پایگاه اطلاع رسانی دعبل خزاعی - آخرين عناوين رسانه :: نسخه کامل http://deabel.org/vsne.zr8bhk4jx9bij.html Thu, 21 Jun 2018 10:43:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://deabel.org/skins/default/fa/ch01_newsfeed_logo.gif پایگاه اطلاع رسانی دعبل خزاعی http://deabel.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه اطلاع رسانی دعبل خزاعی آزاد است. Thu, 21 Jun 2018 10:43:28 GMT رسانه 60 رسانه هیئت http://deabel.org/vdcce4q1.2bqi08laa2.html    در عصری که رسانه بخش لاینفکی از زندگی بشر امروز است، عدم توجه کافی به این ابزار استراتژیک که همچون بسیاری از امکانات دنیای مدرن (موبایل،‌ اینترنت،‌ ماهواره و ...) همچون تیغی دو لبه عمل می‌کند، خبطی بزرگ است.  حقیقت این است که رسانه‌ها ابزار توانمندی هستند که گاه آفریده‌ای نه‌چندان کوچک و مهم را آن‌چنان بزرگ و اثرگذار به تصویر می‌کشند که تشخیص آن صرفاً از عهدة اهل فن بر می‌آید و کار برای عموم مخاطبان از جهت تشخیص سره از ناسره بس دشوار می‌گردد و این بخشی مهم از محتوای رسانه‌ها را شامل می‌شود. رسانه‌ها امروز ابزار قدرتی هستند که خواه مطابق میل ما باشد و خواه نباشد، بخش قابل توجهی از حیات ذهنی و زندگی روزمرة ما را به تصویر می‌کشند،‌ شکل می‌دهند و برجسته می‌کنند و گاه کوچک و کم‌ارزش می‌نمایانند.      انتقال پیام ائمة هدی صلوات الله علیهم اجمعین در عصر پیام و رسانه موضوع  یادداشت پیش روست. پرداختن به کار هیئت به عنوان ابزاری توانا در انتقال پیام خداوند باری‌تعالی و ائمة هدی بدون در نظر گرفتن ملاحظات حرفه‌ای رسانه‌ها حائز اشکال جدی است. مخاطب امروز پیام‌های رسانه‌ها دارای حق انتخاب فراوان است،‌ پیام‌های صحیح را از پیام‌های غلط تشخیص می‌دهد و بسیار هوشمند است،‌ وقت مخاطبان تنگ و حوصله‌شان اندک است،‌ رسانه‌ها خود نیز در یک فضای رقابت جدی «و البته ناگزیر از تعامل» هستند،‌ تلویزیون از منبر و هیئت مدد می‌گیرد و منبر از پیامک و بلوتوث. خلاصه این‌که فضای  حاکم از همة جهات رسانه‌ای است و باید به ملاحظات رسانه توجه کافی داشت «بر این اساس»:      برنامه‌های هیئات باید سر وقت آغاز و به‌موقع به انجام برسند،‌ مجریان و برگزارکنندگان باید آراسته و پاکیزه باشند (مثل تلویزیون)،‌ همه‌چیز باید در هیئت و منبر آراسته و پاکیزه باشد،‌ پوستر را باید درست چسباند،‌ دعوتنامه‌های پیامکی باید گویا و روشن باشند،‌ آغاز و انجام کار را باید در دعوتنامه لحاظ کرد،‌ لحن صداها و ارتباطات هیئت باید پاکیزه و منزه از هر چه بدی هست باشد،‌ «مراقب حال همسایه‌ها باشیم»،‌ هیئت را به عنوان یک فضای رسانه‌ای که متعالی‌ترین پیام عالم در آن پراکنده می‌شود باید از هر گونه پلشتی و زشتی دور کرد، تصور کنید در فضای خبر تلویزیون مرتب کسانی رفت و آمد کنند و یا اشیای اضافه در تصویر دیده شوند! مخاطب آزرده خاطر می‌شود،‌ در هیئت نیز باید این‌گونه فضا ترسیم شود. مگر نه این‌که ائمة هدی همواره لباس‌های پاکیزه بر تن می‌کرده‌اند و معطر به خوشبوترین‌ها بوده‌اند،‌ پس بوی بد و لباس نامناسب در شأن هیئت و منبر نیست، همان‌گونه در شأن تلویزیون هم نیست،‌ «چرا این موضوع ـ هرچند به ندرت و اندک ـ در هیئات رعایت نشود؟!» فضایی که معطر به نام علی و فرزندان اوست چرا نباید معطر به خوبی‌ها نباشد؟ در هیئت باید حال همة مخاطبان رعایت شود همان‌گونه که در سایر رسانه‌های جمعی این‌گونه است و ... .      خلاصه این‌که هیئت رسانه‌ای است که باید از همة رسانه‌ها رسانه‌تر باشد، زیرا پیام که خوراک رسانه‌هاست در هیئت به اوج رسیده، بنابراین فرم ارائة پیام نیز باید به اوج برسد. مثالی بزنم و ختم کلام؛‌ پوشش یک مسابقة فوتبال با انواع دوربین‌های عنکبوتی و غیر عنکبوتی! و عکاسانی با دوربین‌های چند ده میلیونی و هزینه‌های گزاف امنیت و از همه مهم‌تر تبلیغات و ... می‌خواهد نشان دهد که تیم الف به تیم ب گل می‌زند یا نمی‌زند! حال آن‌که در هیئت راهی ترسیم می‌شود و پیامی منتشر می‌شود که نه در اثر گذاریش در دنیا و اخری کسی شک دارد و نه در فلاح و رستگاری مخاطبانش. قضاوت بفرمایید انصافاً هیئات را می‌توان  این‌گونه پوشش داد یا باید یک‌بار دیگر از اول رسالتمان،‌ هدفمان و آرمانمان را مرور کنیم ... تا چیزی از قلم نیفتد،‌ به ««هیچ کسی» بی‌حرمتی نشود،‌ احترام موج بزند،‌ تا کسی تهمتی نشنود،‌ حادثه‌ای جعل نشود،‌ نانی قرض داده نشود،‌ تا  تا  تا شاید پسر فاطمه به هیئت ما هم سری بزند.»    در عصری که رسانه بخش لاینفکی از زندگی بشر امروز است، عدم توجه کافی به این ابزار استراتژیک که همچون بسیاری از امکانات دنیای مدرن (موبایل،‌ اینترنت،‌ ماهواره و ...) همچون تیغی دو لبه عمل می‌کند، خبطی بزرگ است.  حقیقت این است که رسانه‌ها ابزار توانمندی هستند که گاه آفریده‌ای نه‌چندان کوچک و مهم را آن‌چنان بزرگ و اثرگذار به تصویر می‌کشند که تشخیص آن صرفاً از عهدة اهل فن بر می‌آید و کار برای عموم مخاطبان از جهت تشخیص سره از ناسره بس دشوار می‌گردد و این بخشی مهم از محتوای رسانه‌ها را شامل می‌شود. رسانه‌ها امروز ابزار قدرتی هستند که خواه مطابق میل ما باشد و خواه نباشد، بخش قابل توجهی از حیات ذهنی و زندگی روزمرة ما را به تصویر می‌کشند،‌ شکل می‌دهند و برجسته می‌کنند و گاه کوچک و کم‌ارزش می‌نمایانند.      انتقال پیام ائمة هدی صلوات الله علیهم اجمعین در عصر پیام و رسانه موضوع  یادداشت پیش روست. پرداختن به کار هیئت به عنوان ابزاری توانا در انتقال پیام خداوند باری‌تعالی و ائمة هدی بدون در نظر گرفتن ملاحظات حرفه‌ای رسانه‌ها حائز اشکال جدی است. مخاطب امروز پیام‌های رسانه‌ها دارای حق انتخاب فراوان است،‌ پیام‌های صحیح را از پیام‌های غلط تشخیص می‌دهد و بسیار هوشمند است،‌ وقت مخاطبان تنگ و حوصله‌شان اندک است،‌ رسانه‌ها خود نیز در یک فضای رقابت جدی «و البته ناگزیر از تعامل» هستند،‌ تلویزیون از منبر و هیئت مدد می‌گیرد و منبر از پیامک و بلوتوث. خلاصه این‌که فضای  حاکم از همة جهات رسانه‌ای است و باید به ملاحظات رسانه توجه کافی داشت «بر این اساس»:      برنامه‌های هیئات باید سر وقت آغاز و به‌موقع به انجام برسند،‌ مجریان و برگزارکنندگان باید آراسته و پاکیزه باشند (مثل تلویزیون)،‌ همه‌چیز باید در هیئت و منبر آراسته و پاکیزه باشد،‌ پوستر را باید درست چسباند،‌ دعوتنامه‌های پیامکی باید گویا و روشن باشند،‌ آغاز و انجام کار را باید در دعوتنامه لحاظ کرد،‌ لحن صداها و ارتباطات هیئت باید پاکیزه و منزه از هر چه بدی هست باشد،‌ «مراقب حال همسایه‌ها باشیم»،‌ هیئت را به عنوان یک فضای رسانه‌ای که متعالی‌ترین پیام عالم در آن پراکنده می‌شود باید از هر گونه پلشتی و زشتی دور کرد، تصور کنید در فضای خبر تلویزیون مرتب کسانی رفت و آمد کنند و یا اشیای اضافه در تصویر دیده شوند! مخاطب آزرده خاطر می‌شود،‌ در هیئت نیز باید این‌گونه فضا ترسیم شود. مگر نه این‌که ائمة هدی همواره لباس‌های پاکیزه بر تن می‌کرده‌اند و معطر به خوشبوترین‌ها بوده‌اند،‌ پس بوی بد و لباس نامناسب در شأن هیئت و منبر نیست، همان‌گونه در شأن تلویزیون هم نیست،‌ «چرا این موضوع ـ هرچند به ندرت و اندک ـ در هیئات رعایت نشود؟!» فضایی که معطر به نام علی و فرزندان اوست چرا نباید معطر به خوبی‌ها نباشد؟ در هیئت باید حال همة مخاطبان رعایت شود همان‌گونه که در سایر رسانه‌های جمعی این‌گونه است و ... .      خلاصه این‌که هیئت رسانه‌ای است که باید از همة رسانه‌ها رسانه‌تر باشد، زیرا پیام که خوراک رسانه‌هاست در هیئت به اوج رسیده، بنابراین فرم ارائة پیام نیز باید به اوج برسد. مثالی بزنم و ختم کلام؛‌ پوشش یک مسابقة فوتبال با انواع دوربین‌های عنکبوتی و غیر عنکبوتی! و عکاسانی با دوربین‌های چند ده میلیونی و هزینه‌های گزاف امنیت و از همه مهم‌تر تبلیغات و ... می‌خواهد نشان دهد که تیم الف به تیم ب گل می‌زند یا نمی‌زند! حال آن‌که در هیئت راهی ترسیم می‌شود و پیامی منتشر می‌شود که نه در اثر گذاریش در دنیا و اخری کسی شک دارد و نه در فلاح و رستگاری مخاطبانش. قضاوت بفرمایید انصافاً هیئات را می‌توان  این‌گونه پوشش داد یا باید یک‌بار دیگر از اول رسالتمان،‌ هدفمان و آرمانمان را مرور کنیم ... تا چیزی از قلم نیفتد،‌ به ««هیچ کسی» بی‌حرمتی نشود،‌ احترام موج بزند،‌ تا کسی تهمتی نشنود،‌ حادثه‌ای جعل نشود،‌ نانی قرض داده نشود،‌ تا  تا  تا شاید پسر فاطمه به هیئت ما هم سری بزند.» ]]> رسانه Tue, 01 May 2018 04:50:20 GMT http://deabel.org/vdcce4q1.2bqi08laa2.html تغییر مجری برنامه‌های سحرگاهی ماه رمضان http://deabel.org/vdca0mn6.49n0615kk4.html شبکه یک سیما  برنامه «ماه خدا» را در سحرهای ماه رمضان به صورت زنده به مانند سال‌های گذشته پخش می‌کند.این شبکه امسال تصمیم گرفته از «حسن سلطانی» برای اجرای این برنامه دعوت به همکاری کند.برنامه تلویزیونی «ماه خدا» در گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه یک سیما تهیه و در سحرهای ماه مبارک رمضان از این شبکه پخش می‌شود. ]]> رسانه Wed, 19 Jun 2013 04:25:50 GMT http://deabel.org/vdca0mn6.49n0615kk4.html «زينت صبر» پيرامون شهادت حضرت زينب (س) http://deabel.org/vdcdzz0f.yt0956a22y.html ویژه برنامه «زینت صبر» کاری از گروه دین و اندیشه شبکه جهانی صدای آشنا، در روز وفات حضرت زینب (س) از این شبکه پخش می‌شود.برنامه «زینت صبر» قصد دارد، پیرامون زندگانی، شخصیت و سخنان حضرت زینب (س) بحث و گفت‌وگو کند.حجت‌الاسلام سیدحمید حسینی و شیرخدای کارشناسان این ویژه برنامه‌اند.«زینت صبر» را شنبه بیست و هششم خرداد ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران برابر با ساعت ۱۷:۳۰ به وقت گرینویچ از کانال اروپا شبکه جهانی «صدای آشنا» بشنوید. ]]> رسانه Sat, 18 Jun 2011 08:29:02 GMT http://deabel.org/vdcdzz0f.yt0956a22y.html آشنایی با زندگی حضرت رقیه (س) در «روایت اول شخص» http://deabel.org/vdcc4pqs.2bqp08laa2.html  «روایت اول شخص» در قالب روایی- نمایشی، ماجرایی دختری را به تصویر می‌کشد که برای سفر به سوریه نیاز به اطلاعاتی درباره مدفن حضرت رقیه (س) و شخصیت ایشان دارد. بنابراین طی تماس با یک از دوستان خود، موفق می‌شود با فردی آگاه آشنا شود تا اطلاعات خود را کسب کند؛ ضمن آنکه با دسترسی به لوح فشرده سخنرانی آیت ا... مظاهری، اطلاعات خود را درباره حضرت رقیه (س) کامل می‌کند. مریم دلجو نویسنده و سردبیر، فروغ وزیری‌زاده تهیه کننده، مهسا حق پناه گوینده و مهدی رستمی گوینده، در این ویژه برنامه با شما همراه هستند. «روایت اول شخص» را دوشنبه بیستم دی ساعت ۱۱: ۰۰ به وقت تهران برابر با ساعت ۰۸: ۳۰ به وقت گرینویچ از کانال اروپای شبکه جهانی صدای آشنا بشنوید. نشانی وب سایت شبکه جهانی صدای آشنا www. sedayeashna. irشماره تماس روابط عمومی ۲۲۱۶۴۱۳۱، ۲۲۶۵۲۳۲۷ ]]> رسانه Sun, 09 Jan 2011 18:36:26 GMT http://deabel.org/vdcc4pqs.2bqp08laa2.html روایت سرگشتگی در همشهری جوان http://deabel.org/vdcbsab8.rhbszpiuur.html هفته نامه «همشهری جوان» گروه مجلات همشهری، در هفته‌ای که تاسوعا و عاشورای حسینی در آن قرار داشت ( 20 آذر ماه ) ، موضوع ویژه خود را به این سوال مهم اختصاص داده بود: «‌اگر در کربلا بودیم، طرف خیر بودیم یا شر؟» پاسخ به این سوال هم با تیتر «ما همه مختاریم» داده شده و عکس جلد شماره ۲۹۰ هم، فریبرز عرب نیا در کسوت مختار بود.متن کامل این پرونده را می توانید با کلیلک روی عکس زیر دریافت کنید. ]]> رسانه Sun, 02 Jan 2011 05:11:10 GMT http://deabel.org/vdcbsab8.rhbszpiuur.html شبكه ماهواره‌اي " ولايت" در مشهد نيز راه اندازي شد http://deabel.org/vdcjxmev.uqetmzsffu.html حجت‌الاسلام محمد علي پورخشان، مسئول دفتر نمايندگي اين شبكه در مشهد،گفت: اين استديو از حدود يك ماه پيش آماده سازي و از يك هفته گذشته آغاز به كار كرده است . وي از ضبط و پخش زنده برنامه‌هايي چون" درآينه وحدت" ، " شميم خرد"،" پرسمان اعتقادي" و ... خبرداد و گفت: موضوع اين برنامه‌ها، نقد و بررسي افكار و اقوال اديان، فرق و مذاهب اسلامي و نسبت آن با اعتقادات شيعي است. مسئول دفتر نمايندگي شبكه ماهواره‌اي " ولايت" در مشهد، به فعاليت بيش از ۳۰۰ شبكه ماهواره‌اي عليه تشيع اشاره و تصريح كرد: شبكه "ولايت" با اشراف و حضور مراجع و علماي قم و مشهد، به پخش برنامه‌هاي مختلفي از طريق ماهواره " هاتبرد" با طول موج ۱۱۲۰۰ اقدام مي‌كند. حجت الاسلام پوربدخشان افزود: در استودي مشهد، در دو روز در هفته برنامه زنده پرسش و پاسخ نيز به روي آنتن مي‌رود. وي با تأكيد بر اين مطلب كه شبكه ولايت قصد توهين به هيچ يك از مقدسات را ندارد گفت: برنامه‌هاي اين شبكه علمي و منطقي و تنها در مسير وحدت مسلمين انجام مي‌شود . وي تصريح كرد: امروز دفاع حساب شده و منطقي حرف اول را مي‌زند و آنچه درا ين برنامه‌ها ارائه مي‌شود، مستنداتي است كه از كتب معتبر فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامي استفاده مي‌شود. ]]> رسانه Sat, 10 Jul 2010 15:30:00 GMT http://deabel.org/vdcjxmev.uqetmzsffu.html لوح فشرده نمايشنامه راديويی «مسلم بن عقيل» عرضه شد http://deabel.org/vdcd.k092yt0zfa26y.html به گزارش خیمه، اين محصول صوتی براساس كتابی به همين نام از مجيد مسعودی ساخته شده است كه ماه‌های پايانی زندگی مسلم را برای شنونده بازگو می‌كند.فرزند عقيل، عموزاده و اولين فرستاده سيد‌الشهداء(ع) به كوفه است كه تا پای جان در ياری پيشوايش می‌ايستد و خود را به حكومت امويان نمی‌فروشد.اين نمايشنامه راديويی به‌صورت كاملا حرفه‌ای با كارگردانی صدرالدين شجره و هنرمندان به نام راديو در استوديو اجرا شده است.توليد اين اثر به‌عنوان نخستين اثر از مجموعه «آنان كه ياری كردند» توسط نشر حمزه انجام شده است و توزيع آن در انحصار مؤسسه فرهنگی رسائل است.همگان به‌ويژه جوانان نيازمند آشنايی با قهرمانان تاريخ اسلام هستند و اين شيوه برای آن‌ها كه فرصت كتاب‌خوانی كمتری دارند، اين آشنايی را به سهولت فراهم می‌كند. مسلم بن عقيل نام اثری روايی ـ نمايشی است كه به‌تازگی به بازار آمده است. ]]> رسانه Wed, 18 Mar 2009 07:30:24 GMT http://deabel.org/vdcd.k092yt0zfa26y.html فعالیت رسمي رادیو الکفیل از آستان حضرت عباس(ع) آغاز شد http://deabel.org/vdcc.1qea2bqxila82.html به گزارش خیمه، مدیر رادیو الکفیل در آستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) گفت: « زمان پخش آزمایشی این رادیو به پایان رسیده است و همزمان با ولادت باسعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) این رادیو روزانه به مدت 12 ساعت پخش کامل خواهد داشت.»مهندس احمد العویدی افزود: «زمان پخش آزمایشی روزانه 5 ساعت بود که همین برنامه ها تکرار می‌شد.»وی بیان کرد: «برنامه های جدیدی از این رادیو پخش خواهد شد که شامل سریال تاریخی "لیالی بیشاور" و برنامه هفتگی "اکثر من همسه" وبرنامه "انت والمجتمع" و دیگر برنامه های مربوط به بانوان وخانواده مسلمان خواهد بود.»مدیر رادیو الکفیل تصریح کرد: «یک برنامه روزانه احکام و فقه نیز به صورت ضبط شده تا پنجشنبه و به صورت زنده در روز پنجشنبه پخش خواهد شد تا به تماس‌های تلفنی و پرسش‌های شنوندگان پاسخ داده شود.» ]]> رسانه Mon, 16 Mar 2009 10:43:02 GMT http://deabel.org/vdcc.1qea2bqxila82.html وحدت شيعه و سني در راديو معارف بررسي می شود http://deabel.org/vdch.vn-t23nvvftd2.html به گزارش خیمه، مدير گروه فقه و سيره راديو معارف گفت: «به مناسبت هفته وحدت ويژه برنامه "امت واحده" توسط گروه فقه و سيره راديو معارف توليد و پخش مي شود.»حجت الاسلام سعيد طالبي‌نيا افزود: «"امت واحده" تا يکشنبه 25 اسفند روي آنتن راديو قرار گرفته است.مدير روابط عمومي راديو معارف خاطر نشان کرد: اين برنامه که به تهيه و سردبيري حميد اشتري توليد شده است و ساعت 19:00 پخش مي شود.»وي تصریح کرد: «در اين برنامه حجج الاسلام محمد احمدي و محمد صدوقي و مولوي ساداتي از علماي اهل تسنن، آثار و پيامدهاي وحدت در جامعه، آثار و پيامد هاي تفرقه و راه هاي ايجاد وحدت را موردبررسي قرار مي‌دهند.» ]]> رسانه Thu, 12 Mar 2009 10:21:14 GMT http://deabel.org/vdch.vn-t23nvvftd2.html نسخه ديجيتال «زائر كربلا» بر روي پايگاه حج قرار گرفت http://deabel.org/vdcf.cdtiw6d10giaw.html به گزارش خیمه، مولف كتاب «زائر كربلا» دانستني‌هاي لازم و مفيد، به زباني ساده و صميمي و خودماني درباره زيارت عتبات، تاريخچه چهار شهر مذهبي عراق و حرم امامان و ساير جاهاي ديدني را در قالب اين كتاب آورده است.حجت‌السلام جواد محدثي در بخش اول اين كتاب با عنوان نجف شهر عشق و ولايت، تاريخچه اين شهر را مورد تاكيد قرار داده و مي نويسد: «نجف اشرف را هر چند از نظر آباداني و امكانات رفاهي عقب نگه داشته اند ولي با همين وضع هم آرزوي ديرين هر شيعه بوده كه روزي توفيق زيارت حرم با صفاي حضرت علي(ع) را در اين شهر پيدا كند.»وي در در بخش دوم با عنوان كربلا سرزمين عشق و ايثار تصريح مي كند: «يكي از بزرگ ترين حوادث تاريخي و حماسه هاي خونين در اين سرزمين اتفاق افتاده كه هم دل را مي سوزاند و هم اشك را جاري مي كند.»كاظمين، بارگاه دو امام مظلوم و سامرا، ديار غربت و مظلوميت دو بخش پاياني اين كتاب هستند كه سابقه تاريخي و اماكن تاريخي اين دو شهر بيان شده است.كتاب «زائر كربلا» در 60 صفحه به همت حوزه نمايندگي ولي‌فقيه درامور حج و زيارت به قيمت 450 تومان به چاپ رسيده است.مولف كتاب "ادب و آداب زائر" نیز در مقدمه اين كتاب با اشاره به اينكه «زائر بيت الله الحرام علاوه بر انجام مناسك فقهي، بايد با ادب و آداب تربيتي، اخلاقي و معنوي همراه شود تا قبول حريم صاحب خانه شود»، مي نويسد: «برخي زائران احتمالا به جهت ناآگاهي يا توجيه نشدن پيش از سفر، ادب و آداب اين سفر بي نظير را رعايت نمي كنند در انديشه نوشتن رساله اي مختصر در اين زمينه برآمدم كه با تكيه بر آيات قرآن و روايات معتبر تنظيم شده و در سفر حج و عمره براي زائران كاربرد معنوي خواهد داشت.»حجت‌السلام حسین انصاريان در ادامه با اشاره به اينكه «توفيق زيارت كعبه مشرفه توفيقي خاص و عنايتي ويژه از سوي خداوند است كه نصيب بنده مومن مي شود»، می افزاید: «زائر از بركت اين سفر به ثواب عظيم و پاداش فراواني مي رسد كه در ديگر سفرها چنين ثواب و پاداشي براي او ميسرنيست.»در اين كتاب مسائلي چون خوشرفتاري با همراهان، پرهيز از هدر دادن وقت، رعايت حقوق متعارف، كوشش براي يافتن دوستان جديد و ... مورد بررسي قرار گرفته است.كتاب «ادب و آداب زيارت» در 95 صفحه به همت حوزه نمايندگي ولي فقيه درامور حج و زيارت به قيمت 600 تومان به بازار عرضه شده است. ]]> رسانه Wed, 11 Mar 2009 07:49:15 GMT http://deabel.org/vdcf.cdtiw6d10giaw.html نرم‌افزار «دانشنامه نبوی» رونمایی می‌شود http://deabel.org/vdce.e8nbjh8on9bij.html به گزارش خیمه، این دانشنامه شامل اطلاعات 246 عنوان کتاب در قالب 894 جلد است؛ در تدوین این اثر از منابع معتبر فارسی و عربی که همه آنها درباره پیامبر اکرم(ص) بوده‌اند، استفاده شده است.این نرم‌افزار همچنین دربردارنده 10 عنوان لغت‌نامه در 62 جلد است که در جشنواره رسانه‌های دیجیتال به عنوان «بهترین بهترین‌های رسانه‌های دیجیتال» معرفی شد.این برنامه با ارائه بیش از 6800 کلید ‌واژه، 41000 نمایه و 36000 موضوع استخراج شده از سخنان رسول اکرم(ص) برگرفته از کتاب بحارالأنوار تنظیم شده است.نمایش 82 تصویر و 108 نقشه در بخش نگارخانه، متن زیارات و ادعیه نبوی به همراه ترجمه و صوت، کتاب‌شناسی 4400 عنوان کتاب، مقاله، دایرةالمعارف، مجموعه مقالات و پایان‌نامه مرتبط به پیامبر به همراه تصویر روی جلد از دیگر قابلیتهای این لوح فشرده‌ عنوان شده است.مراسم روزنمایی از «دانشنامه نبوی» روز پنجشنبه 22 اسفند ساعت 9:30 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی واقع در قم، ابتدای بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. ]]> رسانه Mon, 09 Mar 2009 06:51:44 GMT http://deabel.org/vdce.e8nbjh8on9bij.html از بخش انگليسي خبرگزاري آينده‌روشن رونمايي شد http://deabel.org/vdca.unmk49noe5k14.html به گزارش خيمه، سردبير خبرگزاري آينده‌روشن در گفت‌وگو با خبرنگار خيمه گفت: «ازآنجا که بحث موعودگرايي در تمامي اديان وجود داشته وبسياري از غيرمسلمانان هم به آن اعتقاد دارند، از مدتها پيش بر آن بوديم تا با تکميل زيرساختهاي مورد نياز، به راه‌اندازي بخش انگليسي سايت اقدام کنيم که اين مهم در روز نهم ربيع‌الاول، روز آغاز امامت امام زمان(عج) انجام شد.»سيدعلي طباطبايي‌پور افزود: «بخش انگليسي خبرگزاري از چهار بخش جهان اسلام(islamic news)، اخبار جهان(world news)، رسانه(media) و فعاليتهاي پژوهشي(research activities) تشکيل شده‌است و تمرکز اصلي بخش انگليسي آينده روشن بر انتشار آثار پژوهشي حوزه مهدويت به زبان انگليسي است که در کنار آن به انتشار اخبار جهان اسلام نيز اقدام مي‌کند.»به گفته وی، فعاليت فعلي بخش انگليسي سايت، آزمايشي بوده که در ميان‌مدت و پس از مشاهده آثار و بازخوردهاي آن در جهان اسلام و مؤسسات تحقيقاتي بين‌المللي، به گسترش فعاليتهاي آن دست خواهيم زد.سردبير آينده‌روشن افزود: «کار تخصصي اين سايت انتقال مفاهيم مهدويت به غير فارسي زبانان است.»مراسم رونمايي بخش انگليسي خبرگزاري آينده‌روشن در سالن کوثر سازمان صداو سيما و با سخنراني سردار داوود احمدي‌نژاد، دبير ستاد پدافند غيرعامل و دکتر مصطفوي، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد.خبرگزاري آينده‌روشن به آدرس www.bfnews.ir قابل دسترسي است.پايگاه خبري خيمه آغاز فعاليت بخش انگليسي آينده‌روشن را به همکاران رسانه‌اي خود در اين خبرگزاري تبريک مي‌گويد. ]]> رسانه Sun, 08 Mar 2009 12:09:52 GMT http://deabel.org/vdca.unmk49noe5k14.html مهلت ثبت‌نام مسابقه وبلاگ‌نويسی بوی سيب پايان يافت http://deabel.org/vdcb.0bsurhbw8iupr.html به گزارش خیمه، حجت‌الاسلام سعيد طالبی‌نيا با بیان اینکه «ثبت‌نام اين مسابقه پايان يافته است و به دليل كمبود وقت، ديگر امكان تمديد آن وجود ندارد»، گفت: «آن تعداد از ثبت‌‌نام‌كنندگان كه تاكنون موفق به ارسال آثار خود نشده‌اند تا 16 اسفند‌ماه جاری فرصت دارند تا آثار خود را ايميل كنند.»عضو شورای طرح و برنامه راديو معارف افزود: «به دليل كثرت شركت‌كنندگان، داوری مقدماتی آثار از نيمه دوم اسفند‌ماه جاری آغاز و انتخاب نهايی آثار برگزيده، نيمه اول فروردين‌ماه 88 انجام می‌‌شود.»وی 25 فروردين‌ماه سال آينده را زمان اعلام نتايج نهايی و برگزاری مراسم اختتاميه اعلام كرد.دبير دومين مسابقه ملی وبلاگ‌نويسی بوی سيب بیان کرد: «به‌زودی تعداد شركت‌كنندگان در مسابقه و اسامی هيات داوران مرحله نهايی نيز به اطلاع عموم خواهد رسيد.» ]]> رسانه Tue, 03 Mar 2009 05:50:22 GMT http://deabel.org/vdcb.0bsurhbw8iupr.html انسان‌شناسی دینی مخاطب، ضروری‌ترین نیاز رسانه http://deabel.org/vdcd.k0k2yt0oja26y.html « الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللهِ وَ يَخشَونَهُ وَلا يَخشَون اَحداً اِلا اللهَ وَ کَفَّي باللهِ حَسيبَاً »عصر ما عصر رسانه‌ها نام گرفته است. راديو رسانه‌اي گرم، اثرگذار و فرهنگ‌ساز است؛ تبليغ و بيان مفاهيم قرآن و سنت پيام‌آور خاتم و عترت، در عصر رسانه با شناخت مخاطب و تسلط بر رسانه ميسر است.مي‌گويند: رابطه دين با رسانه، قدمتي حداقل از زمان اختراع صنعت چاپ دارد و از آن زمان، انديشمندان و پيروان هر دو حوزه به دنبال ايجاد ارتباطي صحيح و مؤثر بين دين و وسايل ارتباط جمعي، و سازکاري براي ايجاد رابطه بودند. تأمل و دقت بر نقش رسانه در اشاعه دين و متقابلاً نقش دين در آسان کردن رابطه ميان مردم و رسانه، سال‌هاست که در علوم اجتماعي و ارتباطات و مطالعه فرهنگی و دين جايگاه ويژه‌اي پيدا کرده است.با ظهور و حضور رسانه‌هاي جديد و نظريه‌هاي ارتباطي خاص آنها و البته به تبع شرايط اجتماعي هر دوره، نگاه‌هاي تازه‌اي در خصوص تعامل دين و رسانه شکل گرفته است.از يک سو اندیشمندان ارتباطات، به ارتباط متقابل اين دو حوزه مهم اجتماعي پرداخته و نگاشتند و از سوي ديگر، محققان و پژوهشگران حوزه دين نيز با مطالعه تکنولوژي‌هاي نوين ارتباطي، سعي در برقراري رابطه‌اي مؤثر بين اين دو و نهايتاً انتقال درست و روشن مفاهيم ديني با استفاده از رسانه‌هاي جديد داشته‌اند.تعامل دين و رسانه، چه به عنوان دو نهاد اجتماعي و چه به عنوان پيام و ابزار انتقال، با توجه به وظايف رسانه‌اي و وجوه مختلف ديني که در سراسر دنيا نسبت به هر کدام از اديان بزرگ وجود دارند، هنوز موافقان و مخالفان بسياري در سراسر دنيا دارد. برخي معتقدند که ذات دين با رسانه اساساً بيگانه است و نمي‌توان براي تبليغ دين از رسانه بهره جُست. برخي ديگر، رسانه را تنها وسيله‌اي براي انتقال پيام از جمله پيام‌هاي ديني مي‌دانند. اما اکنون انديشمندان هر دو حوزه (دين و رسانه) معتقد به تعامل دين و رسانه هستند.انديشمندان ـ اعم از مسلمان و غير مسلمان ـ براي دين کارکردهايي در نظر گرفته‌اند. برخي از اين کارکردها عبارتند از:* کاهش و رفع ناراحتي‌ها- تخليه رواني افراد* توليد جمعيت و انبساط- دادن آرامش روح به بشر* نيکو ساختن روابط اجتماعي-پشتوانه تهذيب و اخلاق* تسلي‌بخش رنج‌ديدگان و ستم‌ديدگان- معنادارسازي عالم هستي – هدايت انسان* معنابخشي به وجود انساني-پاسخ به سؤالات اساسي – حفظ سامان اخلاقي جامعهدر فرهنگنامه توليد صدا و سيما براي رسانه‌ها، کارکردهايي تعريف شده است: «رسانه‌ها در جهت دستيابي به اهداف خود کارکردي چهارگانه (نقش چهار وجهي) دارند: الف) ارشادي، ب) اطلاعاتي، ج) آموزشي و د) سرگرمي.برنامه‌هاي ديني و راديوهاي ديني نيز با توجه به کارکرد چهارگانه؛ برنامه‌ها و راديوهايي هستند که به اصول عقايد، احکام دين و فروع آن، تلاوت و تفسير قرآن، ادعيه و شرح ادعيه، احاديث، روايات و ديدگاه‌هاي دين مبين اسلام در مورد هستي بشر، معاد، مباني فلسفه و حکمت اسلام مي‌پردازند و هدف آن اعتلاي بينش اسلامي و اخلاق و گسترش ايمان و معرفت در جامعه است.طبق اين کارکردها که در هر دو حوزه برشمرده شد، مي‌بينيم اهداف هر دو نزديک به هم و حتي يکسان است؛ بهره‌گيري دين از رسانه براي بيان و انتقال پيام‌هاي خود، غيرمستقيم بر ديگر کارکردهاي رسانه و شيوه رفتار آن هم تأثير گذاشته است.ارتباط و تعامل دين و رسانه و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي يکديگر در جهان و زندگي بشر موجب تغييراتي شده است؛ حتي در دو حوزه مربوطه، بسياري از انديشمندان مثل گيدنز، تامسون و ... معتقدند که در دوران جديد زندگي بشري، رابطه دين و رسانه دستخوش تحول شده است.در ايران اسلامي، بعد از انقلاب شکوهمند اسلامي، دو راديو قرآن و معارف تأسيس شد که مخاطبين بسياري را جذب خود کرد؛ اين دو راديو با رويکردهاي ديني و رسانه‌اي که براي آنها تعريف شده است و با قالب‌هاي برنامه‌سازي که طراحي شده، توانسته‌اند رضايت مخاطب خود (حتي مخاطبان در سراسر دنيا) را جلب کنند. در حوزه دين، مخاطبان راديو، مخاطبان هدفمندي هستند و به نظر مي‌رسد اين دو راديو توجه ويژه‌اي به موضوع داشته و دارند که توانسته‌اند، اين‌گونه جمعيت کثيري را در جغرافياي ايران، مخاطب خود کنند.به عنوان مثال، برنامه سحر راديو قرآن در سال 87 بر اساس يک نظرسنجي توانسته است در رتبه اول همه راديوهاي ايران قرار گيرد. مطمئناً اين راديو به نياز و خواسته مخاطب خود توجه کرده و در قالب‌هاي متنوع پيام‌هاي مورد نظر را تأمين کرده است و ديگر اينکه به اقامه معنويت معتقد و پاي‌بند بوده است.در بحث اقامه معنويت، برنامه‌هاي سحر نمونه مناسبي است. برنامه‌هاي سحر اساساً شنونده را آماده مي‌کند و فضاسازي مناسبي را خلق مي‌کند؛ بنابراین اين آماده‌سازي، آماده‌سازي جهت خلوت انسان با خالق هستي است. اين آماده‌سازي لحظه‌اي و دقيقه‌اي يا الصاقي هم نيست، بلکه در طول روز تداوم دارد. هر چند خود ماه رمضان اين شرايط را آماده مي‌کند. اما برنامه‌هاي سحر اين شرايط را تلطيف‌تر، دروني‌تر، حسي‌تر و معنوي‌تر مي‌کند؛ درباره مخاطبان و رسانه، دو نوع مخاطب داریم. يک گروه مخاطب جمعيتي که در اصطلاح آنها را دموگرافيک تارگت مي‌ناميم و يک گروه مخاطب رواني ـ اجتماعي به نام ساکروگرافيک تارگت.تفاوت اين دو گروه در اين است که مخاطبان گروه اول صرفاً شنونده برنامه هستند؛ اما گروه دوم با برنامه ارتباط و پيوند دارند. ژان کازنو درباره ارتباط مخاطب با رسانه مي‌گويد: «هر قدر ميزان استفاده مخاطب از رسانه بيشتر باشد، نشان‌دهنده اين است که مشارکت اجتماعي‌اش هم بيشتر خواهد بود.»مي‌بينيم که رسانه‌ها مي‌توانند بر پديده‌هاي اجتماعي نقش داشته و تأثيرگذار باشند؛ اساساً يکي از اهداف برنامه‌سازي در راديو و شايد اصلي‌ترين هدف، تأثيرگذاري است؛ لذا تأثيري را که از پخش يک موسيقي، يک ترانه پاپ، يک تصنيف مي‌خواهيم ببخشيم، بايد تفاوت داشته باشد با تأثيري که از پخش يک تلاوت، يک سخنراني مذهبي، پخش نماز، شرح و تفسير آيه‌اي يا قصه‌اي قرآني و ... در نظر داريم.بنابراين رسانه بايد نگهبان و مراقب نيازهاي معنوي جامعه و هم پاسخگوي نيازهاي انديشه‌اي آن باشد. پخش يک نماز هم پاسخگوي رواني و حسي آن و هم پاسخگوي نيازهاي انديشه‌اي مخاطب است.اگر رسانه‌ها (صدا و سيما) بتوانند با پخش يک برنامه مذهبي (در شکل‌هاي متنوع و با موضوعات ديني) مخاطب را آماده و ذهن وي را در يک فضاي معنوي قرار دهد و تأثيرگذار باشد و اين تأثيرگذاري عينيت ببخشد، آن برنامه به هدف خود (اقامه معنوي) رسيده و بدون شک برنامه‌اي موفق و مؤثر است که به نظر مي‌رسد راديوهاي قرآن و معارف طي اين سال‌ها با برنامه‌هايي که طراحي و تهيه و پخش کرده، توانسته‌اند به اين هدف مهم برسند.در راديو معارف برنامه‌هايي چون: جمعه ظهور، فقه و زندگي، عصر جواني، تهيه سخنراني‌هاي مراجع و حضرات آيات عظام، در راديو قرآن برنامه‌هايي چون: آيه‌هاي زندگي، معجزه‌ جاويد، تلاوت‌هاي درخواستي، تبسم قرآن، در مکتب وحي، کيمياي وصل، سروش هدايت، نسيم انس، بوستان معرفت و ... را می توان نام برد.و البته در راديوهاي ديگر برنامه‌هاي ديني و مذهبي ويژه اذان ظهر، مناسبت‌ها و ... تهيه مي‌شود که قابل توجه است. در راديو ايران، به افق آفتاب، والعصر، صفاي دل، برنامه‌هاي مناسبتي در راديو جوان به : عصر گفتمان، ويژه اذان مغرب، برنامه‌هايي براي ايام ماه مبارک رمضان، محرم و ... می توان اشاره کرد.در راديو تهران، ويژه اذان ظهر، برنامه‌هاي مناسبتي، سخنراني‌هاي ويژه و ... نیز به چشم می خورد؛ در هر راديو متناسب با رويکرد تعريف شده و مخاطب خود، برنامه‌هاي ديني و مذهبي طراحي و پخش مي‌شود که هر يک بحث جداگانه را مي‌طلبد.يکي از اساسي‌ترين نيازهاي رسانه در جوامع ديني، شناخت درست و دقيق از انسان‌شناسي ديني مخاطب است. به باور استوارت ام.هوور از پژوهشگران حوزه دين و رسانه که مي‌گويد: «اين انسان‌شناسي [ديني مخاطب] مي‌تواند با تمرکز بر تفکر مربوط به مخاطب به مثابه کنش فرهنگي و اجتماعي آغاز شود.» (هوور:بازانديشي درباره رسانه ،دين و فرهنگ)اين نظريه به این معناست که پيام‌گير و مخاطب را تنها به عنوان طرف پذيرنده تصور کرد؛ شناخت درست و دقيق از مخاطب در تدوين راهبردها و در نتيجه، اثرگذاري نهايي رسانه‌ها تأثير اساسي دارد؛ مخاطب‌شناسي در تصميم‌گيرهاي کلان رسانه‌اي بسيار کارگشاست.از مهم‌ترين کارکردهاي رسانه‌هاي گروهي در دنياي امروز، پيام‌رساني و تأثيرگذاري بر مخاطب است؛ ظهور و گسترش فناوري‌هاي جديد ارتباطي از قبيل ماهواره، اينترنت، شبکه‌هاي مختلف تلويزيوني، راديو و رسانه‌هاي مکتوب همواره انسان‌ها را هدف بمباران پيام‌هاي خود قرار مي‌دهد.در اين ميان راديو به عنوان رسانه‌اي گرم، فرهنگ‌ساز و قدرتمند دارای جایگاه ویژه ای است؛ عليرغم اينکه راديو به عنوان محصول تمدن غرب، اقتضاي درک ويژه جهان سرمايه‌داري از نيازهاي انسان و جامعه است؛ اما تفکر ديني و معنوي مي‌تواند در عصر نفوذ وسايل نوين ارتباطي، از ظرفيت‌هاي اين رسانه در راستاي انتقال پيام و تأثيرگذاري بر مخاطب استفاده کند و به رشد معنوي و تعميق باورهاي اصيل دين در جامعه کمک کند.در راستاي دستيابي به اين هدف، نيازمند طراحي دقيق پيام‌هايي هستيم که بايد از طريق رسانه به مخاطبان ارائه شود. مقام معظم رهبري در رهنمودهاي مختلف خود به صدا و سيما بر اين نکته تأکيد داشته‌اند که اگر مراحل مختلف تعيين پيام و توليد برنامه بر مبناي پيام، به نحو شايسته‌اي صورت گيرد، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در موضع برتر نسبت به مخاطبان خود قرار گرفته و پيام‌هاي فطري، ديني و عدالت‌طلبانه‌اش در افکار عمومي دنيا نفوذ مي‌کند. بحمدا... طي سال‌هاي گذشته مديران و برنامه‌سازان با رويکردهاي توصيه شده توسط حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري در حوزه راديو و تلويزيون در برنامه‌هاي ديني، توانسته‌اند براي انتقال پيام‌هاي ديني به شکل‌هاي جديدي در برنامه‌سازي برسد و بتواند در زيباترين بسته‌ها و قالب‌ها به بهترين وجه پيام‌رساني کند که اين تلاش و نوآوري‌ها موجب شده است تا مخاطبان قديم خود را حفظ و مخاطبان جديدي براي خود جلب کند.در راديوهاي برون‌مرزي جمهوري اسلامي نيز توجه ويژه‌اي به دين شده است؛ يکي از مشخصه‌هاي اصلي اين راديوها که از نظر کارشناسان رسانه‌اي غرب جالب توجه بوده، اين است که در اين راديو‌ها پس از معرفي ايستگاه و سرود ملي، تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد و ترجمه آن پخش مي‌شود. پخش قرآن در ابتداي برنامه به عنوان هويت رسانه‌اي راديوهاي برون‌مرزي است و ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين رسانه‌هاست. مجله راديو کورير (Radio Kurier) در بررسي برنامه‌هاي راديو آلماني، پخش قرآن را در آغاز برنامه مشخصه منحصر به فرد راديوهاي برون‌مرزي مي‌داند، چراکه هيچ کشوري در آغاز برنامه راديويي خود قرائت يک کتاب الهي را قرار نمي‌دهد.رسانه‌ها در آغاز مي‌کوشند با آهنگي سريع به ويژه در حوزه خبر شنونده را نسبت به برنامه‌اي که پخش خواهد شد، مطلع سازند، اما راديو جمهوري اسلامي در گام نخست شنوندگانش را به تفکر و تأمل فرا مي‌خواند و اين خصوصيت پس از سال‌ها به مشخصه اين راديوها بدل شده است که از نظر بسياري از کارشناسان ستودني است. نقش مدیریت در رسانه«علم رسانه را باید دانست. براي مديريت رسانه مثل علم طبابت است براي پزشک»پيامبر اعظم(ص) هيچ‌گاه اباذر را مدير ندانست و فرمود: «ابوذر مدير نيست ولي سلمان مدير است.»نقش مديريت متخصص و باتجربه و متفکر نقش بسيار مهم و اساسي در هدايت و مديريت پيام است؛ صدا و سيما به قول امام(ره) دانشگاه عمومي است و اگر مديري يا برنامه‌سازي، رسانه را نشناسد، يا حوزه کاري خود آشنا نباشد و اطلاعات لازم را درباره آنچه را که مي‌خواهد پيام‌رساني کند نداند، قول آن شاعر را به ياد مي‌آورد که گفت: «گر تو قرآن بدين نمط‌ خواني/ ببري رونق مسلماني»اين است که مديران و برنامه‌سازان رسانه بايد با رسالت خود در اين حوزه کاملاً آشنا باشند. رسالت ارشادي و پيامبرگونه رسانه عمومي، حضور فعال در کليه جريانات اجتماعي و ايجاد روحيه‌ اميد و اعتماد در جامعه است، همچنان که بايد واقعيت‌هاي تلخ و خطراتي که امت را تهديد مي‌کند، پيشگويي کرده و به موقع هشدار دهد و مردم را به سوي خير و کمال مطلق دعوت نموده و در تنگناها و مشکلات راهگشاي روشني‌بخش باشد.* مشاور و مدیر اجرایی رادیو سلامت ]]> رسانه Sun, 01 Mar 2009 04:41:05 GMT http://deabel.org/vdcd.k0k2yt0oja26y.html مسابقه بزرگ وبلاگ‌نويسي 1430 برگزار مي‌شود http://deabel.org/vdce.78nbjh8v79bij.html به گزارش خیمه‌، اهـداف برپايي اين همايش بزرگ وبلاگي نهادينه‌سازي تفكر ديني و شيوه‌هاي ايجاد فكر ديني، زمينه‌سازي براي آشنايي هر چه بيشتر مخاطبان با سيره امام رضا(ع) و پيامبر اسلام، آگاه‌سازي مخاطبان و ايجاد سئوال و برانگيختن حس پرسش‌گري در ميان آنها عنوان كرده است.برگزاري مسابقه ارائه راهكارهاي مناسب براي ترويج فرهنگ اربعين و تعامل رويه و ايجاد زمينه هم‌فكري در ميان پديدآورندگان وبلاگ‌هاي ديني و ايجاد بستر مناسب در راستاي شكوفايي تفكرات ديني با رويكرد مسائل و مشكلات اجتماعي بخشي ديگر از اهداف اين گردهمايي مجازي وبلاگ‌هاست.جوائز 20 نفر نخست ربع سكه، لوح تقدير و تنديس مسابقه و 20 نفر دوم هداياي ارزنده‌اي است.مسابقه بزرگ وبلاگ‌نويسي به همت كانون فرهنگي ورزشي امام علي(ع) و با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد و چند نهاد و دستگاه اجرايي ديگر برگزار مي‌شود. ]]> رسانه Sat, 28 Feb 2009 08:34:27 GMT http://deabel.org/vdce.78nbjh8v79bij.html