نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... آرشيو يادداشت ............................................................

بخش    
روز      ماه      سال      


۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۴   »   جلسة بیست‌وهفتم: استعاره
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۵   »   جلسة بیست‌وششم: کاربرد ترکیب در شعر
۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۱   »   جلسة بیست‌وپنجم: تحلیل بلاغی ابیاتی از ترکیب‌بند محتشم کاشانی (۲)
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۹   »   جلسة بیست‌وچهارم: تحلیل بلاغی ابیاتی از ترکیب‌بند محتشم کاشانی (۱)
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۹   »   جلسة بیست‌وسوم: علم بیان
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۵   »   جلسة بیست‌ودوم: تناسب معنایی در شعر (۲)
۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۶   »   معرفی کتاب/ مراقبات ماه رمضان
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۶   »   جلسة بیست‌ویکم: تناسب معنایی در شعر (۱)
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۵   »   آموزه‌هاي دعاي جوشن‌كبير و دعای سحر
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴   »   عنصر پیام در شعر آیینی
۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۲   »   جلسة بیستم: قواعد مربوط به شعر موزون و مقفی (۲)
۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۷   »   جلسة نوزدهم: قواعد مربوط به شعر موزون و مقفی(۱)
۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۸   »   جلسة هجدهم: تمرین سادة عروض و ارکان شعر فارسی
۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۹   »   جلسة هفدهم: وزن شعر و موسیقی کلمات
۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۲   »   جلسة شانزدهم: تکنیک‌های شعر و فنون ادبی؛ قاعدة قافیه
۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۹   »   جلسة پانزدهم: کاربست صحیح آیات قرآن در تلمیح
۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۳   »   جلسة چهاردهم: تمهیدات هنری تلمیح کردن
۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۵   »   جلسة سیزدهم: چند نمونة خلاق تلمیح در شعر عاشورایی
۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۷   »   هدف و مقصد مديحه
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۸   »   جلسة دوازدهم: تلمیح در شعر


«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »