ / غزل مرثیه۸۵/ ص۶۷)ر) بیان استعاریدر این نوع بیان، دو نکته قابل توجه است: - کاربرد استعاره های تازه و پرفروغ- تناسب میان استعاره و مضمون - پرهیز از تکلف شعری و رعایت زلالی زباندر شعر زیر می توان تمام عناصر یادشده را به وضوح مشاهده کرد. شعر با فضائی استعاری سروده شده است. مرکز ثقل این نوع بیان، ردیف شعر است. استعاره های دیگری چون: دشت، آسمان، گلوی زخمی زنگوله ها، کهکشان دیگر استعاره های این شعرند که فضای استعاری آمیخته به تلمیح را ترسیم کرده اند. دشت می بلعید کم کم پیکر خورشید رابرفراز نیزه می دیدم سر خورشید راآسمان گو تا بشوید با گلاب اشکهاگیسوان خفته در خاکستر خورشید راچشمهای خفته در خون شفق را واکنیدتا ببیند کهکشان پرپر خورشید رابوریایی نیست در این دشت تا پنهان کندپیکر از بوریا عریان تر خورشید رانیمی از خورشید در سیلاب خون افتاده بودکاروان می برد نیم دیگر خورشید راکاروان بود وگلوی زخمی زنگوله هاساربان دزدیده بود انگشتر خورشید راآه اشتر ها چه غمگین وپریشان می روندبر فراز نیزه می بینم سر خورشید را ( بیابانکی/ جرس فریاد می دارد/ص ۷۸۳)دیگر نمونه ها:کودک میان خیمه دلش بیقرار آبامّا به دست دشمن سرکش مهار آبچندین بنفشه بین حرم رو به قبله، حیفبی سر میان معرکه خفته سوار آبچشمان دخترک به سوی نهر علقمه استیعنی که می کشد به خدا انتظار آب (جوادی / غزل مرثیه ۸۴/ ص ۸۵)و:وقتش رسیده است که پر در بیاوریاز راز خنده ی همه سر در بیاوریوقتش رسیده است که با روضه های آباشکی ز چشم جند نفر در بیاوریوقتش رسیده است که موسی شوی و بازاز نیل تا فرات، جگر در بیاوری خود را به روی تیغ کشاندی که جنگلیاز زیر دستهای تبر در بیاوری( جعفری / غزل مرثیه ۷۶/ ص ۸۷)و:روی فرات ، صورت در هم کشیده شدتا موج های اشک به چشم تو حلقه بستآیینه ای برای تماشا گذاشتمسنگی رسید و صورت آیینه را شکستدستی نمانده بود که مشکی زنم به آبحالا به جای مشک بنوش از لب دو دست (جعفری / غزل مرثیه ۸۶ / ص ۶۴)و این نمونه که بیت اول آن در فضای شعر ولائی¬ست و چندان متناسب با فضای شعر هیئت نیست:ابیات مجروح غزل هایش زیادنداما سه بیتش داغدار استعارهخواب سر خورشید را می دید دیشبتعبیر شد امروز تشتی پر ستاره (عیوضی / غزل مرثیه ۸۵ / ص ۴۰)ز) بیان مشابهت (تشبیه)در تشبیه نیز انتظار می رود شاعر هیئت، به نوگرائی توجه کرده برای رسیدن به بیان هنری به کشف فضاهای نو در قالب تشبیه روی آورد. در بیت زیر تلاش شاعر برای رسیدن به زوایای تازه و طرح آن در قالب تشبیه مشهود است:حله ام احرام خون تلبیه ام زمزمهزمزم من تشنگی کعبه من علقمهو در بیت دوم این شعر – خلاف بیت اول که تشبیه و استعاره ای بی فروغ به کار رفته است- تشبیهی نو آفریده شده است.آن شب سپهر ديده او پر پر ستاره بودداغ نهفته در جگرش بي شماره بود در قاب خون گرفته چشمان خسته اشعكس سر بريده و يك حلق پاره بود (متولی/ غزل مرثیه ۸۴ / ص ۶۸)و:من را ببخش نام تو را داد می زنم‏قصدم نبود بشکند این جا حریم هااما تنم به زیر سم اسب نخ نماست‏مانند فرش های قدیمی، گلیم ها (زمانی / غزل مرثیه ۸۷ / ص ۴۵)و:بس که زخم از چار سو بنشسته بر زخم تنم پیرهن مانند تن، تن گشته چون پیراهنمای عمو باز آو، بر من یک مبارک باد گوکز حنای سرخ خون گردیده گلگون دامنم ( سازگار/ نخل ۲/ ص ۳۲۰)ژ) بیان حماسیاین نوع بیان دارای ویژگی های زیر است:-در کنار بیان عاطفی، شاعر غیر مستقیم به مدح و معرفی ممدوح می پردازد.-خیزش موسیقایی از راههای حماسی کردن کلام استبهره گیری از آرکائیسم در محور های جانشینی و هم نشینی زبان. جواب رد دادی خاندان مادری ات راکه آشکار کنی غیرت برادری ات راعمو تو باشی و اهل حرم جواب نگیرندفرات منتظر است اقتدار حیدری ات را ( فرجی/ جرس فریاد می دارد / ص ۴۲۰ )۳. بیان استدلال گرا و تحلیلی (مضمون محور)از محورهای مهم در شعر آئینی، ولائی و هیئت آگاهی بخشی و تحلیل تاریخ است. شاعر هیئت نمی تواند در برابر اتفاقات سکوت اختیار کرده، یا صرفاً روایت¬گر باشد؛ بنابراین به تناسب موضوع و اقتضای حال با تکیه بر ذوق و اندیشه به تحلیل و تبیین موضوع می پردازد. از منظر زیباشناسی می توان نوع نگاه شاعر و شیوه پردازش او در موضوع را سنجید و ارزیابی کرد.آرایه هایی چون: حسن تعلیل، اسلوب معادله، بزرگ نمائی و شگردهای بیانی مثل: مقایسه، زبان حال سازی، استحسان و تحلیل ذوقی، مضمون پردازی، بیان تحلیلی محتوایی و حکمی از جمله مصادیق بیان استدلال گراست که در این بخش به نمونه هایی از آن اشاره می شود: الف) مقایسهدر این شیوه بیان، شباهت ها و تفاوت های دو موضوع بیان و ارزیابی می شود. ایجاد کلنجار ذهنی، تداعی معانی و نهایتاً تحلیل ذهنی، حاصل و نتیجه این نوع بیان است. از آنجا که این شیوه در مرثیه خوانی جایگاه ویژه ای دارد می تواند ملاک مناسبی برای انتخاب شعر هیئت به شمار رود.بر داغدیده شاخه گل هدیه می برندمن جای گل سر تو به دامان گرفته امب) استحسان و بیان تحلیلی ذوقیشاعر با اتکا به عناصر زیر سعی دارد تحلیلی تازه ارائه کند:۱. ذوق شعری ۲. بیان حسی۳. توجه به عناصر زبان عامیانه ومردمی ۴. مضمون سازی و دلیل تراشی های تازه ۵. زبان حال سازی۶. بزرگ نمائیپدرش چیز زیادی که نمی خواست، فرات یک دو قطره ضرری داشت به اصغر برسد؟ خوب شد عرش همه نور گلو را برداشت حیف خون نیست بر این خاک ستمگر برسد؟ (لک / غزل مرثیه ۸۶ / ص ۵۴)و:اگر که نامه نوشتم بیا پشیمانم میا که کوفه گرفته بهانه ی سر تومیا که نقشه کشیدند مردمان یهود برای بردن خلخال پای دختر تومیا که نیزه فروشان شهر میخوانند دعایرزق به پای گلو و حنجر تومیا که نعره کشان سوی تو روانه شدند برای هلهله پیش علی اکبر تومیا که حرمله دارد سه شعبه میسازد برای بوسه گرفتن زحلق اصغر توعمود آهن و نیزه فراهم آوردندبرای فرق علمدار و چشم حیدر تو (اشتری/ غزل مرثیه ۸۶ / ص ۳۲)از برجسته ترین نمونه های تحلیل ذوقی دلیل تراشی های شاعرانه است که در آرایه حسن تعلیل نمود می یابد:فدک دادم که نامحرم بیندگل رخسار در چادر نهانم (سازگار/ نخل ۲/ ص ۱۹۱)و:مشک هم اشک به بی دستی من می ریزدبی سبب نیست اگر مشک من از آب تهی ست ( شهاب موسوی / جرس فریاد می دارد / ص ۴۳۲ )و:کعبه در سوگ تو می پوشد سیاهتا نشیند در عزای دست تو ( مجاهدی / جرس فریاد می دارد / ص ۴۸۳)و:در لحظه وداع تو ای جاری فراتدارد فرات بر لب حسرت کف اینچنین ( مجاهدی / جرس فریاد می دارد / ص ۶۴۹ )و:می رفت تا كه فاش پدر خوانمت عموسُمّ فرس رسید و دهان مرا گرفت (سهرابی/ غزل مرثیه ۸۷ / ص ۴۶)نکته مهم :یکی از لغزشگاه های غیر قابل اغماض در شعر هیئت، بی گمان همین نوع بیان است زیرا بسیاری از عناصر ۶گانه یاد شده، تعریف مشخصی در ذهن شاعران هیئت ندارد و هرکسی بر حسب تجربه و احساس خود می تواند در شعر خود تعریفی از آن ها ارائه کند این اتفاق متأسفانه اینک در شعر هیئت افتاده است و به جهت وسیع شدن دایره تعریف و جامع و مانع نبودن آن ها بسیاری از مضامین غیرقابل دفاع با توجیه استحسان، زبان حال، و... در شعر برخی شاعران هیئتی سرا بروز یافته است.ج) بیان تحلیلی محتوایی و حکمیدر این نوع بیان، ضمن بهره گیری از عناصر ۶گانه، شاعر در صدد است با تکیه بر معرف دینی و ولائی، نگاهی از سر شعور و معرفت به موضوع داشته باشد و هدف او تعالی اندیشه مخاطب و ارتقای سطح شعر هیئت است.آرایه هایی چون تلمیح و اسلوب معادله زمینه ساز رسیدن به این نوع بیان فاخرند:پشت دروازه مرا فاتحه ای مهمان کنتا بدانند که این کشته خدایی داردهم سرم بی بدن و هم بدنم بی کفن استحالم از قسمت آینده نمایی داردپشت دروازه مرا فاتحه ای مهمان کنتا بدانند که این کشته خدایی داردخانه ی پیرزنی خلوت زاویه منهر که شد وحی به او، غار حرایی داردشب که شد داد زدم کوفه میا کوفه میامرغ حق در دل شب صوت رسایی داردپیکرم تا به زمین خورد صدا کرد حسینشیشه از بام که افتاد صدایی دارد ( جعفری/ جرس فریاد می دارد/ ص۱۹۶)و:چشم گریان به عزای تو به هرکس ندهنداهرمن را شرف داشتن خاتم نیست ( سازگار/ نخل ۲/)۴. بیان نوگرا و خلاقدر این نوع بیان، شاعر و مخاطب به دنبال زاویه دیدهای تازه و کشف های هنری است. تمامی نمونه های زیر از منظر کشف هنری با هم اشتراک دارند. لكنت نداشت من كه زبانم ز كودكیموم عسل چگونه زبان مرا گرفت؟چون كندوی عسل بدنم رخنه رخنه استاین نیش های نیزه توان مرا گرفتگِل شد ز خاكِ سُمِّ فرس، خونِ پیكرمریگ روان همه جریان مرا گرفت (سهرابی/ غزل مرثیه ۸۷ / ص ۴۶)و:نام تو بردم چون طوفان بود آب آرام شود با نامت زره و پیکرت اربا ارباست چه می آید به تو این احرامت(جعفری/ غزل مرثیه ۸۷ / ص ۵۲-۳)و:عطش و آتش از این لب به هم آمیخته است؟‏یا که خورشید دویده است روی تبخالش؟قمر هاشمیان بود که تیراندازان‏چشم خود باز نمودند به استهلالشآه! بی دست چون قرآن به زمین می افتدکم از این سوره دو آیه شده در انزالش (زمانی/ غزل مرثیه ۸۵ / ص ۶۷)پیش تر با اشاره به نمونه هایی از استعاره ها و تشبیهات تازه، این نوع بیان و ضرورت نوگرائی در آن ها بررسی شد؛ اما آنچه باید بدان اشاره شود مبحث هنجارگریزی و رسیدن به فراهنجار است که به آن در شعر هیئت چندان توجه نمی شود البته با توجه به کم تجربگی نسبی بسیاری از شاعران هیئت، درخشش در عرصه هنجارشکنی، توقع و انتظار بجائی نیست. شعر هیئت از آنجا که بشدت به ذهن و زبان مردم وابسته است، نمی تواند عرصه هنجارشکنی های شاعرانه و نوآوری های راهگشا برای آینده شعر باشد.از این جهت، نوگرایی و هنجارستیزی در این نوع شعر ولائی، جریانی آرام دارد و حرکت آن چندان محسوس نیست. برجسته ترین نواوری ها مربوط به حوزه شعر آئینی و ولائی ست یعنی اشعاری که حوزه زبانی و هنری وسیع تری نسبت به شعر هیئت دارد.هنجارشکنیتاریخ شعر ما سرشار از تلاش های خوش فرجام یا نافرجام در عرصه نوآوری و در هم شکستن « طبق معمول ها» و عادت های نخ نماشده زبانی است. طرزی افشار یزدی و نیمایوشیج دو نمونه مثال زدنی در هنجارشکنی و عبور از قواعد روزمره زبانند که یکی نافرجام بوده و دیگری بهنجار و نتیجه بخش.نوآوری وابسته به شناخت شاعر از زبان و توانائی او در انحراف از آن است. در تعریف هنجارگریزی آمده است: « انحراف از قواعد حاکم بر زبان و عدم مطابقت با زبان متعارف » البته در این هنجارگریزی باید شاعر شرایطی را رعایت کند:-به بالندگی زبان کمک کند و راه ها نو و فضاهای تازه در ادبیات ایجاد کند- سودمند و هدف مند باشد- بر اساس قواعد زبان صورت گیرد در این عرصه شاعر می تواند یکی از راه های تجربه شده در عادت زدائی را برگزیند یا حتی راه و شیوه ای نو بیافریند:- هنجارگریزی واژگانی- هنجارگریزی سبکی- هنجارگریزی در ساختار و فرمرهاورد این تجربه های نو در قالب برخی آرایه های ادبی بررسی و معرفی می شود که در این بخش به نمونه هایی از آن اشاره می شود:بیان متناقض‌نما (پارادوکس)شعر زیر سرشار از تجربه های تازه در حوزه زبان و بویژه در هنجارشکنی ست. تلاش شاعر برای ترکیب سازی در این امر ستودنی ست ترکیباتی چون: روح چادری، قرمز کُری، چشم آجری و کوچه وقیح و نیز پارادوکس در این بیت:جزء مطهرات ، یکی خون زخم توستآبی که نام داده امش قرمز کُریکه نشانه خروج از هنجار است.اما با اتکا به آنچه گفته شد ( وابستگی شعر هیئت به زبان ساده مردمی و سادگی آن) نمی توان شعر زیر را شعر هیئت نامید:داری چه زود می روی ای روح چادریاز دست نانجیب و ضخیم که دلخوری؟این مخمل کبودی یکدست کار کیست؟هرگز ندیده ایم کبودی به این پُری!جزء مطهرات ، یکی خون زخم توستآبی که نام داده امش قرمز کُریبا احتیاط رد شواز این کوچه ی وقیحدارد نگاه میکندت چشم آجریامشب مگر که شام زفاف مزارتوست؟داری کفن برای عروسیت میبُریقیچی نزن به پارچه اندازه ی تو نیستباید به قد عرش بدوزند چادری (جعفری / غزل مرثیه فاطمی ۸۶ / ص ۱۸)حذف‌های هدف‌مند و غافلگیرانهدر شعر زیر نیز نشانه های خروج از هنجار کلام شعر فاخر و رسیدن به هنجار زبان صمیمی و مردمی وجود دارد. لازم به ذکر است صمیمی سرایی نمی تواند هنجارگریزی به شمار رود اما آن گاه که شاعر با بهره گیری از قانون قاعده افزایی، نشانه های زبان مردمی را در شعر پررنگ کند می توان گفت به فراهنجار رسیده است. -دیگر به جان عمه ام حرف سفر، نه- خیلی شبیه مادرت هستم، مگر نه؟!- یک چیزها یی مانده اما آنقدر نه (لطیفیان/ غزل مرثیه ۸۶ / ص ۳۴)نکته دیگر از مصادیق هنجارگریزی ، بهره گیری از حذف های معمول در اوایل و حذف های غیر معمول در پایان شعر از نمونه های خاص هنجارگریزی شاعر در این شعر است. میل پریدن هست اما بال و پر، نههر آن چه می خواهی بگو اما بپر، نهحالا که بعد از چند روزی پپش ماییدیگر به جان عمه ام حرف سفر، نهیا نه اگر میل سفر داری، دوبارهباشد برو اما بدون همسفر، نهبا این کبودی های زیر چشم هایمخیلی شبیه مادرت هستم، مگر نه؟!از گیسوان خاکیم تا که ببافییک چیزها یی مانده اما آنقدر نه‏ ‏امروز دیدم لرزه های خواهرم رادر مجلسی که داد می زد: (ای پدر نه)تو وقت داری خیزران ها را ببوسیاما برای این لب خونین جگر نه؟!ای میهمان تازه برگشته چه بد شدتو آمدی و شامیان خوابند ورنه... (لطیفیان/ غزل مرثیه ۸۶ / ص ۳۴)نمونه دیگر از کاربرد زبان مردمی که هنجار تازه ای در شعر آفریده است:آب در خیمه ها نه تنها نیستبلکه حتی سراب خشکیدهزخم بر سینه مادری می گفت:شیرخوارم بخواب! خشکیده...و:حلق و تیر سه شعبه یعنی چه؟!با سؤالی، جواب خشکیده!برود خیمه یا که برگردد؟!بین این انتخاب خشکیدهحتم دارم که صحنه را دیدهاین چنین که رباب، خشکیده... (رستمی/ غزل مرثیه ۸۷ / ص۴۹س)و:با آن که در ره است خطرها و بیم هاسخت است بگذرم ز عسل ها، شمیم ها‏اصلأ درست نیست بمانم در این قفس‏در فصل سرخ پر زدن یا کریم هایا اذن رفتنم بده یا جان من بگیر‏تلخ است حرف «نه» ز دهان کریم ها‏از آن چه قاسم تو به بازوش بسته است‏افتاده ای به یاد مدینه، قدیم ها... (زمانی/ غزل مرثیه ۸۷ / ص ۴۵)نمونه دیگر حذف که با غافلگیری همراه است:قامت کمان کند که دوتا تیر آخرشیک دم سپر شوند برای برادرشخون عقاب در جگر شیرشان پر استاز نسل جعفرند و علی این دو لشکرش...چون تکیه گاه اهل حرم بود و کوه صبرچشمش گدازه ریخت ولی زیر معجرشزینب به پیشواز شهیدان خود نرفتتا که خدا نکرده مبادا برادرش... ( برقعی / غزل مرثیه ۸۶/ ص ۴۵)و:می گوید از شکستن سرو تناورشاین شیرزن که مثل پدر، مثل مادرش.این زن درست مثل پدر حرف می زندمیراث مادر است دلِ داغ پرورش!می گوید از سپید و سیاهی که دیده استاز قتل عام چلچله ها در برابرش...شمشیر از نیام دهان می کشد، ببیناین شیرزن که مثل پدر، مثل مادرش.... ( مستشار نظامی / غزل مرثیه ۸۶/ ص ۹۵)و:این که بر سینه ی خود داغ برادر دارد نتواند که سر از سینه ی تو برداردمی کشی پا به زمین و کمرم می شکنی کمی آرام که در پای تو مادر دارد…چه شده با سرت از ضربه ی سنگین عمود بین ابروی تو سخت است ترک بردارد ( لطفی/ غزل مرثیه ۸۷/ ص ۵۷)مدرج و پیوند دو مصراعاین نوع بیان را می توان بازی زبانی و فرم گرایی دانست که چندان شایسته شعر هیئت نیست و تناسبی نیز با زبان و موسیقی شعر هیئت ندارد؛ هرچند این نوع تجربه ها نهایتاً به نوآوری در ساختار شعر ولائی کمک کند.هم بازیانم نیستند، امشب کنار بسترمقاسم، عمو عبّاس، عبدالله، داداش اکبرمیادت می آید من چقدر آسوده می خوابیدم آن--شبها که می خندید در گهواره ی خود اصغرم؟امشب ولی بدخوابم و هی خواب می بینم چهل--اسب بزرگ سرخ مو رد می شوند از پیکرم (پانته آ صفايي/ غزل مرثیه ۸۶/ ص ۳۵)و:فهمیده اند جاذبه ی توست علّتنشکستن غرور زمین از شهابها ( لک/ غزل مرثیه ۸۶/ ص ۷۲)کاربرد ردیف قافیه غیر معمولاز دیگر شگردهای خروج از هنجار، تغییر در فرم موسیقایی بویژه در قافیه و ردیف شعر است. در شعر زیر به ضرورت شعر و با هدف فرم گرایی و هنجارگریزی، حرف الحاقی قافیه تغییر یافته است:جهان را غرق اقیانوس خواهد کرد لبخندت زمانی که بیاید از دیاری دور فرزندتدرختت ریشه در افلاک ،نامت سبز ،برگت سبزخدا با شاخه های سبز طوبی دادپیوندت به شاخ و برگتان بارنگ وبوی عشق برکت داد بشارت داد دنیا را به فرزندان دلبندتبشارت داد دنیا را به آن روزی که می آید کسی که نام پاکت حک شده بر روی سر بندشکسی که چون مزار پاک تو پیدای پنهان استکس که محنت آسمان ومحنت دریا آرزومندشمی آید از دیاری دور مرد آب و آیینه جهان را غرق در خورشید خواهد کرد لبخندت( مستشار نظامی / غزل مرثیه فاطمی۸۶/ ص ۳۰) آشنازدایی در کاربرد واژه‌هاشاعر در آشنازدایی سعی دارد روابط معمول میان واژه ها را کنار بگذارد و چینشی تازه در میان آن ها پدید آورد در شعر زیر « حی علی العزاء» نمونه ای از این آشنازدایی است.از عرش، از میان حسینیه ی خداآمد صدای ناله ی حی علی العزاء (رحمان نوازنی / غزل مرثیه ۴۶/ ص ۳۸)و این نمونه که قافیه های غیر معمول و غافلگیرانه ای دارد: چقدر آرد نشسته است روی دامانتفدای گردش دستاس آسیابانت از آن زمان که تو را از بهشت آوردندنشسته اند ملایک سَرِ خیابانت همیشه فصل بهاری - همیشه سر سبزیاگر چه پر شده از برگ زرد گلدانت (علی اکبر لطیفیان/ غزل مرثیه ۴۶/ ص ۴۶)هنجارشکنی در دستور زبان-جمع بستن غیر معمولای دست تو تلاطم امواج آبهاای سایه ات نبود همه اضطرابهامشک پر آب بر سر دستت گرفته ایدر انتظار آمدن تو رباب ها ( لک/ غزل مرثیه ۸۶/ ص ۷۲)کاربرد صفات سنجشی غیرمعمولای چشمت از تمام غزلها قصیده ترزیبایی ات به دست خدا آفریده تر گلبرگهای هست ترا با چه دقتیآورده اند ... تا که شدی برگزیده تر عقل کسی به قله فهم ات نمی رسدیعنی تویی برای همه قد کشیده تر در آسمان ذات خدا ذوب می شویدر اوج ، اوج بال و پر تو پریده تر پیشانی بلند تو آیات بی نظیرچشمانت از طلوع سحرها سپیده تر*** در پای زخم های تو از پا شکسته امای از همه بریده بریده بریده تر ( لک/ غزل مرثیه ۸۶/ ص ۶۰)و:بعد از سه روز پيكر سرخش،كفن نداشتيوسف ترين شهيد خدا، پيراهن نداشت( یوسف رحیمی/ غزل مرثیه ۸۶/ ص ۸۶) و این نمونه که در محور هم نشینی آن، هنجار جدیدی به وجود آمده است: در خیمه آب نیست، و گهواره تشنه استآن رود روسیاه، کجا موج می زند؟ وقتی که ساقی حرم از دست رفته استدیگر فرات ِ آب چرا موج می زند؟ می خواهد اشک طفل تو را در بیاورد؟این گونه با صدای رها موج می زند(سید محمد جواد شرافت/ غزل مرثیه ۸۴/ ص ۸۴۲) با مرور نمونه های بالا می توان گفت بسیاری از نمونه های هنجارشکنانه در حوزه شعر ولائی ست و زمینه اجرا در هیئت را نمی یابد زیرا از سطح دریافت عموم مردم فراتر است و در بخش بعدی این نوشته بیان خواهد شد که زبان شعر هیئت به زلالی زبان و سادگی بیشتر گرایش دارد تا کشف های خاص زبانی، که آن را از دسترس فهم مردم دور می سازد. ۵. بیان ساده و مردمی(سهل ممتنع)پیش تر بیان شد زبان شعر هیئت وابستگی فراوانی به زبان توده مردم دارد و بهره های فراوانی از فرهنگ عامیانه( کنایات، لحن و ...) گرفته است. بنابراین در بررسی شعر هیئت باید سهم ویژه ای برای این شیوه بیان در نظر گرفت از سوی دیگر نقش شاعر به عنوان حافظ زبان و ارتقادهنده آن ایجاب می کند که وی ضمن بهره گیری از زبان مردمی، شاعرانگی و استواری زبان را نیز مد نظر داشته باشد؛ اینجاست که توجه به زبان و شیوه بیان سهل ممتنع ضرورت می یابد و به نظر می رسد زیباشناسی شعر هیئت از این منظر بررسی شود. هرچند پایان بخش این بحث، این شیوه بیان قرار گرفت اما به نظر می رسد از این پس، باید مبنای بحث زیباشناسی شعر هیئت قرار گیرد. بیان سهل ممتنعدر کتب بلاغي قديم، شرايط و نشانه هايي براي آن ذکر کرده اند، از جمله:رقيق مثل آب روان: ساده و روان باشدخُلوّ از تعقيد ( بي تکلّفي): خالی از تکلف باشد؛ یعنی پیچیدگی شعری ودر اصطلاح علمی یعنی اینکه ابهام عارضی نداشته باشد.سهولت و آساني الفاظ در کنار متانت: وقار و متانت داشته باشد؛ یعنی در کنار سادگی، فاخر باشد. سخیف نباشد.وقوع هر کلمه در جاي خود ( بِه گزيني): مناسب ترین کلمه در مناسب ترین جای قرار بگیرد.خالي از صنعت و آرايه هاي ادبي، اما بغايت دلپذير و دلنشين: آرایه های ادبی به صورت تصنعی بکار نرفته باشد. آساني ترکيب لفظ و معني براي مخاطب : لفظ و معنا واحد مثل تار وپود قالی باشند. نباید لفظ و معنا از هم تفکیک شوند. یکی از بزرگترین عیب¬های سبک هندی غلبه لفظ بر معنا است.انسجام در کاربرد الفاظ: واژه ها بطور یکدست و منسجم در کنار یکدیگر قرار بگیرند. مثل ارتباط دانه ها با نخ تسبیح که در اصطلاح هنر "هارمونی" گفته می شود.ممتنع و دست نايافتني ( مثل آن گفتن نتوان!): در کنار همان سادگی، بافت زبانی مخصوصی داشته باشد.در اين شيوه بيان، اکثراً سعدي شاعر قرن هفتم را سرآمد شاعران مي دانند. نمونه اي از بيان سهل ممتنع از سعدي:آخر نگهي به سوي ما کن دردي به تفقّدي دوا کنبسيار خلاف وعده کردي آخر به غلط يکي وفا کن! به بیانی دیگر، زبان سهل ممتنع چند شاخصه اصلی دارد:۱-توجه به زبان؛ ( زبان سالم ، پویا و صمیمی- کاربرد واژگان ساده و مأنوس با ذهن - رعایت نظم دستوری جملات (دستورمندی) - پرهیز از ابهام و تکلف در جمله – بهره گیری از عناصر زبان مردمی) ۲-بیان هنرمندانه؛ ( توجه به زبان توصیفی و تصویرپرداز- دل نشینی و جذابیت کلام -)۳-نگاه ریزبین و وسواس مدار ( به گزینی)۴-بیان اندیشمندانه و غیر مستقیم با بهره گیری از تداعی معانی۵- توجه به شگردهای بیانی (درخشش آرایه ها در لایه های درونی زبان)...نمونه شعر از قاسم صرافان که برخی مصداق های زبان سهل ممتنع را داراست:تا پیشکش کنم بجز این سر نداشتم رویم سیاه! تحفه‌ی بهتر نداشتمدر بین عاشقان تو شرمنده‌ام حسین! حتی تنی سفید و معطر نداشتمهر چند ماه می‌شود اینجا فدای تو بگذار جُون جان بدهد پیش پای توخونم سیاه نیست، ببین سرخ شد زمین بر روی خاک شاخه گلی شد برای تومن بنده‌ات نه! ... عاشقِ در بند گیسویت قبلا دوبار کشته مرا چشم و ابرویتدر خواب دیده‌ جُون تو را بارها ولی درخواب هم ندیده سرش را به زانویتتنها نه من،... به پای همه بند می‌زنی در پاسخ سلام که لبخند می‌زنیدل را به یک نگاهِ پر از مهربانیت پیوند با نگاه خداوند میزنیعشق من و تو زاده‌ی زهرا ! شنیدنی است با یک کلاف هم دلِ یوسف خریدنی استپیش تو ایستادم و خواندم به زیر لب: خال سیاه بر رخ زیبا چه دیدنی است!گفتی برو؛ چگونه رهایت کنم حسین؟ آورده‌ام سری که فدایت کنم حسین!گیرم قبول کردم و رفتم، ... بدون تو می‌میرم آن زمان که هوایت کنم حسین!قلبم تو را صدا زده از پشت جوشنم بنگر فقط به عشق تو شمشیر می‌زنمبا تو نشسته‌ام که چو کوه ایستاده‌ام تنها کنار توست که حس می‌کنم منمحبُّ الحسینیم شده‌ام مست مست مست ای وای اگر که تیغ بیفتد به دست مستکی دست روی دست گذارد در عاشقی تا پای مرگ پای رفاقت نشسته مستدیگر چرا برای غلامت دعا کنی؟ وقتی که درد را به نگاهی دوا کنیواجب نبود دست کشی روی صورتم وقتی که خاک را به نظر کیمیا کنیهوش از سر بنی اسد امشب پریده است یک قطره عطر سیب به خونم چکیده استجای تعجب است درخشیدنم مگر؟ دستی حسین بر سر و رویم کشیده است ( صرافان/شبیریه های هارون/ ص ۴۹)نشانه‌های گرایش به بیان مردمی در شعر هیئت۱ . بهره گیری از زبان صمیمی عامیانه و عبور دادن آن از صافی ذوق شعر و قواعد زبانیبا مقایسه این ابیات می توان نقش ذوق شاعرانه در مواجهه با ادبیات عامیانه را بهتر تبیین کرد:با آب آب خویش مرا آب کرده ایجز اشک دیده ام ز کجا آب آورم؟ (گرایش به زبان عامیانه همراه با پشتوانه ی هنری)علاوه بر مثال بالا در این سه بیت مختلف ، همراه با میزان استفاده از اصطلاحات عامیانه و ابعاد هنری بودن آن را قابل مقایسه است: دمِ مغرب همه رفتند مرا دور زدندحرمت نائب بی یار تو کمرنگ شده ( سهرابی/ اگر کشتند چرا.../ ص ۱۳۵) در ابن بیت صرفاً کنایه عامیانه استخراج شده و به کاررفته است و نگاه هنری پشت این بیت نیست،در حالی که شاعر می توانست از(دور زدن، پیچاندن) استفاده هنری کند.سعادت دوجهان مال ماست ای مشرک بچرخ تا که بچرخیم مثل جامِ حسین ( محسنی/ اگر کشتند چرا.../ ص ۸۱)در این بیت شاعر، توانسته از اصطلاح (بچرخ تا که بچرخیم) با استفاده از واژه ی "جام" تا حدودی استفاده هنری کند.تو ماه بودی و نزدیک آب ها که شدیتمام علقمه پا شد به احترام شما ( لطیفیان / جرس فریاد می دارد / ص ۴۲۱ )شاعر تصویری از جذر و مد را ارائه می دهد و بجز یادآوری دلیل علمی، بالا آمدن موج آب را با حسن تعلیل بازسازی هنری می کند کنایه عامیانه «پا شدن» زمینه ساز این بازسازی هنری است.نمونه دیگر(برگرفته از کنایه ساده مردمی) :اگرچه هستی خود را فراهم آوردمولی دوباره به پیش شما کم آوردم (موسی علیمرادی/ اگر کشتند چرا.../ ص ۲۱۲)۲. گرایش به لحن و منطق گفتار با قاعده حذف اجزای شناخته شده زباناز حر مجال شرم گرفته ست خنده اتیعنی که از تو شکوه ندارم بیا فقط! ( مجاهدی/ غزل مرثیه۸۶/ ص۷۶)و:مخواه دخترکت از تو بی خبر باشدبدون من به سفر می روی پدر، باشد! میان راه دلت تنگ شد خبر دارمکه آمدی تو به دنبال همسفر، باشد ( رستمی / غزل مرثیه ۸۶ / ص ۳۸)مثالِ بد به کار بردن از منطق گفتار عامیانه:شود پرونده ی هرکس به دستِگل نرگس فقط امضاء حسینی استاگر پرسی حسینی کیست گویمخدایی(!) زینب کبری حسینی است (حیدری/ اگر کشتند چرا.../ ص ۶۱)۳. فشرده سازی زبان با تداعی معانی و اشارات تاریخی ( تلمیح) ، و بهره گیری از امکانات زبانیعشق من و تو زاده‌ی زهرا ! شنیدنی استبا یک کلاف هم دلِ یوسف خریدنی است ( صرافان/شبیریه های هارون/ ص ۴۹)یا: نخواندیم از تو ای قرآن جیبیبه جز شش سوره ای که باب باب استخدا در بند قنداقه تو را خواست علی همواره دستش در طناب استمگر کمتر ز ناقه در ثمودی دعای عبد صالح مستجاب است ( زمانی/ غزل مرثیه ۸۶/ ص ۵۳)و: اهریمن و شوم و خانه ویرانشیطان رجیم و روضه رضوانناموس خدا و دست نامحرمسیلی جفا و صورت قرآن ( سازگار/ نخل۲/ ص ۱۶۳)۴. رعایت نظام دستور زبان (قانون ترتیب دستوری اجزای کلام) در این نوع بیان، شاعر سعی دارد ارکان و اجزای دستوری را در کلام مطابق الگوی معیار( نهاد+ مفعول/ متتمم/ مسند+ فعل ) بیاورد. این شیوه سادگی زبان را تضمین می کند.ساعات عمر من همگی غرق غم گذشتدست مرا بگیر که آب از سرم گذشتمانند مرده ای متحرک شدم، بیابی تو تمام زندگی ام در عدم گذشتمی خواستم که وقف تو باشم تمام عمردنیا خلاف آنچه که می خواستم گذشتدنیا که هیچ، جرعه آبی که خورده اماز راه حلق تشنه من، مثل سم گذشتبعد از تو هیچ رنگ تغزل ندیده ایماز خیر شعر گفتن، حتی قلم گذشتتا کی غروب جمعه ببینم که مادرمیک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشتمولا شمار درد دلم بی نهایت استتعداد درد من به خدا از رقم گذشتحالا برای لحظه ای آرام می شومساعات خوب زندگی ام در حرم گذشت ( برقعی/ غزل مرثیه۸۵/ ص ۱۳)۵. کاربرد آرایه در لایه‌های درونی کلامهرچند در متون گذشته قید خالي بودن از صنعت و آرايه هاي ادبي ذکر شده اما با دقت در اشعار استاد سخن سعدی بوضوح می توان دریافت این شاعر ساده گوی در سهل و ممتنع سرایی خود به آرایه پردازی توجهی ویژه داشته است. بنابراین می توان گفت بهتر است آرایه در لایه های درونی کلام بروز یابد و خواص و اهل ادب با واکاوی آن را دریابند:تا پیشکش کنم بجز این سر نداشتمرویم سیاه! تحفه‌ی بهتر نداشتم ( صرافان/شبیریه های هارون/ ص ۴۹)در این بیت، شاعر با کاربرد کنایه «رویم سیاه» سعی دارد بار کنایی به شعر بخشد که در نگاه اول در شعر به چشم نمی آید.و:خونم سیاه نیست، ببین سرخ شد زمینبر روی خاک شاخه گلی شد برای تو ( صرافان/شبیریه های هارون/ ص ۴۹)یادآوری برخی نکاتبنا بر آنچه گفته شد، شعر هیئت:- بر حسب اتفاقات زبانی و هنری که در آن مشهود است آینده ای درخشان در پیش رو دارد- کم تجربگی و عدم وسواس هنری برخی شاعران باعث بروز خطاهای زبانی فراوانی در عرصه این نوع شعر ی شده است.- شعر هیئت زیر شاخه شعر ولائی است و شعر ولائی شاخه ای از شعر آئینی. بنابراین آثار بسیاری که با نام شعر هیئت ارائه می شود، در حقیقت در زمره شعر ولائی است.- سرودن شعر هیئت به مراتب از سرودن دیگر نمونه های شعر آئینی دشوار تر است. بدین جهت که ریشه در زبان مردم دارد و در عین حال از تعریف شعر واقعی دور نیست.- بیان مردمی و سهل ممتنع، بهترین راهکار برای رسیدن به شعر واقعی هیئت است. ]]> ادب Thu, 21 Nov 2013 13:32:43 GMT http://deabel.org/vdccepqs.2bqm08laa2.html گريستن به كربلا نبايد ما را از زيبايي‌هاي آن بازدارد http://deabel.org/vdcc.mqpa2bqmila82.html به گزارش خیمه، این پژوهشگر در مراسم افتتاحيه دومين سوگواره كشوري قصه، شعر و عكس عاشورايي با محوريت حضرت عباس(ع) كه در سالن اجتماعات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قزوين برگزار شد، بیان کرد: «اين سوگواره با عنوان حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شده است و كسي كه باب عشق است و هر كس مي‌خواهد عشق را درك كند بايد حضرت عباس(ع) را شناخته و درك كند.»وي افزود: «حضرت عباس(ع) در صحراي كربلا بهترين دارايي خود يعني تمام وجودش را در راه خدا و دفاع از امامش داد و ما بايد پيوستگي دل و وجود خود را با كربلا حفظ كنيم.»این عاشوراپژوه خاطرنشان كرد: «در روايات آمده است كه وقتي حضرت ابوالفضل(ع) وارد كربلا شد، بزرگ‌ترين شهداي تاريخ نظير شهداي جنگ بدر، احد، خندق و حتي شهداي آخرالزمان به حال حضرت عباس(ع) غبطه خوردند.»سنگري تصريح كرد: «غبطه خوردن به اين معناست كه انسان ويژگي خوبي را در ديگران مشاهده كند و از خدا بخواهد او نيز اين ويژگي را داشته باشد.»این پژوهشگر فرهنگي و ادبي گفت: «برخي بيان كرده‌اند كه اين غبطه خوردن به حضرت عباس(ع) به اين خاطر اين بوده كه هيچ كسي مانند حضرت عباس تاكنون اين چنين فداكاري نكرده و يا ايشان در قيامت دست در دست حضرت فاطمه(س) وارد صحنه قيامت مي‌شوند.»وی افزود: «حضرت ابوالفضل(ع) علاوه بر ويژگي‌هايي مانند مردانگي، غيرت، شجاعت، دلاوري و مانند آن همواره گوش به فرمان امام حسين(ع) بودند و ما بايد سعي كنيم كه حضرت ابوالفضل(ع) را بشناسيم.»سنگري بيان كرد:«واقعه كربلا حادثه نبود، چراكه اگر كربلا يك حادثه بود ميان ساير حوادث دنيا گم مي‌شد و ما به طور معمول به كربلا به صورت برشي نگاه كرده‌ايم و براي سوگ و اشك به اين واقعه نگريسته‌ايم.»این عاشوراپژوه تصریح کرد: «كربلا زيبايي‌هاي فراواني دارد كه مجال آن را نيافته‌ايم كه اين زيبايي‌ها را بنگريم و ما گريستن به كربلا را آموخته‌ايم ولي نگريستن بر آن را نياموخته‌ايم.» ]]> ادب Wed, 25 Feb 2009 07:22:40 GMT http://deabel.org/vdcc.mqpa2bqmila82.html اهدای «جایزه ادبی عاشورا» در آستانه اربعین حسینی http://deabel.org/vdcg.79qrak9txpr4a.html به گزارش خیمه، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: قصیده سرایانی چون حمید سبزواری،‌ محمود شاهرخی، عباس مشفق کاشانی، محمدعلی مجاهدی و مظاهر مصفا در برنامه «شب شکوه قصیده» تقدیر می‌شوند. محمد سادات اخوی، با بیان اینکه از حاج حسین باقری، حاج علی ترابی، ‌حاج سید محمد موسوی سجاسی و حاج رحمت‌الله نجفی از مداحان و قصیده‌خوانان اهل بیت(ع) نيز در این مراسم تجلیل می‌شود، افزود: در بخش جنبی حاج مهدی آصفی و حاج غلامرضا سازگار،‌ پژوهشگران ادبی و مداحان اهل بیت(ع) مورد تقدیر ویژه قرار می‌گیرند. مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: در برنامه «مناظره عقل و عشق» احد ده بزرگی(شیراز)، سیدرضا موید و محمد جواد غفورزاده(شفق) از مشهد و احمد عزیزی و علی معلم دامغانی به عنوان مثنوی‌سرایان آیينی تقدیر می‌شوند و تجلیل از حاج علی انسانی تقدیر ویژه این مراسم می باشد.وی به اهدای «جایزه ادبی عاشورا» اشاره کرد و افزود: در رشته داستان سید مهدی شجاعی، شعر علی موسوی گرمارودی، نثر ادبی پرویز خردسند، داستان کودک و نوجوان طاهره ایبد، شعر کودک و نوجوان افشین اعلا و سفر‌نامه محمد سادات اخوی تجلیل می‌شوند. به گفته مدیر آفرینش‌های ادبی سارمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‌، این مجموعه برنامه‌ها با هدف احیا و پاسداشت قالب‌های شعر پارسی و تکریم شایسته خادمان ادبی اهل بیت‌(ع) با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود. بنا بر گزارش، روابط عمومی سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، «شب شکوه قصیده»، «مناظره عقل و عشق» و «جایزه ادبی عاشورا» به ترتیب در روزهاي 5، 6 و 7 اسفند ماه در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر پا می‌شود. ]]> ادب Thu, 14 Feb 2008 06:34:34 GMT http://deabel.org/vdcg.79qrak9txpr4a.html نشست نهم شعر هیئت : شعر هیئت در رسانه‌ها http://deabel.org/vdcjtiev.uqeaxzsffu.html شعر هیئت در رسانهتحلیل محتوای متن مداحی مداحان رسانه‌ایمحسن حسام مظاهری و فاطمه جناب اصفهانیچکیدهیکی از وجوه حضور شعر هیئت در رسانه‌ها، تکثیر و توزیع گسترده‌ی مداحی برخی مداحان مشهور و پرطرفدار در قالب کالاهای فرهنگی و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری است که با استقبال وسیع مخاطبان هم مواجه شده است. در سال‌های اخیر، بازار گسترده‌ای حول عرضه‌ی گسترده‌ی این کالاها و پاسخگویی به تقاضای مخاطبان ـ اغلب جوان و نوجوان ـ شکل گرفته است که می‌توان آن را مصداقی از مصرف فرهنگی دانست. این بازار با محوریت برخی مداحان که به موج نوین و غیرسنتی مداحی تعلق دارند و به مدد حضور در رسانه‌های مختلف و ارایه‌ی سبک‌های متنوع مداحی، مخاطبان بسیاری در بین جوانان و نوجوانان دارند، شکل گرفته است. این مداحان که در مقاله‌ی حاضر «مداحان رسانه‌ای» نامیده شده‌اند عبارتند از آقایان: منصور ارضی، مهدی اکبری، سعید حدادیان، حسن خلج، حسین سیب‌سرخی، مهدی سلحشور، محمدرضا طاهری، حمید علیمی، محمود کریمی، میثم مطیعی، جواد مقدم، سیدمهدی میرداماد، عبدالرضا هلالی و احمد واعظی. در مقاله‌ی حاضر متن اشعار و نوحه‌های خوانده‌شده توسط این مداحان، در دهه‌ی نخست محرم سال ۹۱ در دو بخش تحلیل و بررسی شده است: یکی «مشخصات زبانی» با ۷ مقوله که عبارتند از: استفاده از ادبیات عرفانی، استفاده از عبارات عربی، استفاده از ادبیات سلطنتی،‌ استفاده از اصطلاحات هیئتی، استفاده از ادبیات ارباب ـ رعیتی، استفاده از ادبیات تحقیرآمیز و‌ استفاده از ادبیات محاوره‌ای و عامیانه؛ و دیگری «مضامین درونی» یا به عبارت دیگر فحوا و درون‌مایه‌های اشعار که ۱۶ مقوله را شامل می‌شود که عبارتند از: مدح اهل‌بیت، ابراز عشق به اهل‌بیت، توصیف رفتار و سیره‌ی سیاسی ـ اجتماعی اهل‌بیت، توصیف رفتار و سیره‌ی فردی و اخلاقی اهل‌بیت، توصیف قدرت جسمانی و پهلوانی اهل‌بیت،‌ توصیف زیبایی ظاهری اهل‌بیت، ذکر مصیبت و شرح شهادت، توصیف حماسه‌ها و جنگاوری‌ها، توصیف روابط عاطفی و احساسی، بیان فلسفه و هدف قیام امام‌حسین(ع)، بزرگداشت مجالس و آیین‌های عزاداری، ملامت و سرزنش خود، آرزوی شهادت، انقلاب اسلامی و مسایل سیاسی روز، دفاع مقدس و شهدای جنگ و انتظار و مهدویت.این مقاله، گزارش و خلاصه‌ی طرح پژوهشی «تحلیل محتوای مداحی مداحان مشهور (محرم ۱۳۹۱)» است که به سفارش بنیاد دعبل خزاعی انجام شده است. واژگان کلیدی:مداحان رسانه‌ای، مشخصات زبانی، مضامین درونیمقدمهیکی از وجوه حضور شعر هیئت در رسانه‌ها، تکثیر و توزیع گسترده‌ی مداحی برخی مداحان مشهور و پرطرفدار در قالب کالاهای فرهنگی و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری است که با استقبال وسیع مخاطبان هم مواجه شده است. در سال‌های اخیر، بازار گسترده‌ای حول عرضه‌ی گسترده‌ی این کالاها و پاسخگویی به تقاضای مخاطبان ـ اغلب جوان و نوجوان ـ شکل گرفته است که می‌توان آن را مصداقی از مصرف فرهنگی دانست. این بازار با محوریت برخی مداحان که به موج نوین و غیرسنتی مداحی تعلق دارند و به مدد حضور در رسانه‌های مختلف و ارایه‌ی سبک‌های متنوع مداحی، مخاطبان بسیاری در بین جوانان و نوجوانان دارند، شکل گرفته است. این مداحان که در مقاله‌ی حاضر «مداحان رسانه‌ای» نامیده شده‌اند. منظور از مداحان رسانه‌ای، آن دسته از مداحانی است که به مدد تبلیغات و حضور مستمر در رسانه¬ها (ازجمله صداوسیما) و نیز به جهت سبک فعالیت و مداحی خود، در بین مخاطبان مجالس مذهبی به ویژه جوانان و نوجوانان هواداران بسیاری داشته و به الگوهای مشهور مداحی تبدیل شده¬اند و مداحی‌هایشان در قالب سی¬دی و... در شمارگان بالا تکثیر و توزیع و مصرف می¬شود. فارغ از قضاوت ارزشی و معرفتی این مداحان، در اینجا صرفاً گستره¬ی شهرت و محبوبیت آنان مدنظر بوده است. بر اساس مشاهدات میدانی مستمر مجری طرح، ۱۴ نفر از مداحان فعال حال حاضر، واجد این مشخصات تشخیص داده شدند که به ترتیب حروف الفبا عبارتند از آقایان: منصور ارضی، مهدی اکبری، سعید حدادیان، حسن خلج، حسین سیب‌سرخی، مهدی سلحشور، محمدرضا طاهری، حمید علیمی، محمود کریمی، میثم مطیعی، جواد مقدم، سیدمهدی میرداماد، عبدالرضا هلالی و احمد واعظی. در مقاله‌ی حاضر متن اشعار و نوحه‌های خوانده‌شده توسط این مداحان، در دهه‌ی نخست محرم سال ۹۱ در دو بخش «مشخصات زبانی» و «مضامین درونی» بررسی و تحلیل شده است. این مقاله، گزارش و خلاصه‌ی طرح پژوهشی «تحلیل محتوای مداحی مداحان مشهور (محرم ۱۳۹۱)» است که به سفارش بنیاد دعبل خزاعی انجام شده است. بخش اول ـ مشخصات زبانییک وجه از تحلیل محتوای اشعار و نوحه‌ها در مقاله‌ی حاضر، تحلیل مشخصات زبانی آن‌ها است. منظور از مشخصات زبانی دایره‌ی واژگان و زبان و ادبیاتی است که در سرایش این اشعار و نوحه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموع ۷ مشخصه در این بخش بررسی شده‌اند که عبارتند از:۱. استفاده از ادبیات عرفانیاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۱۰۳ مورد از واژه‌های ادبیات عرفانی (مانند می، باده، مستی، ساقی، عاشق، سرمست، پیاله، مدهوش و...) استفاده شده بود که ۲۰ درصد کل اشعار و نوحه‌ها را شامل می‌شود. مثال:سرشکسته، گیج و مستم مستی کاری میده به دستم... بس که ماهی با نگاهی تو خیالت کردی خمارم(اکبری ـ شب ۶)مطابق داده‌های جدول شماره‌ی ۱، از بین ۱۲ مداح مورد بررسی، اکبری با ۵/۱۷ درصد بیشترین میزان استفاده از ادبیات عرفانی را به خود اختصاص داده است. در رتبه‌های بعد، سیب‌سرخی با ۵/۱۶ درصد و مقدم با ۱۱ درصد قرار دارند. همچنین خلج، سلحشور و کریمی به ترتیب با ۱، ۲ و ۵ درصد کمترین استفاده از ادبیات عرفانی را داشته‌اند. جدول شماره‌ی ۱: میزان استفاده از ادبیات عرفانیردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۸ ۸ ۵۲ اکبری ۱۸ ۵/۱۷ ۱۳ حدادیان ۹ ۹ ۴۴ خلج ۱ ۱ ۹۵ سیب‌سرخی ۱۷ ۵/۱۶ ۲۶ سلحشور ۲ ۲ ۸۷ طاهری ۸ ۸ ۵۸ کریمی ۵ ۵ ۷۹ مطیعی ۸ ۸ ۵۱۰ مقدم ۱۱ ۱۱ ۳۱۱ میرداماد ۷ ۷ ۶۱۲ واعظی ۹ ۹ ۴ جمع ۱۰۳ ۱۰۰ ۲. استفاده از عبارات عربیاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۱۱۶ مورد از واژگان، تعابیر و عبارات زبان عربی به صورت ملمع استفاده شده بود که ۲۳ درصد را به خود اختصاص می‌دهد. مثال:امترکرونی فان ابن الحسن سبت النبی مصطفی المؤتمن(ارضی ـ شب ۶)مردن به پای تو احلی من العسل پرپر شدن برای تو احلی من العسل(میرداماد ـ شب ۶)عادتک الاحسان ای حسین جان یا قتیل العطشان ای حسین جانسیدی انظر الینا بینوایان تو هستیم(مطیعی ـ شب ۶)فریاد هل من ناصرت در یاد ماست یا لیتنی کنا معک فریاد ماست(مطیعی ـ شب ۶)یا من عینی الیک یا ثارالله یابن حیدریا من قلبی لدیک یا ثارالله یابن حیدرذکری لک لبیک یا ثارالله یابن حیدرصلی الله علیک یا ثارالله یابن حیدر(کریمی ـ شب ۱۰)همانطور که در جدول آمده است، بیشترین استفاده از ادبیات عربی را سیب‌سرخی با ۱۴ درصد به خود اختصاص داده است. پس از او اکبری با ۱۳ درصد و سلحشور با ۱۱ درصد قرار می‌گیرند. کمترین میزان استفاده از ادبیات عربی هم از آنِ واعظی، خلج و میرداماد هرکدام با ۳ درصد است.جدول شماره‌ی ۲: میزان استفاده از ادبیات عربیردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۱۲ ۱۰ ۴۲ اکبری ۱۵ ۱۳ ۲۳ حدادیان ۱۱ ۵/۹ ۵۴ خلج ۴ ۳ ۸۵ سیب‌سرخی ۱۶ ۱۴ ۱۶ سلحشور ۱۳ ۱۱ ۳۷ طاهری ۹ ۸ ۷۸ کریمی ۱۰ ۹ ۶۹ مطیعی ۱۰ ۹ ۶۱۰ مقدم ۹ ۸ ۷۱۱ میرداماد ۴ ۳ ۸۱۲ واعظی ۳ ۳ ۸ جمع ۱۱۶ ۱۰۰ ۳. استفاده از ادبیات سلطنتیاز بین ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۵۵ مورد (۱۱ درصد) واژگان ادبیات سلطنتی همچون شاه، سلطان، دربار و... به کار رفته بود. مثال:تا دنیا، دنیا دنیاست شاهی شاهی شاهیسلطنت تو برپا شاهی شاهی شاهیهرکی یه شاهی داره برای من همیشهفقط حسینِ زهرا شاهی شاهی شاهی (اکبری ـ شب ۶)سائل دربار توام عبد گرفتار توام (طاهری ـ شب ۹)همانطور که در جدول شماره‌ی ۳ مشاهده می‌شود، در بین مداحان موضوع تحقیق، بیشترین استفاده از این ادبیات را طاهری با ۱۸درصد و پس از او سیب‌سرخی و حدادیان، هرکدام با ۱۳ درصد داشته‌اند. کمترین میزان استفاده از این ادبیات هم مربوط است به ارضی که هیچ نمونه‌ای از این واژگان در اشعار وی در بازه‌ی مورد بررسی دیده نشد، و در رتبه‌های بعد، سلحشور با ۱ و میرداماد و خلج هرکدام با ۲ درصد.جدول شماره‌ی ۳: میزان استفاده از ادبیات سلطنتیردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۰ ـ ــ۲ اکبری ۶ ۱۱ ۳۳ حدادیان ۷ ۱۳ ۲۴ خلج ۲ ۴ ۶۵ سیب‌سرخی ۷ ۱۳ ۲۶ سلحشور ۱ ۲ ۷۷ طاهری ۱۰ ۱۸ ۱۸ کریمی ۶ ۱۱ ۳۹ مطیعی ۴ ۷ ۵۱۰ مقدم ۵ ۹ ۴۱۱ میرداماد ۲ ۴ ۶۱۲ واعظی ۵ ۹ ۴ جمع ۵۵ ۱۰۰ ۴. استفاده از اصطلاحات هیئتیاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۸۰ مورد (۱۶ درصد) از تعابیر و اصطلاحات مخصوص هیئتی‌ها (مانند: سینه‌زن، شور، پیراهن سیاه، شال غم، نوکری و...) استفاده شده بود. مثال: نوکری کردم تا برای شاه بمیرم دم قتله گاه بمیرم با پیرهن سیاه بمیرم... پیرهن سیاه تنم شال غم به گردنم فاطمه دعاگومه وقتی سینه می‌زنم(مطیعی ـ شب ۷)آرزومونه با یه پرچم سرخ یا حسین با همه سینه‌زنات میام تو بین الحرمینتو کوچه پس‌کوچه‌های کربلا دم بگیریم تو مقام اکبرت شور محرم بگیریم(کریمی ـ شب ۶)همانطور که در جدول نشان داده شده، بیشترین استفاده از این اصطلاحات مربوط است به سیب‌سرخی با ۲۶ درصد و با فاصله‌ای زیاد بعد از او کریمی با ۱۴درصد و اکبری با ۱۱درصد. کمترین استفاده از این ادبیات هم مربوط است به خلج که هیچ نمونه‌ی استفاده‌ای در بازه‌ی مذکور پیدا نشد و پس از او میرداماد و واعظی هرکدام با ۵/۲ درصد.جدول شماره‌ی ۴: میزان استفاده از ادبیات هیئتیردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۵ ۶ ۶۲ اکبری ۹ ۱۱ ۳۳ حدادیان ۶ ۵/۷ ۵۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۲۱ ۲۶ ۱۶ سلحشور ۷ ۹ ۴۷ طاهری ۷ ۹ ۴۸ کریمی ۱۱ ۱۴ ۲۹ مطیعی ۴ ۵ ۷۱۰ مقدم ۶ ۵/۷ ۵۱۱ میرداماد ۲ ۵/۲ ۷۱۲ واعظی ۲ ۵/۲ ۷ جمع ۸۰ ۱۰۰ ۵. استفاده از ادبیات ارباب ـ رعیتیاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۱۱۱ مورد (۲۲ درصد)، از واژگان ادبیات ارباب ـ رعیتی (مانند گدا، نوکر، بنده، غلام و...) استفاده شده بود. مثال:رو لبم همیشه نامت تا آخر عمر می‌مونم غلامتتصدق سرت همه زندگیم آقا خورده به نام تو سند بندگیم آقا واسه من نوکری شغل همیشگیم آقااربابم یه دل دارم اونم برا تو کی میشه من ببینم کرببلاتو...اربابم، اربابم با یاد کربلا بی‌تابم اربابم، اربابم با رؤیای کربلا می‌خوابم(اکبری ـ شب ۹)از بین مداحان بررسی‌شده، بیشترین میزان استفاده از این ادبیات را سیب‌سرخی با ۱۸ درصد و سپس اکبری با ۱۵ درصد سلحشور با ۱۱ درصد داشته‌اند. کمترین میزان استفاده هم متعلق است به خلج با ۱ درصد و پس از او میرداماد و واعظی به ترتیب هرکدام با ۴ و ۵ درصد.جدول شماره‌ی ۵: میزان استفاده از ادبیات ارباب ـ رعیتیردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۹ ۸ ۵۲ اکبری ۱۷ ۱۵ ۲۳ حدادیان ۸ ۷ ۶۴ خلج ۱ ۱ ۹۵ سیب‌سرخی ۲۰ ۱۸ ۱۶ سلحشور ۱۲ ۱۱ ۳۷ طاهری ۹ ۸ ۵۸ کریمی ۷ ۶ ۷۹ مطیعی ۸ ۷ ۶۱۰ مقدم ۱۰ ۹ ۴۱۱ میرداماد ۴ ۴ ۹۱۲ واعظی ۶ ۵ ۸ جمع ۱۱۱ ۱۰۰ ۶. استفاده از ادبیات تحقیرآمیزاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۲۸ مورد (۵/۵ درصد) از ادبیات تحقیرآمیز و واژه‌هایی نظیر سگ، کلب، قلاده، دیوانه و... استفاده شده بود.مثال: بگذار آدمیان طعنه زنندم گویم هرکه خود را سگ کوی تو نخواند آدم نیست(سیب‌سرخی ـ شب ۱۰)سگم نه آن سگ ولگرد مرده‌ی مردار من آن سگم که نجف شهر و شوره‌زار من است(سیب‌سرخی ـ شب ۱۰)کبوتر زخمی صحن علمدارم سگ علمدارم(مقدم ـ شب ۱۰)ارباب مهربونم، سگ روضه‌گردت می‌مونم ارباب مهربونم، واست از ته دل می‌خونم(مقدم ـ شب ۷)برای برای آن‌که بماند همیشه در برتان به کلب قافله‌ی عشق استخوان بدهید(مقدم ـ شب ۷)کاش بودم سگ دربان اباعبدالله یکی از پیرغلامان اباعبدالله(حدادیان ـ شب ۷)با شور و شین هردم من می‌خونم افتخارمه سگ این خونم(اکبری ـ شب ۶)دیوونگی من چون زبونزده زنجیرمو بستم تو بزم عزات(سیب‌سرخی ـ شب ۶)در بین مداحان موردبررسی، بیشترین میزان استفاده از تعابیر تحقیرآمیز و دور از شأن متعلق است به اکبری با ۵/۲۱ درصد و پس از او مقدم با ۱۸ و سلحشور با ۱۱ درصد. کمترین میزان استفاده هم متعلق است به مطیعی، میرداماد و خلج که هیچ موردی در بازه‌ی مورد بررسی یافت نشد.جدول شماره‌ی ۶: میزان استفاده از ادبیات تحقیرآمیزردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۲ ۷ ۵۲ اکبری ۶ ۵/۲۱ ۱۳ حدادیان ۳ ۱۱ ۴۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۳ ۱۱ ۴۶ سلحشور ۴ ۱۴ ۳۷ طاهری ۲ ۷ ۵۸ کریمی ۱ ۵/۳ ۶۹ مطیعی ۰ ــ ــ۱۰ مقدم ۵ ۱۸ ۲۱۱ میرداماد ۰ ــ ــ۱۲ واعظی ۲ ۷ ۵ جمع ۲۸ ۱۰۰ ۷. استفاده از ادبیات محاوره‌ای و عامیانهاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۱۹ مورد (۴ درصد) از واژه‌ها و تعابیر و اصطلاحات محاوره‌ای و عامیانه استفاده شده بود. مثال:با جنونت گهگاهی سرمستم می‌دی آخر یه کاری تو دستم(ارضی ـ شب ۶)هرکی حسابم کرده، باز انتخابم کرده مست اربابم کرده، الهی خیر ببینهعجب قسمتی برام نوشتن منم ابالفضلی شدم(ارضی ـ شب ۶)تصدق سرت همه زندگیم آقا خورده به نام تو سند بندگیم آقا(اکبری ـ شب ۹)تورو عشقه فقط، بی‌خیال همه تورو عشقه فقط، دلبر فاطمه(حدادیان ـ شب ۸)اصلاً گدا خجالتیش هیچ خوب نیست شکر خدا شما جگری داده‌ای مرا (مقدم ـ شب ۶)ز چشمانت چشم بد دور سرت سلامت دشمنت کور (مطیعی ـ شب ۹)تو ای ماه شبم ای کاش نبودی آنقدر زیبا تو را چشمت زدند آخر که پاشیدی ز هم سقا(سیب‌سرخی ـ شب ۹)بیشترین میزان استفاده از تعابیر عامیانه و محاوره‌ای مربوط به ارضی با ۶ مورد (۳۲ درصد) و پس از او اکبری با ۵ مورد (۲۶ درصد) است. و کمترین میزان هم مربوط به خلج، سلحشور، کریمی، میرداماد و واعظی است با صفر مورد.جدول شماره‌ی ۷: میزان استفاده از ادبیات عامیانهردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۶ ۳۲ ۱۲ اکبری ۵ ۲۶ ۲۳ حدادیان ۲ ۱۱ ۴۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۳ ۱۶ ۳۶ سلحشور ۰ ــ ــ۷ طاهری ۱ ۵ ۵۸ کریمی ۰ ــ ــ۹ مطیعی ۱ ۵ ۵۱۰ مقدم ۱ ۵ ۵۱۱ میرداماد ۰ ــ ــ۱۲ واعظی ۰ ــ ــ جمع ۱۹ ۱۰۰ جمع‌بندی بخش اولهمان‌طور که در جدول شماره‌ی ۸ و نمودار شماره‌ی ۱ آمده است، مهم‌ترین مشخصه‌های زبانی اشعار و نوحه‌های مداحان مورد بررسی در بازه‌ی زمانی تحقیق، به ترتیب عبارتند از:۱. استفاده از عبارات عربی (۲۳ درصد)۲. استفاده از ادبیات ارباب ـ رعیتی (۲۲ درصد)۳. استفاده از ادبیات عرفانی (۲۰ درصد)این مشخصات را همچنین باید مشخصات زبانی مشترک هر ۱۲ مداح دانست. همچنین از حیث مقایسه‌ی مشخصه‌های زبانی در بین ۱۲ مداح بررسی‌شده، شباهت‌هایی میان برخی مداحان قابل تشخیص است. از جمله می‌توان شباهت‌های بسیاری میان مشخصات زبانی نوحه‌ها و اشعار سیب‌سرخی، اکبری و مقدم با هم و نیز خلج، واعظی و میرداماد با هم تشخیص داد. جدول شماره‌ی ۸: مشخصات زبانی کلیردیف مشخصه زبانی تعداد کل درصد بیشترین کاربرد کمترین کاربرد۱ استفاده از عبارات عربی ۱۱۶ ۲۳ سیب‌سرخیاکبریسلحشور واعظیخلجمیرداماد۲ استفاده از ادبیات ارباب ـ رعیتی ۱۱۱ ۲۲ سیب‌سرخیاکبریسلحشور خلجمیرداماد ـ واعظی۳ استفاده از ادبیات عرفانی ۱۰۳ ۲۰ اکبریسیب‌سرخیمقدم خلجسلحشورکریمی۴ استفاده از اصطلاحات هیئتی ۸۰ ۱۶ سیب‌سرخیکریمیاکبری خلجمیرداماد ـ واعظی۵ استفاده از ادبیات سلطنتی ۵۵ ۱۱ طاهریسیب‌سرخیحدادیان ارضیسلحشورخلج ـ میرداماد۶ استفاده از ادبیات تحقیرآمیز ۲۸ ۵/۵ اکبریمقدمسلحشور مطیعی ـ میرداماد ـ خلج۷ استفاده از ادبیات محاوره‌ای و عامیانه ۱۹ ۴ ارضیاکبریسیب‌سرخی خلج ـ سلحشور ـ کریمی ـ میرداماد ـ واعظینمودار شماره‌ی ۱: مشخصات زبانی کلی بخش دوم ـ مضامین درونیدر این بخش، متن اشعار و نوحه‌ها از نظر مضامین درونی یا به عبارت دیگر فحوا و درون‌مایه‌ها بررسی شده است. در مجموع، ۱۶ مقوله به عنوان مضامین درونی بررسی شده‌اند. این مقولات عبارتند از:۱. مدح اهل‌بیتاز مجموع ۵۰۴ شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۱۳۸ مورد (۲۷ درصد) مضمون مدح ائمه‌ی اطهار(ع) و اهل‌بیت به کار رفته بود. در بین این موارد، بیشترین مدح ناظر به امام‌حسین(ع) با ۶۱ درصد بود و در رتبه‌های بعد مدح حضرت ابالفضل(ع) (۱۳ درصد) و حضرت علی‌اکبر(ع) (۶ درصد) قرار داشت. درصدهای کمتر به مدح امام‌زمان(ع)، امام‌علی(ع)، حضرت علی‌اصغر(ع)، حضرت قاسم(ع) و حضرت زینب(س) اختصاص داشتند. همچنین اغلب این مدح‌ها از زبان عزاداران و شیعیان بیان شده بود. مثال:یا علی ذات ثبوت قل هو الله احد نام تو نقش نگین امر الله الصمدلم یلد از مادر گیتی و لم یولد چون تو در جهان بعد از نبی مثلت له کفوا احد (اکبری ـ شب ۸)در بین مداحان مورد بررسی، بیشترین استفاده از مضمون مدح اهل بیت مربوط به سیب‌سرخی با ۲۰ درصد بوده و در رتبه‌های بعد سلحشور و طاهری به ترتیب با ۱۸ و ۱۶ درصد قرار می‌گیرند. کمترین میزان استفاده از مضمون مدح هم مربوط به مقدم و میرداماد با ۴ درصد و حدادیان با ۵ درصد است. جدول شماره‌ی ۹: میزان کاربرد مضمون مدح اهل بیتردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۱۰ ۷ ۷۲ اکبری ۱۱ ۸ ۶۳ حدادیان ۵ ۴ ۹۴ خلج ۶ ۴ ۹۵ سیب‌سرخی ۲۸ ۲۰ ۱۶ سلحشور ۱۸ ۱۳ ۲۷ طاهری ۱۶ ۵/۱۱ ۳۸ کریمی ۱۲ ۹ ۵۹ مطیعی ۱۵ ۱۱ ۴۱۰ مقدم ۴ ۳ ۱۰۱۱ میرداماد ۴ ۳ ۱۰۱۲ واعظی ۹ ۵/۶ ۸ جمع ۱۰۳ ۱۰۰ ۲. ابراز عشق به اهل بیتاز مجموع ۵۰۴ شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۱۳۸ مورد (۲۷ درصد) مضمون ابراز محبت شدید و عشق به اهل‌بیت به کار رفته بود. در ۸۳ درصد از این موارد، مخاطب ابراز عشق امام‌حسین(ع) بود و در ۵ درصد امام‌علی(ع). در رتبه‌های بعد درصدهای ابراز عشق به حضرت ابالفضل(ع)، امام‌زمان(ع)، حضرت علی‌اصغر(ع)، حضرت علی‌اکبر(ع) و حضرت قاسم(ع) قرار می‌گیرند.مثال:کرببلات برای من، جونم آقا برای تو ارباب درد و بلات برای من، جونم آقا برای تو اربابمحنت‌کشی برای من، عاشق‌کشی برای تو ارباب اگه منو نمی‌خوای آقا بگو دیگه دلم نیاداگه منو نمی‌خوای آقا بگو ولی تو رو می‌خوام (سیب‌سرخی ـ شب ۶)در بین مداحان، بیشترین میزان استفاده از مضمون ابراز عشق به اهل‌بیت مربوط است به سیب‌سرخی با ۳۶ مورد (۲۶ درصد) و با فاصله‌ی زیاد بعد از او، اکبری با ۱۸ مورد (۱۳ درصد) و حدادیان با ۱۵ مورد (۱۱ درصد). کمترین میزان استفاده از این مضمون هم مربوط به خلج است که در بازه‌ی مورد بررسی هیچ موردی با این مضمون یافت نشد و پس از او واعظی با ۵ مورد (۴ درصد).جدول شماره‌ی ۱۰: میزان کاربرد مضمون ابراز عشق به اهل‌بیتردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۸ ۶ ۶۲ اکبری ۱۸ ۱۳ ۱۳ حدادیان ۱۵ ۱۱ ۲۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۱۰ ۷ ۴۶ سلحشور ۹ ۵/۶ ۵۷ طاهری ۸ ۶ ۶۸ کریمی ۱۲ ۹ ۳۹ مطیعی ۹ ۵/۶ ۵۱۰ مقدم ۱۰ ۷ ۴۱۱ میرداماد ۸ ۶ ۶۱۲ واعظی ۵ ۴ ۷ جمع ۱۳۸ ۱۰۰ ۳. توصیف رفتار و سیره‌ی سیاسی ـ اجتماعی اهل‌بیتاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۱۰ مورد (۲ درصد) از نوحه‌ها و اشعار، مضمون رفتار و سیره‌ی سیاسی ـ اجتماعی اهل‌بیت استفاده شده بود. در بین مداحان، بیشترین میزان استفاده از این مضمون مربوط به کریمی بود با ۶ مورد (۶۰ درصد). در نوحه‌های بسیاری از مداحان مورد بررسی (حدادیان، خلج، سیب‌سرخی، طاهری، مقدم، مطیعی، میرداماد و واعظی) نمونه‌ای از استفاده از این مضمون پیدا نشد. جدول شماره‌ی ۱۱: میزان کاربرد مضمون سیره‌ی سیاسی ـ اجتماعی اهل بیتردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۲ ۲۰ ۲۲ اکبری ۱ ۱۰ ۳۳ حدادیان ۰ ــ ــ۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۰ ــ ــ۶ سلحشور ۱ ۱۰ ۳۷ طاهری ۰ ــ ــ۸ کریمی ۶ ۶۰ ۱۹ مطیعی ۰ ــ ــ۱۰ مقدم ۰ ــ ــ۱۱ میرداماد ۰ ــ ــ۱۲ واعظی ۰ ــ ــ جمع ۱۰ ۱۰۰ ۴. توصیف رفتار و سیره‌ی فردی و اخلاقی اهل‌بیتاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۴۷ مورد (۹ درصد) به رفتار و سیره‌ی فردی و اخلاقی اهل‌بیت اشاره شده بود. بیشترین این موارد در وصف امام‌حسین(ع)، حضرت ابالفضل(ع)، حضرت علی‌اکبر(ع) بود و در رتبه‌های بعد در وصف امام‌علی(ع)، حضرت زینب(س)، حضرت قاسم(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) بود. مثال:غیرت خدایی، تو آقایی که هستی در ادب بی‌مثل و بی‌همتا... سید و سالاری، علمداری به عشقت من علامت می‌کشم آقا... وقتی که می‌جنگی مثل بابات علی باهیبتیاباالادب عباسی و آقا خدای غیرتی(مقدم ـ شب ۹)در بین مداحان، بیشترین میزان استفاده از این مضمون مربوط است به ارضی با ۸ مورد (۱۷ درصد) و پس از او کریمی با ۷ مورد (۱۵ درصد) و اکبری با ۶ مورد (۱۳ درصد). کمترین میزان هم مربوط است به مقدم و مطیعی، هرکدام با ۱ مورد (۲ درصد).جدول شماره‌ی ۱۲: میزان کاربرد مضمون سیره‌ی فردی اهل بیتردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۸ ۱۷ ۱۲ اکبری ۶ ۱۳ ۳۳ حدادیان ۲ ۴ ۶۴ خلج ۲ ۴ ۶۵ سیب‌سرخی ۴ ۵/۸ ۵۶ سلحشور ۵ ۱۱ ۴۷ طاهری ۴ ۵/۸ ۵۸ کریمی ۷ ۱۵ ۲۹ مطیعی ۱ ۲ ۷۱۰ مقدم ۱ ۲ ۷۱۱ میرداماد ۲ ۴ ۶۱۲ واعظی ۵ ۱۱ ۴ جمع ۴۷ ۱۰۰ ۵. توصیف قدرت جسمانی و پهلوانی اهل‌بیتاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۵۱ مورد (۱۰ درصد) از مضمون وصف قدرت جسمانی و پهلوانی اهل‌بیت استفاده شده است. بیشترین تکرار این مضمون برای توصیف حضرت ابالفضل(ع) و امام‌حسین(ع) به کار رفته بود و در رتبه‌های بعد و در وصف حضرات علی‌اکبر(ع) و قاسم(ع).مثال:بذار تا رقیه بخونه بدونید عمو پهلوونه (اکبری ـ شب ۹)ضرباتی که به صفین زدی محشر کرد الگوی مشق نبرد نخعی‌ها شده‌ایدست بر قبضه مبر جنگ به تأخیر افتد مشک کافی‌ست که تو حضرت سقا شده‌ایلشکر از هیبت عباسی تو ریخت به هم دل به دریا زده و حسرت دریا شده‌ای(طاهری ـ شب ۹)دلاوری ابالفضل یه تنه واسه زینب یه لشکری ابالفضل(حدادیان ـ شب ۹)ای همه نیروی لشگرم، برادرم قوت قلبی به مادرم، به مادرمتو وقت بازوان من، توان من برادر پهلوان من، توان من(میرداماد ـ شب ۹)در بین مداحان، بیشترین میزان استفاده از این مضمون مربوط به ارضی با ۱۳ مورد (۲۵ درصد) بود و کمترین میزان هم مربوط به مقدم با ۲ مورد (۴ درصد). جدول شماره‌ی ۱۳: میزان کاربرد مضمون وصف قدرت جسمانی اهل بیتردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۱۳ ۲۵ ۱۲ اکبری ۳ ۶ ۳۳ حدادیان ۳ ۶ ۳۴ خلج ۵ ۱۰ ۲۵ سیب‌سرخی ۳ ۶ ۳۶ سلحشور ۵ ۱۰ ۲۷ طاهری ۵ ۱۰ ۲۸ کریمی ۳ ۶ ۳۹ مطیعی ۳ ۶ ۳۱۰ مقدم ۲ ۴ ۴۱۱ میرداماد ۳ ۶ ۳۱۲ واعظی ۳ ۶ ۳ جمع ۵۱ ۱۰۰ ۶. توصیف زیبایی ظاهری اهل‌بیتاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۴۷ مورد (۹ درصد) به بیان زیبایی ظاهری اهل بیت پرداخته شده بود. این توصیفات بیش از همه درباره‌ی زیبایی حضرت ابالفضل(ع) و حضرت علی‌اکبر(ع) بود و با فاصله در مرتبه‌های بعد در وصف امام‌حسین(ع)، حضرت قاسم(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع).مثال:گویی از قاطبه اهل حرم جان می‌رفت قد رعنای حسن بود به میدان می‌رفتصورتش قرص قمر لعل لبش جام عسل پاره ماه به سوی لشکر شیطان می‌رفت(ارضی ـ شب ۶)چه زیبایی که چشمات می‌کنه غوغا عباس، عباس، عباسحضرت یوسف هم آقا پیش تو زانو می‌زنهتو آسمون نور قمر پیش تو سوسو می‌زنهوقت طلوع خورشید آقا به هیبتت رو می‌زنه... چشمای تو دریاچه بی‌همتا جمال و شوکت و قدر و وقار تو(مقدم ـ شب ۹)ازون نگاهش نمی‌شه دل کند دلم می‌مونه وقتی که آروم می‌زنه لبخند دود کنید اسفندقد بلند و موی کمند و باباش که می‌بینه می‌افته یاد جدشوقتی سواره‌ست یا که پیاده‌ست می‌شناسنش از اون دورا بلنده قدشباشی سلامت تو این جوونا فقط تو داری چندتا علامت باشی سلامتیه خال گونه قد نمونه فقط تو با عمو می‌شی شونه به شونه(مقدم ـ شب ۷)در بین مداحان، بیشترین میزان استفاده از این مضمون مربوط بود به طاهری با ۸ مورد (۱۷ درصد) و پس از او ارضی و خلج هرکدام با ۷ مورد (۱۵ درصد). کمترین میزان استفاده هم مربوط بود به حدادیان که هیچ موردی از استفاده‌ی این مضمون یافت نشد.جدول شماره‌ی ۱۴: میزان کاربرد مضمون وصف زیبایی اهل‌بیتردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۷ ۱۵ ۲۲ اکبری ۲ ۴ ۶۳ حدادیان ۰ ــ ــ۴ خلج ۷ ۱۵ ۲۵ سیب‌سرخی ۶ ۱۳ ۳۶ سلحشور ۳ ۶ ۵۷ طاهری ۸ ۱۷ ۱۸ کریمی ۴ ۹ ۴۹ مطیعی ۲ ۴ ۶۱۰ مقدم ۲ ۴ ۶۱۱ میرداماد ۳ ۶ ۵۱۲ واعظی ۳ ۶ ۵ جمع ۴۷ ۱۰۰ ۷. ذکر مصیبت و شرح شهادت از مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۲۴۷ مورد یعنی نزدیک به نیمی از آن‌ها مضمون ذکر مصیبت و شرح شهادت ائمه و اهل‌بیت بیان شده است. بیان این مصائب در ۳۷ درصد موارد از زبان امام‌حسین(ع)، در ۱۶ درصد از زبان حضرت زینب(س)، در ۱۴ درصد از زبان شیعیان و عزاداران، در ۱۳ درصد از زبان حضرت رباب و پس از آن‌ها با درصدهای کمتر از زبان حضرت قاسم(ع)، حضرت ابالفضل(ع)، حضرت علی‌اصغر(ع)، حضرت ام‌البنین، حضرت زهرا(س)، حضرت علی‌اکبر(ع) و حضرت رقیه بیان شده است.به روی پیکر تو پای هرکسی وا شد زره نداشتنت را بهانه‌ات کردندبه جرم گفتن احلی من العسل قاسم شبیه موم عسل خانه‌خانه‌ات کردند(ارضی ـ شب ۶)چیزی نمانده است بیفتی زمین حسین چیزی نمانده است راهی گودال‌تان کنندچیزی نمانده است بیایند سوارها در زیر سم اسب لگدمال‌تان کنندچیزی نمانده است که در آن غروب بد با نعل‌های مرکبشان چال‌تان کنندچیزی نمانده است که سیلی خورد رباب چیزی نمانده است بگوید که آب آببس کن رباب حرمله بیدار می‌شود سهمت دوباره خنده اشرار می‌شود(سیب‌سرخی ـ شب ۶)در بین مداحان، بیشترین استفاده از مضمون روضه مربوط به سیب‌سرخی با ۴۴ مورد (۱۸ درصد) بوده و در رتبه‌های بعد ارضی با ۳۳ مورد (۱۳ درصد) و طاهری با ۲۸ مورد (۱۱ درصد) قرار می‌گیرند. کمترین میزان هم به ترتیب مربوط به مقدم با ۳ مورد (۱ درصد) و کریمی با ۱۲ مورد (۵ درصد) بوده است. جدول شماره‌ی ۱۵: میزان کاربرد مضمون شرح مصیبتردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۳۳ ۱۳ ۲۲ اکبری ۱۷ ۷ ۶۳ حدادیان ۱۷ ۷ ۶۴ خلج ۲۰ ۸ ۵۵ سیب‌سرخی ۴۴ ۱۸ ۱۶ سلحشور ۲۰ ۸ ۵۷ طاهری ۲۸ ۱۱ ۳۸ کریمی ۱۲ ۵ ۸۹ مطیعی ۱۵ ۶ ۷۱۰ مقدم ۳ ۱ ۹۱۱ میرداماد ۲۳ ۹ ۴۱۲ واعظی ۱۵ ۶ ۷ جمع ۲۴۷ ۱۰۰ ۸. توصیف حماسه‌ها و جنگاوری‌هااز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۲۱ مورد (۴ درصد) مضمون توصیف جنگاوری‌ها و رفتار حماسی به کار رفته است. بیشترین این توصیف‌ها در وصف رزم امام‌حسین(ع)، حضرت علی‌اکبر(ع) و حضرت ابالفضل(ع) بوده است.مثال:کیست این مرد که شمشیر دوپیکر دارد بین میدان زره حضرت حیدر داردمیمنه، میسره را باز جهنم کرده ترس را اول این رزم مجسم کردهمی‌رسد تا به مدینه رجز آوایش و شنید ام‌بنین نعره‌‌ی یا زهرایش(کریمی ـ شب ۱۰)در بین مداحان، بیشترین استفاده از مضامین حماسی در مداحی کریمی با ۴ مورد (۱۹ درصد) و پس از او ارضی، طاهری و سلحشور هرکدام با ۳ مورد (۱۴ درصد) بوده است. در مداحی مطیعی و واعظی هم نمونه‌ی مضمون حماسی پیدا نشد. جدول شماره‌ی ۱۶: میزان کاربرد مضمون توصیف حماسیردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۳ ۱۴ ۲۲ اکبری ۱ ۵ ۴۳ حدادیان ۱ ۵ ۴۴ خلج ۱ ۵ ۴۵ سیب‌سرخی ۲ ۵/۹ ۳۶ سلحشور ۳ ۱۴ ۲۷ طاهری ۳ ۱۴ ۲۸ کریمی ۴ ۱۹ ۱۹ مطیعی ۰ ــ ــ۱۰ مقدم ۱ ۵ ۴۱۱ میرداماد ۲ ۵/۹ ۳۱۲ واعظی ۰ ــ ــ جمع ۲۱ ۱۰۰ ۹. توصیف روابط عاطفی و احساسی از مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۲۰۹ مورد (۴۲ درصد) مضمون توصیف روابط عاطفی و احساسی به کار رفته است. ۴۵ درصد این موارد، از زبان امام‌حسین(ع)، ۱۷ درصد از زبان حضرت زینب(س)، ۱۲ درصد از زبان حضرت رباب، ۹ درصد از زبان حضرت قاسم(ع)، ۵ درصد از زبان شیعیان و عزاداران، ۵ درصد از زبان حضرت ابالفضل(ع) و در درصدهای کمتر از زبان حضرت علی‌اصغر(ع)، حضرت ام‌البنین، حضرت علی‌اکبر(ع) و حضرت زهرا(س) بیان شده است.مثال: می‌گن اهل ای داداش همراهم برمی‌گردیشکستی کمرمو ای کاش چشاتو وا می‌کردیببین کار من زار شده امامت گرفتار شده حسین بی‌علمدار شده(کریمی ـ شب ۹)بیشترین استفاده از مضامین عاطفی و احساسی در مداحی متعلق به سیب‌سرخی با ۳۲ مورد (۱۵ درصد) و بعد از او ارضی با ۲۸ مورد (۱۳ درصد) است. کمترین موارد هم مربوط بوده است به مقدم با ۲ مورد (۱ درصد) و مطیعی با ۹ مورد (۴ درصد). جدول شماره‌ی ۱۷: میزان کاربرد مضمون توصیف روابط عاطفیردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۲۸ ۱۳ ۲۲ اکبری ۱۵ ۷ ۶۳ حدادیان ۱۵ ۷ ۶۴ خلج ۲۱ ۱۰ ۴۵ سیب‌سرخی ۳۲ ۱۵ ۱۶ سلحشور ۱۴ ۷ ۶۷ طاهری ۲۲ ۱۱ ۳۸ کریمی ۲۳ ۱۱ ۳۹ مطیعی ۹ ۴ ۸۱۰ مقدم ۲ ۱ ۹۱۱ میرداماد ۱۶ ۸ ۵۱۲ واعظی ۱۳ ۶ ۷ جمع ۲۰۹ ۱۰۰ ۱۰. فلسفه و هدف قیام امام‌حسین(ع)از مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در کمتر از ۲ درصد یعنی در ۶ مورد، مضمون بیان فلسفه و اهداف قیام امام‌حسین(ع) و پیام‌های عاشورا بیان شده بود که این تعداد هم بیشتر به‌صورت غیرمستقیم بودند.مثال:بسیجیان همه در راه حق قیام کنید به جسم بی‌سر مولای خود سلام کنیدهنوز ناله هل من معین اوست بلند هماره گوش به زنگ شعار او باشید(حدادیان ـ شب ۱۰)این منم عباس و در کربلا جان می‌دهم درس جانبازی به افراد مسلمان می‌دهم(واعظی ـ شب ۷)در بین مداحان، بیشترین استفاده از این مضمون مربوط به واعظی با ۲ مورد بوده است. در نوحه‌های ۷ نفر از مداحان مورد بررسی (کریمی، طاهری، میرداماد، مطیعی، خلج، اکبری و مقدم) هیچ نمونه‌ای از این مضمون دیده نشد.جدول شماره‌ی ۱۸: میزان کاربرد مضمون بیان فلسفه و هدف قیام امام‌حسین(ع)ردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۱ ۱۷ ۲۲ اکبری ۰ ــ ــ۳ حدادیان ۱ ۱۷ ۲۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۱ ۱۷ ۲۶ سلحشور ۱ ۱۷ ۲۷ طاهری ۰ ــ ــ۸ کریمی ۰ ــ ــ۹ مطیعی ۰ ــ ــ۱۰ مقدم ۰ ــ ــ۱۱ میرداماد ۰ ــ ــ۱۲ واعظی ۲ ۳۳ ۱ جمع ۶ ۱۰۰ ۱۱. بزرگداشت مجالس و آیین‌های عزاداری از مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۲۰ مورد (۴ درصد) به مضمون مجالس و آیین‌های عزاداری و جایگاه و اهمیت آن‌ها پرداخته و بدان تأکید شده است. مثال:نفس‌کشیدن ما بین روضه‌ها خوب است چقدر نزد شما حال و روز ما خوب است (ارضی ـ شب ۶)اولین خیمه‌ای که برات زدم با چادر نماز مادرم بودهاشکای روضه آبرومونه نوکری تو آرزومونه(میرداماد ـ شب ۱۰)روضه‌های تو همیشه هست یه پارچه نور مادرت داره شرف حضورخوش به حال دو دستی که به سینه خورد خوش به حال نوکری که توی روضه مرد(مقدم ـ شب ۶)لباس مشکی‌مان را به دستمان بدهید به ما حسینیه‌ی گریه را نشان بدهیدمرا که راهی بزم عزای اربابم برای زودرسیدن کمی توان بدهید(مقدم ـ شب ۷)بیشترین موارد استفاده از این مضمون در نوحه‌های سلحشور با ۴ مورد (۲۰ درصد) و سپس ارضی، مطیعی و مقدم هر کدام با ۳ مورد (۱۵ درصد) بوده و کمترین میزان استفاده هم مربوط می‌شود به خلج، حدادیان و کریمی که در بازه‌ی مورد بررسی در مداحی‌هاشان هیچ موردی با این مضمون یافت نشد.جدول شماره‌ی ۱۹: میزان کاربرد مضمون بزرگداشت مجالس عزاداریردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۳ ۱۵ ۲۲ اکبری ۱ ۵ ۴۳ حدادیان ۰ ــ ــ۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۱ ۵ ۴۶ سلحشور ۴ ۲۰ ۱۷ طاهری ۲ ۱۰ ۳۸ کریمی ۰ ــ ــ۹ مطیعی ۳ ۱۵ ۲۱۰ مقدم ۳ ۱۵ ۲۱۱ میرداماد ۲ ۱۰ ۳۱۲ واعظی ۱ ۵ ۴ جمع ۲۰ ۱۰۰ ۱۲. ملامت و سرزنش خوداز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۴۲ مورد (۸ درصد) مضمون ملامت و سرزنش خود به‌عنوان بنده‌ای گنهکار به کار رفته است. در اغلب این موارد از امام‌حسین(ع) و امام‌زمان(ع) طلب بخشش و عفو بیان شده است.مثال:گرچه پرونده اعمال سیاهی دارم کاش می‌آمد و با این‌همه امضا می‌کرد(سلحشور ـ شب ۸)به نگاهی تو مرا مهمان کن نظری هم به من از احسان کنتو که از حال دلم آگاهی عاشقان را تو چراغ راهیاین جهان داده فریبم چه کنم؟ حال تنها و غریبم چه کنم(حدادیان ـ شب ۷)تنها بود به دست تو طومار جرم من این مشت بسته را به بر خلق وا مکن(حدادیان ـ شب ۸)من از کودکی عاشقت بوده‌ام قبولم نما گرچه آلوده‌اممبادا برانی مرا از درت به پهلوی شکسته‌ی مادرت(مطیعی ـ شب ۶)شما کجا و من کجا تو خوب خوب، من بد بدآخه چقدر مهربونی راه دادی و بده اومدمن اومدم با اشک و آه خسته¬ام و مونده تو راهمنم می‌خوام سفید بشم شبیه اون غلام سیاه(کریمی ـ شب ۹)بیشترین استفاده از این مضمون مربوط است به سیب‌سرخی با ۱۴ مورد (۲۶ درصد) و کمترین میزان مربوط به ارضی با صفر مورد است.جدول شماره‌ی ۲۰: میزان کاربرد مضمون ملامت خودردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۰ ــ ــ۲ اکبری ۴ ۱۰ ۴۳ حدادیان ۵ ۱۲ ۳۴ خلج ۱ ۲ ۶۵ سیب‌سرخی ۱۴ ۲۶ ۱۶ سلحشور ۵ ۱۲ ۳۷ طاهری ۱ ۲ ۶۸ کریمی ۲ ۵ ۵۹ مطیعی ۵ ۱۲ ۳۱۰ مقدم ۶ ۱۴ ۲۱۱ میرداماد ۱ ۲ ۶۱۲ واعظی ۲ ۵ ۵ جمع ۴۲ ۱۰۰ ۱۳. آرزوی شهادت از مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۷۸ مورد (۱۵ درصد) مضمون آرزوی شهادت و کشته‌شدن و جان‌دادن برای امام‌حسین(ع) و در مجلس روضه گنجانده شده است. مثال: هستم وقتی آقا توی هیئت دنیا می‌شه برام مثل جنت امشب بده برات شهادت(سلحشور ـ شب ۷)آرزو دارم توی کربلا بمیرم پای روضه‌ها بمیرم تا حاجت‌روا بمیرم (مطیعی ـ شب ۷)ایشالا آخر راه ما شهادت باشه(میرداماد ـ شب ۷)در بین مداحان، بیشترین استفاده از این مضمون مربوط به سیب‌سرخی با ۱۳ مورد (۱۷ درصد) و پس از او اکبری با ۱۱ مورد (۱۴ درصد) و حدادیان و مطیعی با ۱۰ مورد (۱۳ درصد) بوده است. کمترین میزان هم متعلق است به خلج با صفر مورد و کریمی و واعظی با ۲ مورد (۵/۲ درصد).جدول شماره‌ی ۲۱: میزان کاربرد مضمون آرزوی شهادتردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۶ ۸ ۵۲ اکبری ۱۱ ۱۴ ۲۳ حدادیان ۱۰ ۱۳ ۳۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۱۳ ۱۷ ۱۶ سلحشور ۹ ۱۲ ۴۷ طاهری ۶ ۸ ۵۸ کریمی ۲ ۵/۲ ۷۹ مطیعی ۱۰ ۱۳ ۳۱۰ مقدم ۶ ۸ ۵۱۱ میرداماد ۳ ۴ ۶۱۲ واعظی ۲ ۵/۲ ۷ جمع ۷۸ ۱۰۰ ۱۴. انقلاب اسلامی و مسایل سیاسی روزاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۱۸ مورد (۴ درصد) از مضمون انقلاب اسلامی و پیونددادن عاشورا با وقایع سیاسی روز استفاده شده بود.مثال:به سینه‌ی همه امروز سوز عاشوراست چراکه روز بسیج است و روز عاشوراستبسیج ذکرش باشد به صبح و شام حسین به وقت صلح حسن موقع قیام حسینبسیج در نفسش انتقام خون خداست بسیج سینه‌زن خط سیدالشهداست(حدادیان ـ شب ۱۰)جبهه حق و باطل همه‌جا در حال جنگند تو دنیای ما مونده چشم به راه تو(سلحشور ـ شب ۸)باید که مسلح بشود اسلحه‌ی دین تا روز رهاگشتن لبنان و فلسطینباید که ادامه بدهیم راه شهیدان تا روز عیان‌گشتن آن دلبر پنهانباید که بمانیم با شور حسینی دلداده‌ی سیدعلی و یار خمینی(مطیعی ـ شب ۷)ما بسیجی‌های روح‌الله با شهیدان عهد خون بستیم روز اول یاعلی گفتیم، تا به آخر با علی هستیمعشق این دلها جز ولایت نیست راه و رسم ما جز شهادت نیستوارثان جاء نصر الله، قاریان و کوثر و غدیریم جان‌نثار رسول‌الله، فاتحان خیبر و بدریمیا رسول‌الله نقش پرچم‌هاست وعده‌گاه ما مسجد الاقصی است(مطیعی ـ شب ۱۰)در بین مداحان، بیشترین استفاده از مضامین سیاسی روز مربوط به مطیعی با ۷ مورد (۳۹ درصد) است. در اشعار و نوحه‌های ۷ نفر از مداحان (اکبری، خلج، سیب‌سرخی، طاهری، کریمی، مقدم و واعظی) هم مصداقی از پرداختن به این مضمون پیدا نشد.جدول شماره‌ی ۲۲: میزان کاربرد مضمون انقلاب اسلامی و مسایل سیاسیردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۳ ۱۷ ۲۲ اکبری ۰ ــ ــ۳ حدادیان ۳ ۱۷ ۲۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۰ ــ ــ۶ سلحشور ۳ ۱۷ ۲۷ طاهری ۰ ــ ــ۸ کریمی ۰ ــ ــ۹ مطیعی ۷ ۳۹ ۱۱۰ مقدم ۰ ــ ــ۱۱ میرداماد ۲ ۱۱ ۳۱۲ واعظی ۰ ــ ــ جمع ۱۸ ۱۰۰ ۱۵. دفاع مقدس و شهدا از مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۱۸ مورد (۴ درصد) مضمون دفاع مقدس و گرامی‌داشت یاد شهدای جنگ تحمیلی به کار رفته بود. مثال: حالا تو این دنیای غریبی دل‌خوشی‌مونه یاد شهداچفیه و سربندا گرمی لبخندا نیمه‌شب سنگر شور نافله‌هارفتند و ما موندیم عمریه جا موندیم کی میره از یادم کوچ قافله‌هاغروبا چشم به راشون می‌مونم با دل خون خدا این روسیاهو به رفیقاش برسون(سلحشور ـ شب ۷)هرچی داریم از شهداست اسم اونا آبروی ماستهنوزم به یاد اون روزا عشق ما سربند یا زهراستذکر حسین حسین می‌گیریم به یاد چمران و خرازیبه یاد زین‌الدین و همت به یاد صیاد شیرازیباکری‌ها و آوینی‌ها همونایی که خیلی مردنبا شور و غوغایی به دور حسین می‌گردن(میرداماد ـ شب ۷)یاد امام و شهدا دلو می‌بره کرببلا می‌گم بابا اینکه علم تو دستشه صبح دوکوهه مستشهاینکه جلوتر از همه‌س روی لباش یه زمزمه‌س بگو کیه؟این رفیقم که می‌بینی میوندار جبهه‌ها بود میوندار هیئتا بوداین رفیقم غلامعلی نوحه‌خونه، روضه‌خونه وقتی دل بابات می‌گیره شعرای اونو می‌خونه(حدادیان ـ شب ۸)در بین مداحان، بیشترین میزان استفاده از مضمون دفاع مقدس و یاد شهدای جنگ مربوط به سلحشور با ۷ مورد (۳۹ درصد) و پس از او مطیعی با ۴ مورد (۲۲ درصد) است. در مداحی ۶ نفر از مداحان مورد بررسی (اکبری، خلج، سیب‌سرخی، طاهری، مقدم و واعظی) هم مصداقی از پرداختن به این مضمون پیدا نشد (ن.ک. جدول شماره‌ی ۲۳).جدول شماره‌ی ۲۳: میزان کاربرد مضمون دفاع مقدسردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۱ ۵/۵ ۵۲ اکبری ۰ ــ ــ۳ حدادیان ۲ ۱۱ ۴۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۰ ــ ــ۶ سلحشور ۷ ۳۹ ۱۷ طاهری ۰ ــ ــ۸ کریمی ۱ ۵/۵ ۵۹ مطیعی ۴ ۲۲ ۲۱۰ مقدم ۰ ــ ــ۱۱ میرداماد ۳ ۱۷ ۳۱۲ واعظی ۰ ــ ــ جمع ۱۸ ۱۰۰ ۱۶. انتظار و مهدویتاز مجموع ۵۰۴ قطعه شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده، در ۲۰ مورد (۴ درصد) به مقوله‌ی انتظار امام‌زمان(ع) و مهدویت پرداخته شده بود. مثال:کی می‌شه ندبه‌های ما اجابت بخره با یه نگاه ما رو حضرتمونده به راه تو چشای ترم مژده وصلت رو می‌ده سحرآیه‌ی جاء الحق ذکر همه‌ست کی می‌رسی ای منجی بشرهر گوشه‌ی دنیا محشریه بر پا چشای هر مظلوم روضه‌خونه بیاهر دل‌آزرده خسته ز بیداده عدل علی می‌خواد این زمونه بیابیا که این روزگار زیرو رو شه با نگاتشب غم رفتنیه بیا ای صبح نجات(سلحشور ـ شب ۷)روزها سایه‌نشین قدمش خورشید است هرکه در سایه‌ی این بیرق اگر می‌آیدمی‌رسد جمعه‌ای و پیش تو دم می‌گیریم عاقبت غربت این جمع به سر می‌آید(سیب‌سرخی ـ شب ۸)در بین مداحان، بیشترین میزان استفاده از مضمون انتظار و مهدویت مربوط به مطیعی با ۷ مورد (۳۵ درصد) و پس از او سلحشور با ۶ مورد (۳۰ درصد) است. در متن مداحی ۶ نفر از مداحان (ارضی، خلج، طاهری، میرداماد، مقدم و واعظی) هم مصداقی از این مضمون یافت نشد (ن.ک. جدول شماره‌ی ۲۴).جدول شماره‌ی ۲۴: میزان کاربرد مضمون مهدویت و انتظارردیف مداح تعداد درصد رتبه۱ ارضی ۰ ــ ــ۲ اکبری ۱ ۵ ۵۳ حدادیان ۱ ۵ ۵۴ خلج ۰ ــ ــ۵ سیب‌سرخی ۳ ۱۵ ۳۶ سلحشور ۶ ۳۰ ۲۷ طاهری ۰ ــ ــ۸ کریمی ۲ ۱۰ ۴۹ مطیعی ۷ ۳۵ ۱۱۰ مقدم ۰ ــ ــ۱۱ میرداماد ۰ ــ ــ۱۲ واعظی ۰ ــ ــ جمع ۲۰ ۱۰۰ جمع‌بندی بخش دومجمع‌بندی یافته‌های تحقیق در بخش مضامین درونی نشان می‌دهد از بین ۱۶ مضمون مورد بررسی، ۶ مضمون را می‌توان مضامین مشترک دانست؛ یعنی مضامینی که در اشعار و نوحه‌های همه‌ی ۱۲ مداح (ولو یک مورد) استفاده شده است. این مضامین عبارتند از:• مدح اهل‌بیت• ابراز عشق به اهل‌بیت • توصیف رفتار و سیره‌ی فردی و اخلاقی اهل‌بیت• توصیف قدرت جسمانی و پهلوانی اهل‌بیت• ذکر مصیبت و شرح شهادت • توصیف روابط عاطفی و احساسیهمچنین همانطور که در جدول شماره‌ی ۲۵ و نمودار شماره‌ی ۲ آمده است، پربسامدترین مضمون اشعار و نوحه‌های مداحان پرمخاطب در بازه‌ی مورد بررسی عبارتند از:• ذکر مصیبت و شرح شهادت • توصیف روابط عاطفی و احساسی• ابراز عشق به اهل بیت • مدح اهل بیتنیز کم‌بسامدترین مضامین عبارتند از:• بیان فلسفه و هدف قیام امام‌حسین(ع)• بزرگداشت مجالس و آیین‌های عزاداری • توصیف حماسه‌ها و جنگاوری‌ها• انقلاب اسلامی و مسایل سیاسی روز • دفاع مقدس و شهدای جنگ• انتظار و مهدویت• توصیف رفتار و سیره‌ی سیاسی ـ اجتماعی اهل‌بیتجدول شماره‌ی ۲۵: مضامین درونی کلیردیف مضمون تعداد کل درصد بیشترین‌ کاربرد کمترین کاربرد۱ ذکر مصیبت و شرح شهادت ۲۴۷ ۴۸ سیب‌سرخیارضیطاهری مقدمکریمیواعظی ـ مطیعی۲ توصیف روابط عاطفی و احساسی ۲۰۹ ۴۲ سیب‌سرخیارضیطاهری ـ کریمی مقدممطیعیواعظی۳ ابراز عشق به اهل‌بیت ۱۳۸ ۲۷ سیب‌سرخیاکبریحدادیان خلجواعظی۴ مدح اهل‌بیت ۱۳۸ ۲۷ سیب‌سرخیسلحشورطاهری مقدم ـ میردامادحدادیان۵ آرزوی شهادت ۷۸ ۱۵ سیب‌سرخیاکبریمطیعی ـ حدادیان خلجکریمی ـ واعظی۶ توصیف قدرت جسمانی و پهلوانی اهل‌بیت ۵۱ ۱۰ ارضیسلحشور ـ طاهری ـ خلج مقدم۷ توصیف زیبایی ظاهری اهل‌بیت ۴۷ ۹ طاهریارضی ـ خلج حدادیان۸ توصیف رفتار و سیره‌ی فردی و اخلاقی اهل‌بیت ۴۷ ۹ ارضیکریمیاکبری مقدم ـ مطیعی۹ ملامت و سرزنش خود ۴۲ ۸ سیب‌سرخیمقدم ارضیخلج ـ طاهری ـ میرداماد۱۰ توصیف حماسه‌ها و جنگاوری‌ها ۲۱ ۴ کریمیارضی ـ طاهری ـ سلحشور مطیعی ـ واعظی۱۱ بزرگداشت مجالس و آیین‌های عزاداری ۲۰ ۴ سلحشورارضی ـ مطیعی ـ مقدم خلج ـ حدادیان ـ کریمی۱۲ انقلاب اسلامی و مسایل سیاسی روز ۱۸ ۴ مطیعیارضی ـ سلحشور ـ حدادیان اکبری ـ خلج ـ مقدم ـ سیب‌سرخی ـ طاهری ـ کریمی ـ واعظی۱۳ دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۸ ۴ سلحشورمطیعیمیرداماد اکبری ـ خلج ـ مقدم ـ سیب‌سرخی ـ طاهری ـ واعظی۱۴ انتظار و مهدویت ۲۰ ۴ مطیعیسلحشور ارضی ـ خلج ـ مقدم ـ طاهری ـ میرداماد ـ واعظی۱۵ توصیف رفتار و سیره‌ی سیاسی ـ اجتماعی اهل‌بیت ۱۰ ۲ کریمیارضی حدادیان ـ خلج ـ مقدم ـ سیب‌سرخی ـ واعظی ـ طاهری ـ مطیعی ـ میرداماد۱۶ بیان فلسفه و هدف قیام امام‌حسین(ع) ۶ ۲ واعظی خلج ـ اکبری ـ مقدم ـ کریمی ـ طاهری ـ میرداماد ـ مطیعی نمودار شماره‌ی ۲: مضامین درونی کلیبخش سوم: نتیجه‌گیری‌ ۱. استمرار رواج ادبیات ارباب ـ رعیتیادبیات ارباب ـ رعیتی و استعمال واژه‌هایی نظیر ارباب، نوکر، عبد، غلام و... از مشخصه‌های دیرپای شعر هیئت است و از قدیم تا به امروز استمرار داشته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد این ادبیات هنوز از شاخصه‌های زبانی مهم و عمومی شعر هیئت به حساب می‌آید (ن.ک. جدول شماره‌ی ۸).۲. رواج عرفان سطحی و عامیانهاستعمال ادبیات عرفانی و واژه‌هایی چون می، باده، مست، ساقی، ساغر و... به تبع تفسیر عارفانه از واقعه‌ی عاشورا امری دیرپا است که نمونه‌های برجسته‌اش را در آثار عاشورایی کلاسیک نظیر «روضه الشهدا» و ترکیب‌بند محتشم می‌توان جست. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد این ادبیات یکی از مشخصه‌های زبانی مهم و عمومی شعر هیئت امروز محسوب می‌شود. البته در بسیاری از اشعار و نوحه‌های جدید، این واژگان با لحن و زبان محاوره‌ای و عامیانه به کار گرفته می‌شود که به ظهور نوعی عرفان سطحی و عامیانه در شعر هیئت انجامیده است. به عبارت دیگر فراوانی استعمال واژه‌های عرفانی در نوحه‌ها را نمی‌توان لزوماً به معنای غلبه‌ی تفسیر و رویکرد عرفانی به عاشورا در مجالس مذهبی و شرکت‌کنندگان آن‌ها تلقی کرد. چراکه بسیاری اوقات این ادبیات بیرون از زمینه و خاستگاه معنایی و تبار مفهومی‌شان در نوحه‌ها استفاده می‌شوند و این استعمالها بیشتر نوعی لفاظی است. ۳. رواج استفاده از عبارات عربیطبق یافته‌های تحقیق، استفاده از عبارات عربی از دیگر مشخصه‌های زبانی عمومی شعر هیئت است. این فراوانی که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر بیشتر شده است، می‌تواند نشانه‌ی رویکرد سرایندگان اشعار هیئت به ابتکارات زبانی با استفاده از عبارات آشنا (مانند شهادتین) یا عبارات متن مقاتل باشد. البته در مواردی هم عبارات عربی به‌کاررفته در این سروده‌ها، مجعول خود شاعر است که گاه از نظر دستور زبانی هم خالی از اشکال نیست. علاوه بر این، در سالهای اخیر مشاهده می‌شود که برخی مداحان مانند مطیعی و کریمی، در مداحی خود به خواندن نوحه‌ها و اشعار عربی نیز می‌پردازند.۴. استمرار استعمال ادبیات سلطنتیاستعمال ادبیات سلطنتی و واژه‌هایی چون شاهنشاه و سلطان و شاه و دربار، در متون مذهبی و ادبی پیش از انقلاب (از دوران صفویه تا پهلوی) امر مرسومی بوده است. در سال‌های بعد از انقلاب، استعمال این ادبیات در محافل سیاسی هوادار نظام به گونه‌ای مذموم انگاشته شده و طرد شد. اما در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که استعمال این ادبیات در سروده‌های جدید رو به افزایش گذاشته است. آمار ۱۱ درصدی که در این تحقیق به دست آمد، نشان‌دهنده‌ی این روند رو به رشد است. با عنایت به اینکه اغلب ۱۲ مداحی که موضوع این تحقیق بوده‌اند، مشهور به داشتن گرایش سیاسی مدافع نظام اسلامی هستند و در بین مخاطبان به مداحان انقلابی و سیاسی و حزب‌اللهی شهرت دارند، اینکه این مداحان از اشعار و نوحه‌هایی با چنین مشخصه‌ای استفاده می‌کنند محل تأمل است. جالب است که بیشترین آمار استفاده از این قبیل واژه‌ها مربوط به محمدرضا طاهری و با فاصله‌ای بعد از او سعید حدادیان است (ن.ک. جدول شماره‌ی ۸). ۵. استمرار استفاده از ادبیات تحقیرآمیز و تعابیر دور از شأنآمار ۵/۵ درصدی استعمال واژه‌ها و تعابیر تحقیرآمیز و دور از شأن نظیر سگ و قلاده و دیوانه نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌ها و اقدامات اصلاح‌گرانه و آسیب‌شناسانه‌ای که در سال‌های اخیر در راستای مقابله با این ادبیات شده است، ولی کماکان این قبیل استعمال‌ها در شعر جدید هیئت کاربرد دارد. گرچه ظاهراً این استعمال کمتر شده است. نکته‌ی دیگر اینکه مروری بر آمارهای جدول شماره‌ی ۶ نشان می‌دهد که استعمال از این قبیل تعابیر تنها اختصاص به گروه خاصی از مداحان جدید و جوان ندارد و اشعار و نوحه‌های مداحان انقلابی و سیاسی مشهور هم از این تعابیر بی‌نصیب نیست. ۶. کم‌رونقی رویکرد سیاسی و حماسی به عاشورابا وجود آن‌که قرائت سیاسی و مبارزاتی از واقعه‌ی عاشورا، در چند دهه‌ی اخیر ـ به ویژه دهه‌های ۵۰ و ۶۰ ـ قرائت رایج و پرطرفداری بوده و ازجمله در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بسیار مورد استفاده و تأکید انقلابیون و رهبران‌شان بوده است، اما مشاهده می‌شود که به مرور زمان از گستره‌ی نفوذ این قرائت کاسته شده است. نگاهی به آماره‌های جدول شماره‌ی ۲۵ به خوبی این بی‌رونقی را نشان می‌دهد. طبق این جدول، مضامینی چون توصیف رفتار و سیره‌ی سیاسی ـ اجتماعی اهل‌بیت، توصیف حماسه‌ها و جنگاوری‌ها، انقلاب اسلامی و مسایل سیاسی روز و دفاع مقدس و شهدای جنگ کمتر از ۴ درصد مضامین مورد استفاده را تشکیل می‌دهند. این درحالی است که چنان‌که پیشتر اشاره شد اغلب مداحان موضوع تحقیق از مداحان سیاسی و انقلابی محسوب می‌شوند که در جریانات سیاسی (نظیر انتخابات) نیز حضور فعالی دارند. ۷. فقر رویکرد تحلیلی و تاریخیآمار بسیار پایین کاربرد مضمون بیان فلسفه و هدف قیام امام‌حسین(ع) نشان می‌دهد با وجود تأکیدها و تلاش‌های فراوان برخی اصلاح‌گران دینی و برخی علما مبنی بر توجه به روح و معنا و حقیقت حرکت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به موازات سوگواری بر شهادت آن حضرت، اما هنوز پرداختن به وجوه معرفتی و تحلیلی جایی در اشعار و نوحه‌های اغلب مداحان ندارد و کماکان در این مجالس، صرفاً عزاداری و گریستن اصالت دارد. مصادیق اندکی هم که هرازگاه در برخی اشعار و نوحه‌ها ناظر به این مضمون یا مضامین مشابه آن پیدا می‌شود (از جمله همین ۶ موردی که بین ۵۰۴ قطعه‌ شعر و نوحه‌ی بررسی‌شده در تحقیق حاضر، ذیل این مقوله کدگذاری شده‌اند)، بیشتر ناظر به تحلیل و تفسیر واقعه‌ی عاشورا براساس مقتضیات سیاسی زمان و به‌عبارت دیگر تحلیل تحت زمان است و نه تحلیلی فرازمانی. ۸. رواج ستایش زیبایی ظاهری اهل‌بیت توصیف زیبایی رخسار اهل بیت و قوت بازو و پهلوانی آنان، گرچه از مضامینی است که طبق آمار جدول شماره‌ی ۲۵ مجموعاً ۱۹ درصد مضامین را شامل شده، اما همین آمار نشان می‌دهد با وجود نهی برخی بزرگان و اصلاح‌گران دینی از جمله رهبر معظم انقلاب از وصف خط و خال اهل بیت و تشویق به بیان مناقب و فضایل ایشان به‌جای وصف چهره‌شان، هنوز این قبیل توصیفات در اشعار و نوحه‌ها رواج دارد. جالب آن است که بیشترین درصد استفاده از این مضامین متعلق است به مداحانی چون محمدرضا طاهری و منصور ارضی. ۹. فقدان مضامین اخلاقی و حکمت‌آموزجای بسیاری از مضامین مناسب از جمله مباحث اخلاقی (فردی و اجتماعی)، پند و حکمت و نظایر آن‌ها که مورد تأکید بزرگان و علما از جمله رهبر معظم انقلاب است، در بین اشعار و نوحه‌های بررسی‌شده خالی بود. ]]> ادب Tue, 04 Feb 2014 13:07:32 GMT http://deabel.org/vdcjtiev.uqeaxzsffu.html مقتل خوانی سنت فراموش شده ای است که این روزها همه توصیه به آن می کنند http://deabel.org/vdca.in6k49n0m5k14.html  مقتل‎خوانی، مناقب خوانی، پرده‎خوانی، شبیه خوانی، روضه‎خوانی و...؛ این اصطلاحات، همه شان به ماه محرم مربوط هستند؛ اصطلاحاتی که احتمالا حالا جز آخری، بیشتر افراد معنایشان را نمی‎دانند. شبیه خوانی که همان تعزیه است؛ کسی «شبیه» یکی از شخصیت‎های کربلا می شود و تعزیه را اجرا می‎کند. پرده‎خوانی هم شبیه نقالی است؛ یعنی شرح وقایع کربلا از روی پرده‎های نقاشی شده از این ماجرا. مناقب خوانی، به خواندن اشعاری در مناقب امام حسین(ع) و اصحابش گفته می‎شود و بالاخره مقتل خوانی، خواندن از روی کتاب‎های «مقتل» است؛ کاری که قبلا به جای مداحی انجام می‎شد و حالا جایش را روضه‎خوانی، یعنی خواندن از روی یک مقتل خاص، (کتاب روضه الشهداء) گرفته. مقتل به معنای قتلگاه و محل کشتن است اما توی فرهنگ ما، لفظ «مقتل» در مورد کتابهایی به کار می‎رود که یک حادثه خونین را شرح بدهد و منجر به قتل شخصیتی شده باشد و معروف‎ترین این حوادث هم که ماجرای کربلا و شهادت امام حسین(ع) است. این جوری است که در برابر 4 «مقتل امیرالمومنین(ع)»، بیشتر از 70 مقتل امام حسین(ع) داریم. چرا مقتل نوشته شده؟ و چرا این همه مقتل نوشته شده؟ احتمالا این سوالی است که بعد از خواندن پارگراف بالا به ذهنتان رسیده. یک کم فکر کنید، جوابش هم به ذهنتان می‎رسد. اولا حادثه کربلا و شهادت نوه پیامبر(ص)، فقط 50 سال بعد از رحلت آن حضرت به خودی خود آن قدر عجیب و باور نکردنی بوده که مردم بخواهند درباره جزئیات‎اش بدانند، ثانیا این واقعه برای شیعیان اهمیت بسیار داشته و دارد و امامان شیعه(ع) تأکید بسیاری در مورد آن کرده‎اند. سومین دلیل این تعداد بالای مقتل هم به ممانعت‎های بنی‎امیه برای جلوگیری از انتشار اخبار عاشورا بر می‎گردد. مثل همیشه، ممنوعیت نتیجه عکس داده و شیعیان به جای حرف زدن درباره عاشورا ـ که موجب آزار و اذیتشان می‎شد ـ درباره آن، پنهانی نوشته‎اند. حالا اگر نمی شده درباره واقعه عاشورا حرف زد، چطور این مقتل‎ها را نوشته‎اند و این روایت‎های موجود از کجا آمده‎اند؟ راویان حادثه کربلا 3 گروه هستند؛ گروه اول خود خانواده امام حسین(ع) هستند که حضرت، آنها را همراه خود به کربلا برد تا بعدها و در آن دوره خفقان، ماجرا را به گوش دیگران برسانند. از میان اهل بیت(ع)، امام سجاد(ع) بیشتر از دیگران در این باره روشنگری کردند. گروه دوم از راویان عاشورا، خود دشمنان بوده‎اند. وقتی که ابن زیاد می‎خواسته به لشکریانش جایزه بدهد، هر کسی اعلام می‎کرده من چه کار کردم و چه کسی را کشتم؛ در قیام مختار، وقتی نوبت انتقام از قاتلان شهدای کربلا شده، دوباره این حرفها تکرار شد. یکی دو نفر از راویان هم کسانی هستند که در آن روز در زمره دشمنان امام حسین(ع) بودند و بعدا توبه کردند و برای جبران، ماجرا را این طرف و آن طرف نقل می‎کردند. گروه سوم از منابع کتابهای مقتل هم آن دسته از شیعیان و دوستداران امام حسین(ع) هستند که نتوانستند در روز عاشورا امام را همراهی کنند. یکی از این افراد، اصبغ بن نباته بود؛ او یکی از اصحاب خاص امام علی(ع) بود که در صفین برای امام جنگید و در آخرین لحظات عمر امام(ع) هم بر بالین او بود. او در زمان عاشورا، در زندان به سر می برد. اولین مقتل را همین اصبغ بن نباته(درگذشت 64 ق) نوشت. از مقتل اصبغ بن نباته، امروزی چیزی به جا نمانده، اما بعد از او هم کار مقتل نگاری زیر نظر امامان(ع) ادامه پیدا کرد؛ از جمله کسی به نام لوط بن یحیی و معروف به ابومخنف(درگذشت 157ق) از اصحاب امام صادق(ع) زیر نظر خود امام، مقتلیل را تهیه کرد که هر چند از اصل آن کتاب هم چیزی به جا نمانده اما مورخان بزرگی مثل طبری(درگذشت 310 ق)، یعقوبی(درگذشت 323ق)، مسعودی(درگذشت345ق) و ابن اثیر (درگذشت630ق) مطالب مقتل او را در کتاب خودشان نقل کرده‎اند و این مقتل از طریق کتاب‎های ایشان به ما رسیده است. «حسین تشنه گشت. خود را به رود فرات رساند و خواست آبی بنوشد. حسین بن نمیر تیری بر او افکند که بر دهانش فرود آمد و آن را لبالب از خون ساخت. او خون دهان با دست می‎گرفت و بر آسمان می‎افشاند. آن گاه ستایش و سپاس خدا به جای آورد و گفت: خدایا، من شکوه به درگاه تو می‎آورم که بر سر فرزند پیامبرت چه می‎آورند!» همین. مطالب مقتل‎های قدیمی به همین سادگی هستند. نه شعری در کار هست، نه زبان حالی، نه توصیفی و نه هیچ چیز دیگر؛ درست همان طور که امروز در کلاس‎های داستان نویسی توصیه می‎کنند. کار مقتل نگاری در قرن‎های بعدی هم ادامه پیدا کرد و حتی علمای بزرگی مثل سید بن طاووس، علامه حلی یا شیخ صدوق( یا همان ابن بابویه خودمان که مزارش در ری معروف است) هم مقتل نوشته‎اند. اما همه مقتل‎هایی که نوشته می‎شد، به زبان عربی بود. یکی از مهمترین اتفاقات در حوزه مقتل نویسی، وقتی پیش آمد که ملا حسین کاشفی سبزواری(متوفی 910 ق)، اولین مقتل به زبان فارسی را نوشت. کاشفی سبزواری، معاصر جامی بود؛ منبرهای معروفی داست و در به اصطلاح «اشک گرفتن» از مردم استاد بود. سلطان حسین بایقرا ـ یکی از امیرن تیموری ـ از او خواست مقتلی به زبان فارسی بنویسد تا فارسی زبان‎ها هم بتوانند راحت مقتل بخوانند و ملا حسین کاشفی، «روضه الشهدا» را نوشت؛ کتابی که به خاطر نبود مقتل فارسی، نثر آهنگین خود کتاب و نیز حمایت دربار، بلافاصله در سرتاسر ایران رواج پیدا کرد و حتی باعث شد به همه مجالس عزاداری امام حسین(ع) «روضه خوانی» بگویند. تا قبل از «روضه الشهداء» مقتل‎نویس‎ها به خودشان اجازه دخل و تصرف در متن روایت اصلی را نمی‎دادند؛ روایت‎ها همه ساده بود، بدون تشبیه و توصیف اما در روضه الشهداء»، بخش‎هایی که نویسنده با عنوان «زبان حال حضرت...» اضافه کرده بود، کاملا خارج از متن اصلی بودند و همین، باب چیزی را باز کرد که امروزه به آن «تحریفات عاشورا» می‎گوییم. در دوره صفویه، کتاب‎های متعددی به تقلید از «روضه الشهدا» نوشته شد که بیشترشان دارای منابع جعلی و روایات بی‎پایه و اساس بودند. اوج این کتابها را فاضل دربندی (متوفی 1286قمری) نوشت با عنوان «اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات». این فاضل دربندی که رسم قمه‎زدن را هم او باب کرده بود، چیزهای بسیار عجیبی در کتابش آورده؛ مثل اینکه روز عاشورا از نظر زمانی طولانی تر از روزهای معمولی بوده یا یک جن به یاری امام حسین(ع) آمده یا اینکه امام حسین(ع) در آن روز 300 هزار نفر را خودش کشته است(شهید مطهری در «حماسه حسینی»، جلد 3 آورده است: «من حساب کردم اگر فرض کنیم شمشیر مرتب بیاید پایین و در هر ثانیه یک نفر کشته شود، کشتن 300 هزار نفر، 83 ساعت و 20 دقیقه وقت می‎خواهد»!) اولین کسی که نسبت به تحریفات مقاتل جدید موضع گرفت، امیرکبیر بود که در زمان صدارتش، خواندن «اسرار الشهادات» در مجالس روضه راممنوع کرد. سید جمال الدین اسدآبادی هم دست به نگارش مقتل جدیدی زد. حتی پسر عباس میرزا هم مقتلی خالی از خرافات نوشت. شیخ عباس قمی(متوفی 1359ق) ـ گردآورنده مفاتیح ـ «نفس المهموم را نوشت. این سالها هم که مدام از مداح‎ها خواسته می‎شود دوباره از روی مقتل بخوانند؛ از روی مقاتل معتبر قدیم. احسان رضایی ]]> ادب Wed, 30 Apr 2008 07:57:00 GMT http://deabel.org/vdca.in6k49n0m5k14.html ضرورت‌ایجاد مدرسه مدح و مرثیه(1) http://deabel.org/vdccaeq182bqx.la2.html به گزارش خیمه، از جمله هدیه و ارمغان این سفر روحانی، سوغاتی بود که به تناسب سن و سال استاد احمد ابراهیمی، هوشمندانه تهیه نموده و با قراری که با بنده (پورامید) گذاشت و کسب اجازه از محضر استاد ابراهیمی(1) شرفیاب حضور این مرد معنوی، معتقد و وارسته شدیم.در ساعات انتهایی روز و ابتدایی یک شب آدینه، با استاد ابراهیمی و جناب محمودی دربارۀ وضع موجود حوزۀ مرثیه‌خوانی و مداحی و در یک عبارت (خوانندگی مذهبی) به سخن و صحبت نشستیم.و صد البته با وجود نقاط مشترک بسیار و نظرات واحد و مباحث بدیهی و ... برای استفادۀ بیشتر خود و خوانندگان، بعضاً در موضع مخالف قرار گرفتم تا از نظرات ارزشمند هر دو بزرگوار، بهتر و روشن‌تر بتوان بهره برد.حجم مطالب و گفته‌ و شنیده‌ها بسیار بود و با اندکی خلاصه کردن و چکیده نمودن، ان‌شاء‌الله در دو نوبت بتوانیم تقدیم عزیزان و علاقه‌مندان نمایم.پورامید: جناب سهیل محمودی! به دلیل کسوت ارزشمند و سابقۀ هنری استاد احمد ابراهیمی در آواز ایرانی و دوستی‌ها و نزدیکی‌هایشان با برخی خوانندگان مذهبی و همجنس به دلیل دغدغه‌ها و توجهات ایشان به این بخش که او را در جایگاهی بی‌نظیر قرار می‌دهد و قطعاً شما نیز با بنده هم‌عقیده هستید، می‌خواهم پرسش را از ایشان آغاز کنم که ضمن این که ذکر خیری از بزرگان و درگذشتگان معاصر خویش می‌نمایید، بفرمایید که وضعیت امروزین مداحی و مرثیه‌خوانی در نظر شما چگونه است؟استاد ابراهیمی: ضمن عرض ادب و تشکر از شما باید مختصر عرضه بدارم که در گذشته این توفیق برای ما و هم‌دورگان وجود داشت که صداهای بسیار شنیدنی، تأثیرگذار و مطلع را بارها بشنویم. افرادی که به دلیل خلوص و صفای درون و صداقت در بیان احساس، وارستگی و بی‌اعتنایی به برخی امتیازات دنیوی یا شهرت و یا این‌گونه موارد با استفاده از شناخت شعر و ادبیات و حماسه و اسطوره و تاریخ و نیز تعلیم و تربیت صدا و حنجره، هر کجا که می‌خواندند، همه را مجذوب و تحت‌تأثیر قرار می‌دادند. یکی از آنان که استاد همه به شمار می‌آمد، آقای سید حبیب‌الله ستایشگر بود.محمودی: پدر همین آقای ستایشگراستاد ابراهیمی: بله، آقای مهدی ستایشگر که مجلۀ هنر موسیقی را منتشر می‌کنند و خود نیز نوازندۀ بسیار ماهر سنتورند و احاطۀ کم‌نظیری بر موسیقی دارند؛ پدرشان مداح بود و در تهران اولین محسوب می‌شد.محمودی: در محله‌های قدیمی تهران بیشتر فعالیت داشتند.استاد ابراهیمی: ایشان شعر را عالی می‌خواند و ردیف‌های موسیقی ایرانی را خیلی خوب می‌دانست؛ وقتی که دور هم جمع می‌شدیم و آقای ارسلان درگاهی شروع به نواختن می‌کرد، اگر چنانچه مرحوم بنان یا آقای ادیب خوانساری آنجا بودند، در حضور ایشان نمی‌خواندند و می‌گفتند تا ایشان (سیدحبیب‌الله) نخوانند، ما نمی‌خوانیم.برای این که می‌ترسیم یک وقت چیزی بخوانیم که مورد ایراد ایشان قرار بگیریم و ... بعد از او، سید جواد ذبیحی بود که یادم هست مدت سی سال متوالی شب‌های رمضان ایشان مردم را سرگرم می‌کرد با استفاده از اشعار خوب مذهبی و صدای بسیار قشنگی که داشت و خوب هم می‌خواند و به ردیف‌ها هم آشنا بود.نفر بعدی آقای عرفان و بعد از او آقای احمدیان بود؛ پس از او آقای محمود ذوالقدر بود که فکر می‌کنم با این آقای محمدابراهیم ذوالقدر که تدریس آواز می‌کنند، نسبت داشت؛ ایشان هم دارای صدایی خوش بود و به ردیف‌ها نیز آشنایی داشت.محمودی: آقای یزدانی هم بود.استاد ابراهیمی: آنها دنیا را ترک کردند و رفتند، خداوند آنان را رحمت کند؛ الان این دوستانی که به اصطلاح مداح هستند، اولاً صدایشان اغلب خوب نیست، صدای مداح بایستی آن‌قدر خوب باشد که به محض این که یک بیت شعر خواند، بتواند مردم را به سوگ ببرد و مردم گریه کنند.به هر حال این‌ها صدایشان مطلوب نیست؛ دوم این که صدای خوانندگی ندارند، سوم این را شعر را نمی‌شناسند و به ردیف‌های موسیقی ایرانی آشنا نیستند؛ متأسفانه دیده و شنیده می‌شود که ترانه‌هایی که در قدیم خوانده شده، و یا اینک هم خوانده می‌شود، آنها این ترانه‌ها را برمی‌دارند و روی آن شعرهای مذهبی می‌گذارند و همان را می‌خوانند...پورامید: یعنی ملودی‌هایی که در حال و هوای مذهبی ساخته نشده‌ را با تغییر اشعار و بدون توجه به ریتم و سرعت ملودی و یا فضای شاد یا غیر شاد ترانه‌ها، فقط به دلیل کلمات و جملات مذهبی، می‌پندارند که مذهبی می‌شود؟استاد ابراهیمی: بله، همان را می‌خوانند و من معتقدم بایستی شورایی اصولاً در سازمان اوقاف و حج و زیارت، شورایی از هنرمندان و اهل نظر جمع کنند و از مداحان دعوت کرده و امتحان بگیرند.افرادی که صدایی مناسب و نیز سوادی در خور دارند را تحت آموزش ویژه قرار دهند و پس از طی مراحل و مراتب لازم، برایشان کارت و مجوز صادر کنند که این کارت‌ها به منزلۀ آن باشد که دارندۀ کارت مجاز است و از طرف کارشناسان مورد تأیید قرار گرفته و آنانی که درست نمی‌خوانند، بدون کارت بمانند و به مردم هم از طرف دیگر اطلاع داده شود که چنانچه مراسم عزاداری دارند، فقط از مداحانی که کارت دارند دعوت شود و آنان فقط مقبول و مجاز باشند که به اجرای مراسم و خواندن در مراسم بپردازند.دیگر علاقه‌مندان به مداحی که در آزمون مردود شده‌اند، ولی زمینه دارند را یک یا دو سال تحت آموزش قرار دهند تا این که ضعف‌هایشان برطرف و صدایشان درست شود.علی ایّ حال باید استاد ببینند و اگر کسی استاد ندیده باشد، اگرچه صدای مناسبی هم داشته باشد، نباید به آنان گفت و پذیرفت که مداح‌اند و خوانندۀ مذهبی ایرانی مثل خوانندۀ آواز بایستی اطلاعات موسیقی ایرانی داشته باشد.پورامید: جناب استاد چه ضرورتی دارد که خوانندۀ آواز مذهبی، همۀ دویست و اندی یا حداقل دویست گوشۀ آواز ایرانی را فرا بگیرد و بلد شود؛ حداقل‌ها را نباید در نظر گرفت که مثلا به جای تعدد گوشه‌ها به تعمق گوشه‌ها بپردازند و هر آنچه را که لازم است بدانند، اما به نحو عالی و بسیار مطلوب، نظر حضرتعالی چیست؟استاد ابراهیمی: آقایان خوانندۀ مذهبی باید آوازهای شور، دشتی، ابوعطا، شوشتری، درآمد همایون، را در حد عالی بیاموزند و احاطه و اشراف کامل پیدا کنند، در این آوازها گوشه‌های مهجور زیاد است مثل کرد بیات، بیات کرد (که می‌دانید با هم فرق می‌کنند)، حجاز، حسینی، عزال، قرایی و ... که اگر یاد بگیرند و خوب بخوانند کارشان را انجام می‌دهد و برای یادگیری بایستی چند سالی زحمت بکشند.عرض کردم سازمان اوقاف باید حتماً اجازۀ خواندن بدهد و اگر اجازه نداد به برخی، آنها نباید بخوانند برای این که صدایی بد دارند، بد هم می‌خوانند، شعر را هم نمی‌شناسند و این واقعاً خوب نیست وقتی که ما داریم عزاداری می‌کنیم، شعری که دربارۀ عزا و سوگ نباشد، به درد مجلس سوگ نمی‌خورد.باید یادشان داد و آموزش هم که کتاب جوهری یا کتب متعدد دیگر را بخوانند و از روی کتاب شعرها را یاد بگیرند و بعد هم باید ردیف بیاموزند که بشوند یک خوانندۀ ردیف‌خوان شعرشناس مذهبی و این آوازها را باید کار کنند و دوباره تأکید می‌کنم که مربوط به اوقاف یا سازمان تبلیغات می‌شود که بایستی حتماً همت کنند و این ریشه‌ها را درست نمایند.پورامید: از فرمایش شما برمی‌آید که شایسته و لازم است که یک آموزشگاه یا مدرسۀ عالی برای این کار در نظر گرفته شود و در حد ضرورت تأسیس آن را مفید می‌دانید؟استاد ابراهیمی: مسلماً البته مدرسۀ عالی شاید نه ولی مدرسۀ مقدماتی که مقدمات کار را تعلیم بدهد.محمودی: ببینید ( با پوزش از استاد که وارد گفتار ایشان می‌شود) مثلاً جایی مثل مدرسۀ شهید مطهری یا همان مسجد سپهسالار سابق که یک سری فعالیت‌های تبلیغی می‌کند و این هم مثل یک کار تبلیغی انجام دهد و یا منزل مرحوم آقای فلسفی واعظ، الان به مرکز مبلغان و مرکز سخنرانان تبدیل شده و آنان تربیت می‌شوند برای وعظ و می‌شود از این مراکز استفاده کرد...استاد ابراهیمی: چندان کار سخت و زمان‌بری هم نیست. هفته‌ای دو ساعت یا دو تا دو ساعت در هفته کفایت می‌کند.پورامید: چند سال قبل حوزۀ هنری سازمان تبلیغات به این کار مبادرت ورزید و نمی‌دانم ادامه دارد یا نه؛ منتها اساس و محور را بر آموزش در شاخه‌های شعر و ادبیات و نیز تاریخ و روایات قرار داده بودند ولی عرض بنده عمدتاً مربوط به مقولۀ موسیقی و آموزش‌های موسیقیایی مداحان است.مثلاً فرض کنید به لحاظ زیبایی‌شناسی (زیبایی‌شناسی خوانندگی و آواز) به نظر می‌رسد که از معیارهای اصولی دور شده‌ایم و ضرورت نگرش جدی و توجه دقیق در این بخش به چشم می‌خورد و گویا برخی از مداحان امروز (که در اکثریت هم هستند) تعمد دارند که صدایشان را به شکلی بد به گوش مردم برسانند، یعنی محاسنی مثل صدای تحریردار یا خسته و خش‌دار و نیز صداهایی که سوخته نامیده می‌شوند درست فهمیده نشده و مداحان در جهت عکس و مقابله حرکت می‌کنند و با اغراق در حالت‌های تودماغی یا خیشومی غنّه و نیز لحن‌های ملال‌انگیز که به درستی بخش‌هایی مهم در خوانندگی مذهبی هستند، سعی در ایجاد صدایی ناز نمایند.بنده بارها برای ترسیم این صداها گفتم در مقابل اصطلاح حنجره‌ها و صداهای دندانه‌دار و خش‌دار انگار مداحان صدای آج‌دار یا خش‌ساز بیرون می‌دهند که بر اعصاب و روح و روان شنونده تأثیری منفی (ولو غیر مستقیم و در درازمدت) دارد و فضای آرامش‌آفرین و توجه‌برانگیز و معنویت‌افزا را به فضایی عربده‌ناک و پر سر و صدا و لبالب از نعره و فریاد می‌نمایند، در حالی که ظرافت‌ها و دقائق و نازکی‌هایی در آواز و بیان موسیقی هست که با فراگیری آن و رعایت آنان حتی بدترین و گوشخراش‌ترین صداها را می‌توان تا اندازه‌های زیادی تغییر داد و شنیدنی یا حداقل قابل تحمل نمود و ... حال نظر شما را بپرسم به‌ویژه در این پنجاه سال آموزش‌تان قطعاً مصادیق و شواهد بسیاری را می‌توانید برایمان بیان نمایید؟استاد ابراهیمی: در سال های قبل از انقلاب آقاس سید جواد ذبیحی ...1. استاد ابراهیمی متولد 1305 است و کهن سال ترین معلم آواز ایران محسوب می شوند که بیش از پنج دهه سابقه تدریس دارند.ادامه دارد ... ]]> ادب Tue, 11 Nov 2008 10:20:24 GMT http://deabel.org/vdccaeq182bqx.la2.html از عكاسان برتر كشور در يادواره عكس ياران حسين(ع) تجلیل می شود http://deabel.org/vdcg.x9qrak933pr4a.html به گزارش خیمه، دبير يادواره يادواره عكس ياران حسين(ع)، با اعلام برپايی اين مسابقه در خرداد ماه سال 87 افزود: در اولين دوره اين يادوراه از 5 عكاس برجسته‌ای كه آثارشان منطبق با اهداف و برنامه‌های يادواره ارائه شده، قدردانی می‌شود. عليرضا كريمی‌صارمی گفت: دبيرخانه يادواره در نظر دارد تا آثار شاخص عرصه عكس را با موضوع ارزش‌های والای نهضت امام حسين(ع) و تجليات و تاثيرات فرهنگ شهادت و عاشورا را گردآوری كند. وی با اشاره به لزوم توجه به موضوعاتی چون باورهای حسينی در فرهنگ و رفتارهای فردی و اجتماعی و احساس امنيت در مكتب حسينی در جامعه معاصر افزود: موسسه ناجی هنر و نيروی انتظامی كشور با توجه به اهميت و ضرورت توجه به فرهنگ شهادت و عاشورا و اثرگذاری آن بر انضباط اجتماعی و نيز جايگاه تاثيرگذار و برای بخش باورهای حسينی در تحكيم و تقويت مناسبات سالم اجتماع و اهتمام به آيين‌ها و سنن ملی و ترويج شعائر دينی حركت يادواره عكس ياران حسين(ع) را پيش‌بينی كرده‌است. صارمی گفت: ستاد برگزاری يادواره در نظر دارد علاوه بر شناسايی آثار برتر عرصه عكاسی با موضوع فرهنگ عاشورا و نهضت امام حسين(ع) برنامه‌های جنبی نيز با هدف تقويت ابعاد تحليلی و پژوهشی «هنر و عكس و عاشورا» طراحی كند. بنا بر گزارش روابط عمومی اولين يادواره عكس ياران حسين(ع)،  دبير يادواره در پايان اعلام‌كرد: آثار منتخب يادواره در قالب نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار ‌گرفته و آثار گردآوری شده در قالب كتاب منتشر می‌شود. ]]> ادب Tue, 11 Mar 2008 13:15:33 GMT http://deabel.org/vdcg.x9qrak933pr4a.html "زنگ کاروان" در شبکه جهانی سحر تولید می شود http://deabel.org/vdci.razct1aqvbc2t.html به گزارش خیمه، برنامه "زنگ کاروان" به مداحی‌ها و مولودی‌خوانی‌ سلیم موذن‌زاده، مداح برجسته اردبیلی در مناسبت‌های مذهبی اختصاص دارد.این برنامه به تهیه‌کنندگی مهدی یادگاری در 10 قسمت 10 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. بنا بر گزارش مهر، زنگ کاروان از تولیدات سیمای آذری شبکه سحر است و در مناسبت‌های مذهبی پخش می‌شود. به زودی عوامل برنامه "زنگ کاروان" برای تصویربرداری به اردبیل می‌روند تا این مجموعه سال آینده آماده پخش شود. ]]> ادب Wed, 12 Mar 2008 08:23:24 GMT http://deabel.org/vdci.razct1aqvbc2t.html شبکه ماهواره ای اهل بيت(ع) با فشار وهابيون مسدود شد http://deabel.org/vdci.rarct1aqybc2t.html به گزارش خيمه، شبکه ماهواره‌ای اهل بيت(ع) شيعه توسط آيت‌الله العظمی سيدمحمدتقی مدرسی راه اندازی شده است و به نشر اعتقادات اهل بيت(ع) و ترويج مکتب تشيع می‌پردازد.شبکه‌های ماهواره های Arabsat و Nilesat توسط وهابيون حمایت می‌شوند و به علت کينه ای که اين فرقه ضاله نسبت به مذهب تشيع و اهل بيت(ع) دارد اقدام به بستن اين شبکه نمودند.حجت‌الاسلام سيدمهدی مدرسی از مسئولان اين شبکه نيز اين مطلب را تاييد کرده است.به احتمال زياد برنامه‌های زنده‌ای که اين شبکه با با مستبصرينی چون آقای تيجانی و عصام العماد داشت و مورد توجه بسياری از مخاطبان اهل سنت و شيعه قرار گرفته بود، يکی از دلايل اصلی وهابيت برای مسدود نمودن اين شبکه شيعی بوده است. ]]> ادب Wed, 27 Aug 2008 05:37:06 GMT http://deabel.org/vdci.rarct1aqybc2t.html سريال «دو طفل مسلم» ويژه محرم در شبكه دو ساخته می شود http://deabel.org/vdcb.sb5urhbgfiupr.html به گزارش خیمه، اين سريال در حال حاضر در شهرك غزالی در حال تصويربرداری است. «دو طفل مسلم» در 12 قسمت 35 دقيقه‌ای و در قالبی نمايشی به اخلاق و سيره پيامبر(ص) و اهل بيت حضرت علی(ع) و بيان فلسفه قيام عاشورا می‌پردازد. سيدمجتبی ياسينی تهيه‌كننده و كارگردان اين مجموعه درباره مراحل كار گفت: در حال حاضر بيش از 30 درصد تصويربرداری تمام شده و ما تمام تلاشمان را می‌كنيم تا كار به محرم برسد. ]]> ادب Mon, 23 Jun 2008 15:09:17 GMT http://deabel.org/vdcb.sb5urhbgfiupr.html یکی از ریشه‌های محکم تعزیه، آیین‌های عاشورایی است http://deabel.org/vdci.yapct1a3vbc2t.html به گزارش خیمه، حسین کیانی با اشاره به ارزشمند بودن برپایی همایش سراسری آیین‌های عاشورایی گفت: «در ابتدا، آیین‌های عاشورایی بوده که شکل پیدا کرده و به شکل منسجم و داستان‌دار تبدیل به تعزیه شده است؛ پس یکی از ریشه‌های محکم تعزیه، آیین‌های عاشورایی است.»کارگردان نمایش "بیدارخانه نسوان" افزود: «جامع‌ترین، شکیل‌ترین و عمیق‌ترین نمایش ایرانی، تعزیه است که اگر ریشه‌یابی شود، متوجه می‌شویم آیین های عاشورایی نقش عمده ای در شکل گیری و عظمت این شکل بی‌نظیر نمایش ایرانی داشته است.»وی تصریح کرد: «اگر نمایشنامه‌نویسان کمتر به این مقوله می‌پردازند، شاید به این دلیل است که آیین‌ها را صرفا در حد آیین می‌دانند و احساس می کنند که قابلیت‌های نمایشی ندارد. »این کارگردان تئاتر بیان کرد: «به طور حتم اگر تعزیه ریشه‌یابی شود به این نتیجه می رسیم که یکی از ریشه‌های آن، همین آیین‌های عاشورایی است و آن زمان به این نکته پی خواهیم برد که آیین‌های عاشورایی قابلیت فراوانی دارد و قادر است جذابیت‌های نمایشی ایجاد کند.»نویسنده و کارگردان نمایش "خیشخانه" درباره قابلیت‌های نمایشی آیین‌های عاشورایی گفت: «اولین و شاید بهترین بهانه یا ایده برای کارگردانی آیین‌های عاشورایی، واقعه کربلاست که در هر مقطعی از ابتدا تا انتها می‌توان جذابیت‌های متفاوت و مختلفی در یافت؛ یعنی از حرکت امام حسین(ع) به سمت کربلا و سپس روزهایی که می گذرد و مسایلی پیش می آید که منجر به فاجعه کربلا می شود؛ پس هر مقطع آن قابلیت نمایشی فراوانی دارد که اوج آن، روز عاشوراست.»کیانی خاطرنشان کرد: «باید دید کسی که می‌خواهد کار کند، کدام مقطع را انتخاب می کند؛ به نظرم تمام مقاطع این سیر، دارای جذابیت های فراوان و دراماتیک است.»وی افزود: «آیین های عاشورایی را باید صد درصد حفظ کرد؛ اما این کاری است که در کشورمان صورت نگرفته و در تمام دنیا به خصوص کشورهای آسیای شرقی که پیشرفته هم هستند، تمام آیین هایشان را به صورت موزه ای حفظ کرده و با کارشناسی دقیق، قابلیت های آن را بررسی و به روز کردند، یعنی با استفاده از توانایی های این آیین ها در هماهنگی با مخاطب روز، ارتباط برقرار می کنند. منتها ما هنوز به دنبال این کار نرفته ایم.»این نویسنده تئاتر بیان کرد: «در دوره ناصری و یا بعد از آن، درهمین تهران ده ها تکیه بوده که انواع آیین های عاشورایی و به ویژه تعزیه در آن ها برگزار می شد؛ ولی الان یک تکیه که صرفا تعزیه ای در آن برگزار شود در تهران به چشم نمی خورد. پس ما نمی توانیم ادعا کنیم که آیین های عاشورایی را به صورت موزه ای حفظ کرده ایم.»کارگردان نمایش "بیدارخانه نسوان" گفت: «در شهرستان ها هم به ندرت شاهد این قضیه هستیم که آیین ها به شکل اصیل برپا شوند؛ اگر همت و حمایتی باشد تا این آیین ها به صورت موزه ای حفظ شود قابلیت فراوانی دارد و می تواند کارکرد مهمی در تئاتر امروز داشته باشد.»کیانی درخصوص خلق متون و اجراهای خلاق آیین های عاشورایی تصریح کرد: «مهمترین و درست ترین راه پژوهش است؛ پژوهشی که تحت حمایت مستقیم و دقیق باشد. باید این مساله را بازشناسی و بازکاوی کرد؛ البته نه با یک نفر، بلکه توسط یک جمع کارشناس و آن هم نه در یکی دوماه و یا یکی دو سال، چرا که این کار مطالعه دامنه داری را می طلبد.»وی گفت: «اگر می خواهیم از دل این آیین ها به یک نمایش خاص و جذاب مذهبی و گیرای ملی برسیم در وهله اول، احتیاج به یک پژوهش با حمایت داریم؛ اگر زمانی این پژوهش انجام شود و در دسترس علاقه مندان و کارگردانان قرار گیرد، طبیعی است که هرآدم خلاق و با ذوقی می تواند از دل این پژوهش ها، به توانمندی های ویژه ای دست پیدا کرده و آن را در تئاتر به کار گیرد.»نویسنده و کارگردان نمایش "خیشخانه" افزود: «به هرحال پایه و اساس این قضیه، پژوهش و حمایت است و اختصاص دادن یک بودجه خاص و هدفمند برای برگزارکردن آیین های عاشورایی به صورت همایش، به خودی خود اتفاق خوبی است ولی کامل نیست و کسری های زیادی دارد؛ اگر بخواهیم چشم انداز خوبی را متصور شویم، برگزاری یک همایش کفایت نمی کند.»کیانی بیان کرد: «با این که یکی از خاستگاه های مهم تعزیه، آیین های عاشورایی است ولی دارای متون مکتوب نبوده و اصولا ادبیات در این مقوله، خیلی جایگاه عمیقی ندارد؛ شما خیلی نمی توانید برای متن تعزیه، ارزش ادبی بالایی قایل شوید. چرا که در ادبیات تعزیه، این ارزش ها بیشتر احساسی و مذهبی است.»این نویسنده تئاتر خاطرنشان کرد: «در دوره ای که تعزیه در اوج بود، رفته رفته ادبیات و متون تعزیه به شکلی گیرا و جذاب به سوی ادبا پسندی می رسید که مورد رضایت عام هم بود؛ بنابراین از جنبه نمایشنامه نویسی هم به طور صد درصد می تواند مثمرثمر باشد.»وی گفت: «اگر یک نمایشنامه نویس، ساختارهای اجرایی نمایش های بومی را نداند، طبیعی است که نمی تواند یک نمایشنامه ایرانی را که برپایه سخن نمایشی خود خواهد بود، بنویسد؛ پس می بینیم که هدفمند شدن آیین های عاشورایی رابطه مستقیمی با توسعه و رونق نمایشنامه نویسی در آن حیطه دارد.»نویسنده و کارگردان نمایش "پنهان خانه پنج در" درباره منزوی نشدن آیین های عاشورایی افزود: «اگر چشم انداز خوبی برای آیین های عاشورایی متصور باشیم، قایل به تفکیک نیستم؛ در واقع فکر می کنم تفکیک این نوع آیین ها از کلیت تئاتر، باعث منزوی شدن آن می شود.»این نویسنده و کارگردان تئاتر درباره رشد و توسعه همایش آیین های عاشورایی می گوید: «اگر این همایش، بنیادهای درست و برنامه های مدت داری داشته و فقط برای بیان کاری هم نباشد، خوب است. اگر غیر این باشد، طبعا کمکی نخواهد کرد.»کیانی درباره ماندگاری آیین های عاشورایی بیان کرد: «آیین های عاشورایی متعلق به قشر خاصی نیست و به همه مردم تعلق دارد، چرا که این اتفاق 1400 سال پیش رخ داده ولی هنوز در دل مردم ایران زنده مانده است؛ اگر این آیین ها متعلق به قشر خاصی بود مطمئنا تا این زمان ادامه پیدا نمی کرد. چه بسا در مقاطعی از تاریخ، آیین هایی وجود داشته که متعلق به قشر خاصی بوده و از بین رفته است. ولی آیین های عاشورایی این گونه نبوده و نیست.»وی تصریح کرد: «ماندگاری آیین های عاشورایی کاملا ثابت می کند که طیف عظیمی از جامعه در طول دوران مختلف پذیرای این آیین بوده و برایشان جاذبه و پذیرندگی بالایی داشته که به ماندگاری آن هم کمک والایی کرده است؛ ولی باید بدانیم که اگر در این کار، هدفمندی نباشد برگزاری آیین های عاشورایی مختص به قشر خاصی می شود.»کارگردان نمایش "بیدارخانه نسوان" درباره هدف برگزاری همایش آیین های عاشورایی گفت: «اگر برنامه ای هدفمند باشد و اساس نامه درست و فکر شده ای هم داشته باشد، بسیار خوب است؛ ولی اگر صرفا جهت زرق و برق دادن به تئاتر کشور و یا بالابردن بیلان کاری باشد، راهگشا نخواهد بود؛ چرا که سالی یک بار، چراغ های رنگینی روشن می شود و بعد هم به سرعت خاموش می شود که قطعا این کار فقط تزیین تئاتر ایران است.»کیانی افزود: «اگر از پیش، بنیانگذاران و برگزارکنندگان، بیاندیشند و دورنمای خوبی از این جشنواره ها و همایش های موضوعی داشته باشند، می تواند به اساس و بنیاد تئاتر ایران کمک کند. حیف است که این همه انرژی، نیرو و هزینه بی‌جهت تلف شود.» ]]> ادب Thu, 04 Dec 2008 09:07:20 GMT http://deabel.org/vdci.yapct1a3vbc2t.html فراخوان همایش تئاتر و آیین‌های نمایشی محرم اهواز اعلام شد http://deabel.org/vdch.qnkt23nixftd2.html به گزارش خیمه، ناصر چنانی گفت: «در راستای تبیین معارف اهل بیت(ع) و نشان دادن چشمه‌ای کوچک از دریای محبت آن عزیزان و تقویت هنرمندان عرصه نمایشی این اداره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان پنجمین همایش تئاتر و آیین های نمایشی محرم را همزمان با ماه محرم و صفر در بخش‌های مختلف به صورت استانی برگزار می‌کند.»وی با بیان اینکه «این جشنواره در دو بخش تئاتر صحنه‌ای و آیین‌های نمایشی(صحنه‌ای) برگزار می شود»، افزود: «ابتکار و تلاش خلاق هنرمندان در حوزه فرهنگ عاشورایی، به گونه‌ای که منطبق با جوهره معنوی و روح قدسی این جریان فرهنگی باشد، در اولویت قرار دارد.»این مسئول فرهنگی درباره مقررات جشنواره تصریح کرد: «استفاده از محمل تئاتر براي بیان گوشه‌ای از عظمت مقام اهل بیت(ع) و حفظ اصالت بسترهای تاریخی مذکور در آثار نمایشی، مهم ترین شرط پذیرفته شدن آثار است؛ متون بخش مسابقه نباید در دوره‌های پیشین همایش شرکت کرده باشند.»سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز بیان کرد: «متقاضیان بخش های آیین های نمایشی مربوط با عاشورا و هرگونه مناسک متعلق و مشتق از این واقعه باید فیلم آثار خود را در مهلت تعیین شده به دبیرخانه همایش ارسال کنند.»چنانی با بیان اینکه «ضروری است نمونه‌های تصویری آثار ارسالی در نسخه DVD و یا CD با کیفیت مطلوب تهیه شده باشد»، خاطرنشان کرد: « آثار ارسالی در هر بخش پس از گزینش اولیه مورد ارزیابی هیات انتخاب قرار می‌گیرد.»وی درباره برنامه زمان‌بندي شده همایش گفت: «آخرین مهلت دریافت متون نمایشی (تئاتر صحنه‌ای) بخش مسابقه 20 دیماه، اعلام اسامی نمایشنامه‌های پذیرفته شده در بخش مسابقه 5 بهمن ماه، آخرین مهلت ارسال فیلم‌های مربوط به آیین‌های نمایشی 30 دیماه و اسامی برگزیدگان 20 بهمن ماه اعلام می‌شود.»سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز افزود: «همچنین بازبینی نمایش‌های صحنه‌ای به صورت CD انجام می‌گیرد و آخرین مهلت ارسال آن 10 بهمن ماه است.»چنانی، زمان برگزاری این همایش را 29 بهمن تا 2 اسفندماه در اهواز اعلام کرد. ]]> ادب Mon, 29 Dec 2008 04:21:14 GMT http://deabel.org/vdch.qnkt23nixftd2.html همايش سراسري شعر عاشورايي در قروه برگزار شد http://deabel.org/vdce.p8nbjh8fn9bij.html به گزارش خیمه، مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان در اين همايش گفت: «اين كنگره سال گذشته نيز به صورت منطقه‌اي و با استقبال بي‌نظير هنرمندان حوزه شعر و ادب با موفقيت انجام شد.»منصور ايماني افزود: «هيات داوران كه از نخبگان عرصه علم و ادب كشور هستند بركار همايش نظارت دارند.»وي همچنين از ادامه فعاليت دبيرخانه همايش با ارتقاي سطح كمي و كيفي همايش با توجه به استقبال و استعداد شاعران در سال آينده خبر داد.در ادامه اين همايش، چهره ماندگار شعر و ادب در سال 84، گفت: «انقلاب اسلامي مهم‌ترين عامل در گسترش برگزاري كنگره شعر عاشورايي است.»سيدعلي‌اصغر صائم كاشاني، برگزاري كنگره سراسري شعر عاشورايي در قروه را از بهترين كنگره‌هايي دانست كه تاكنون برگزار شده است.يكي از استادان برجسته عرصه شعر كشور نيز خاطرنشان کرد: «اشعار ارسالي به دبيرخانه همايش داراي شيواترين، زيباترين و عالي‌ترين ساختار بودند و انتخاب بهترين‌ها در ميان آثار بسيار سخت بود تا جايي‌ كه به جاي 30 اثر 60 اثر برگزيده شده و 50 درصد آثار رد شد.»محمدجواد محبت برگزاري موفق اين همايش را كه حضور شاعران جوان در آن بسيار چشمگير بود مايه دلخوشي ذهن و دل همگان بيان كرد و گفت: «اين همايش تبليغات سو شبكه‌هاي ماهواره‌اي را خنثي و وحدت مردم ايران اسلامي را كه نمونه عيني آن در قروه مشهود است به اثبات مي‌رساند.»در پايان اين همايش يكروزه كه با استقبال شاعران سراسر كشور برگزار شد پس از قرائت بيانيه پاياني هيات داوران مهديه اميني از ساوه و سيد اصغر صالحي از شهركرد را به طور مشترك به عنوان نفرات نخست و شمس‌الدين بختكي از تكاب و علي سليماني از همدان را نيز به عنوان نفرات دوم انتخاب كردند.همچنين رباب طاهري و محمد رفيقي از قم نيز به طور مشترك مقام سوم را به خود اختصاص دادند.در همايش ياد شده از محمدجواد محبت، پرويز بيگي، سيدعلي اصغركاشاني و شاهرخ اورامي چهره‌هاي برجسته شعر و ادب كشور تقدير شد. در اين همايش از ميان 578 قطعه شعر بلند و كوتاه كه در 495 صفحه به دبيرخانه همايش ارسال شده بود 60 اثر براي چاپ و نشر در مجموعه‌اي كامل برگزيده شد. ]]> ادب Wed, 25 Feb 2009 06:06:31 GMT http://deabel.org/vdce.p8nbjh8fn9bij.html